Sastanak seminara Bioinformatika, 21. decembar 2011.

U sredu, 21. decembra, sa početkom u 18 sati, u sali 718 na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru seminara Bioinformatika će biti održano predavanje dr Nataše Pržulj sa temom "Novi uvidi u biologiju analizom bioloških mreža".

Pozivamo nastavnike i studente da prisustvuju predavanju.

Više informacija o predavanju i predavaču možete pročitati na Veb lokaciji Grupe za bioinformatiku: http://bioinfo.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Predavanja dr Dejana Milojičića: The NVRAM and Photonics in Next Generation Data Centers The Cloud Management Solution of HP

U ponedeljak 26.12.2011. u sali 312 na ETF (sprat III) u periodu 12:15-14:00, dr Dejan Milojičić, direktor razvoja u centralnim laboratorijama kompanije HP, Palo Alto, California, USA, održaće dva 45-minutna predavanja:

The NVRAM and Photonics in Next Generation Data Centers The Cloud Management Solution of HP

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanjima.

detaljnije

Dan Matematičkog fakulteta

Fotografije

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 15. decembar 2011.

Ove i naredne nedelje na Seminaru se nastavlja mini-kurs posvećen najnovijim dešavanjima u teoriji čvorova i srodnim oblastima.

Sastanci seminara se održavaju četvrtkom od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Homološke invarijante čvorova

Sadržaj: U ovoj seriji seminara prikazaću pregled najnovijih dešavanja u teoriji čvorova i srodnim oblastima. Glavna tema su homološke invarijante čvorova koje predstavljaju "kategorifikaciju" klasičnih polinomijalnih invarijanti. Prvu kategorifikaciju je konstruisao M. Hovanov  u slučaju Džonsovog polinoma 1999. godine i od tada cela oblast raste velikom brzinom. Kao i u slučaju polinomijalnih invarijanti, postoje jake veze sa više različitih oblasti: teorijom reprezentacija, simpletičkom geometrijom, kvantnim grupama, kvantnom teorijom polja, teorijom struna, itd. Među primenama je i kombinatorni dokaz postojanja egzotičnih diferencijalnih struktura na 4-dimenzionom euklidskom prostoru.
Tokom predavanja pokušaću da predstavim neke od najinteresantnijih aspekata moderne teorije čvorova: počev od Džonsovog, Aleksanderovog i HOMFLY polinoma, preko Kovanovljeve homologije  i  Florove homologije za čvorove, do pokušaja "ujedinjenja" različitih teorija u trostruko-graduisane homološke teorije i superpolinome.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 14. decembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 14. decembra 2011. u 18 časova u sali 301f, MI SANU.

Predavač: prof. dr Sreten B. Stojanović, Univerzitet u Nišu, tehnološki fakultet u Leskovcu

Naslov predavanja: Analiza stabilnosti diskretnih sistema sa vremenski promenljivim kašnjenjem koja uzima u obzir iznos vremenskog kašnjenja

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 13. decembar 2011.

Naredni sastanak seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 13.12.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Damjan Krstajić, Istraživački centar za hemijsku informatiku

Naslov predavanja: PROBLEM KLASIFIKACIJE U ANALIZI PREŽIVLjAVANjA

Sadržaj: Analiza preživljavanja je oblast statistike koja ima važnu primenu u medicini. Odabir optimalnog tretmana za onkološke pacijente se često donosi na osnovu posebnih protokola. Protokoli su rezultat višegodišnjih studija i detaljnih analiza preživljavanja onkoloških pacijenata iz prošlosti. Problem klasifikacije pacijenata u analizi preživljavanja, na one koji na primer imaju veoma agresivni tip raka i na one koji to nemaju, je veoma bitan za odredjivanje adekvatne terapije u budućim protokolima. Tokom predavanja će biti izložena suština ove problematike, koja je sa jedne strane veoma jednostavna i interesantna, a sa druge strane teška za rešavanje.

detaljnije

CGTA seminar, 13. decembar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 13. decembra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja:  Elementi teorije opstrukcija (nastavak)

Sadržaj: Ovo predavanje je nastavak razgovora o topološkoj teoriji opstrukcija. Orijentacioni cilj predavanja je Stinrodova teorema o klasifikaciji.

Napomena:

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, biće održano u sredu, 14. decembra 2011. u 12 časova na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Veljko Vujičić

Naslov predavanja: GEOMETRIJSKE, KINEMATIČKE, KINETIČKE KOORDINATE VEKTORA POLOŽAJA

Predavanje se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

detaljnije

80 godina akademika Milosava Marjanovića, mini-konferencija, 16. decembar 2011.

Povodom osamdesetogodišnjice našeg uvaženog profesora, akademika Milosava Marjanovića Društvo matematičara Srbije, u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, organizuje prigodnu,  poludnevnu mini-konferenciju pod nazivom 80 GODINA AKADEMIKA MILOSAVA MARJANOVIĆA u petak, 16. decembar 2011, u sali 2 SANU, 10:00 - 13:00 časova.

Društvo matematičara Srbije je ovom prigodom izdalo specijalni broj časopisa Teaching of Mathematics

 http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_issue.php?db=tm&rbr=27

sa izabranim prilozima naših uglednih matematičara (S. Todorčević, M. Jaćimović, M. Mateljević i M. Svetlik, Z. Kadelburg, S. Vrećica, R. Živaljević, V. Grujić, Đ. Baralić).

Mini-konferencija je okvirno zamišljena kao prezentacija priloga ovog specijalnog broja časopisa  Teaching of Mathematics u formi kratkih, 20-minutnih "matematičkih impresija" zanimljivih  i dostupnih svim matematičarima.

Program konferencije

detaljnije

Seminar Bioinformatika, dr Miloš Beljanski: Uvod u molekulsku biologiju (nastavak)

U sredu 7. decembra, sa početkom u 18 sati, u sali 718 na Matematičkom fakultetu u okviru seminara Bioinformatika, biće održan drugi deo predavanja dr Miloša Beljanskog sa temom: Uvod u molekulsku biologiju.

Veliki broj tema u savremenoj bioinformatici je tesno povezan sa problemima molekulske biologije. Molekulska biologija i grane koje se oslanjaju na nju (na primer genomika i proteomika) proizvode velike
količine informacija za čiju je obradu potrebno raditi na samim granicama računarskih nauka. Za uspešno bavljenje ovim oblastima neophodno je poznavanje osnova molekulske biologije. Predavanje dr Miloša Beljanskog ima za cilj da predstavi ovu veoma zanimljivu oblast.

Pozivaju se zainteresovani nastavnici i studenti da prisustvuju predavanju.

http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/home/

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 9. decembar 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 9. decembra u 14 časova u sali 301f na III spratu Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Ivan Gutman, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

Naslov predavanja: POTRAGA ZA STABLIMA SA MINIMALNIM ABC INDEKSOM I ŠTA SMO IZ TOGA NAUČILI

Sadržaj: Neka je G graf i neka su $d_1, d_2,\ldots,d_n$ stepeni njegovih čvorova. ABC indeks grafa G je definisan na sledeći način:
$$
ABC=\sum_{i\sim j}\sqrt{\frac{d_i+d_j-2}{d_id_j}},
$$
pri čemu sumiranje ide preko svih parova susednih čvorova. Ova grafovska invarijanta uvedena je u matematičku hemiju 1998. godine, a od nedavno su joj posvećena brojna matematička istraživanja. Problem karakterizacije stabala sa minimalnim ABC indeksom pokazao se kao veoma težak. U predavanju izlažemo rezultate do kojih smo došli pri potrazi za takvim stablima. Neki od tih rezultata mogu se smatrati poučnim za širi krug matematičara, informatičara i prirodoslovaca.

detaljnije