Seminar Katedre za algebru i matematičku logiku, 3. decembar 2012.

Naredni sastanak seminara Katedre za algebru i matematičku logiku, biće održan u ponedeljak, 3. decembra 2012. u 18:15 u učionici 844.

Predavač: Aleksandra Erić, Građevinski fakultet

Naslov predavanja: Analiza višestrukosti sopstvenih vrednosti realnih simetričnih matrica u zavisnosti od pridruženih grafova

Sažetak predavanja može se naći na stranici katedre.

detaljnije

Matematički fakultet na 6. medjunarodnom Festivalu nauke od 29. novembra do 2. decembra 2012.

Nema teorije - ima šanse

Kako se dobija na pokeru? Zašto je Boža pub bio tako dobar u ajncu? Da li je to čista sreća ili tu ima i neke 'više matematičke sile'?

Od kada su sredinom 17. veka matematičari Paskal i Ferma izučavali verovatnoću dobijanja određenog zbira bacanjem kockica, pa sve do 21. veka, kada iz kockarnica izbacuju ljude koji pamte karte, kocka je mnogo više od igre, ali uvek manje od matematike.

Svi mi svakodnevno koristimo komplikovane zakone verovatnoće, a da toga najčešće i nismo svesni.

Na primerima raznih popularnih igara na sreću naši posetioci će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim principima verovatnoće i statistike.

Studenti Matematičkog fakulteta će još jednom pokazati da je matematika svuda oko nas i da njenu lepotu i korist možemo zapaziti veoma lako.

Pozivamo vas da posetite našu postavku Nema teorije - ima šanse na prvom spratu Kluza, odigrate sa nama neku od ovih igara i okušate vašu sreću.

Samo pazite, nemojte varati. Ima šanse da prevarite nas, ali nema teorije da prevarite matematiku!

http://www.festivalnauke.org/#prettyPhoto[iframe]/11/
http://www.festivalnauke.org/

detaljnije

Panel o otvorenim standardima u nauci

Povodom deset godina postojanja otvorenih pravnih Creative Commons standarda i pet godina postojanja nacionalnih otvorenih pravnih Creative Commons standarda, na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu održaće se  panel:

OTVORENI STANDARDI U NAUCI

u okviru projekta Viki voli nauku, u kabinetu br. 718, u četvrtak 13. decembra 2012. godine, u periodu od 18 do 20 časova.

Cilj panela je razvoj inicijative za implementaciju inovativnih otvorenih pravnih modela naučne interakcije u  skladu sa evropskim i svetskim pravnim standardima.

Detaljnije

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 30. novembar 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 30. novembra 2012. godine u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Dragan S. Đorđević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: GENERALIZED INVERSES OF OPERATORS ON HILBERT C*-MODULES

Sadržaj predavanja može se preuzeti ovde.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 29. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 29. novembra 2012. godine u 17 časova u sali 301f na trećem spratu MI SANU.

Predavač: Miloje M. Rakočević, Prirodno matematički fakultet Niš

Naslov predavanja: Jedinstvo forme i suštine u genetskom kodu

Sadržaj: Ovo je drugo od dva predavanja koja čine celinu. (Prvo predavanje: ''Hemijski aspekti degeneracije genetskog koda''). Polazeći od činjenica saopštenih u prvom predavanju, u okviru ovog predavanja će biti predočeno da habitus genetskog koda čini jedinstvo forme (matematičkih pravilnosti) i suštine (fizičkohemijskih zakonitosti). Takođe će biti pokazano da ključnu ulogu u realizaciji jednog takvog habitusa ima zlatni presek.

detaljnije

Seminar mehanike, 28. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike biće održan u sredu, 28. novembra 2012. godine u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Nikola Burić, Institut za fiziku, Zemun

Naslov predavanja: BIFURKACIJE I STABILNOST SINHRONIZACIJE U MODELIMA TIPIČNIH NEURONA

Sadržaj: Biće opisani neki rezultati primene teorije stabilnosti i bifurkacija na dinamiku tipičnih modela neurona. Posle uvodnih generalnih napomena o matematičkom modelovanju dinamike neurona, koncentrisaćemo se na bifurkacije izazvane sumom i vremenskim kašnjenjem u neuronskim vezama.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 27. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike biće održan u sredu, 27. novembra 2012. godine u 18 časova u prostorijama katedre.

Predavač: dr Miroslav Mićić, naučni saradnik Astronomske opservatorije

Naslov predavanja: Projekti iz numeričke astrofizike na AOB

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 27. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan 27. novembra 2012. u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Damjan Krstajić, Istraživački centar za hemijsku informatiku, Beograd

Naslov predavanja: OSNOVI BAJESOVE STATISTIKE: BAJESOV FAKTOR

Sadržaj: Danas u statistici postoje dva dominatna i različita pristupa zaključivanju: frekvencionistički i Bajesov. Oba pristupa imaju vrline i mane i svoje mesto u praksi. Bajesova statistika je doživela procvat u zadnjih nekoliko decenija. Tokom ovog predavanja izložićemo Bajesovu kritiku procesa testiranja hipoteze i primenu Bajesovog faktora kao alternativu.

detaljnije

CGTA seminar, 27. novembar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 27. novembra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na četvrtom spratu na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Šta znamo, a šta ne o mrežama konveksnih poliedara?

Sadržaj:   Mreža poliedra je "mustra" od papira koja se koristi da se slepljivanjem ivica konstruše sam poliedar. Poučeni primerom, koji je već bio prezentovan na našem seminaru, da dobar maturski rad može da se pretvori u vrlo lep i sadržajan naučni rad, razmotrićemo nekoliko otvorenih problema iz teorije konveksnih poliedara.

detaljnije

Obaveštenje o promeni grupa

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti