Odbrane doktorskih disertacija mr Slobodanke Boljanović i mr Nataše Babačev

Odbrana doktorske disertacije mr Slobodanke Boljanović pod nazivom "Numeričko modeliranje preostale čvrstoće strukturalnih elemenata u prisustvu prsline pri cikličnim opterećenjima", biće održano u sredu 24.10.2012. godine u 14h u BIM sali.

Odbrana doktorske disertacije mr Nataše Babačev pod nazivom "Fiksne tačke preslikavanja na prostorima sa nedeterminističkim rastojanjem", biće održana 27.10.2012. godine u 10h u sali 706.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 25. oktobar 2012.

Naredni sastanak seminara će biti održan u četvrtak 25. 10. u 18h. Na programu seminara su tri master teze:

Ana Miladinović
Razvoj aplikacije Elastyc za mobilne uredjaje korišćenjem jQuery Mobile okruženja

Miljan Danilović
Migracija izmedju RSUB Oracle i DB2

Jela Biočanin
Konsolidacija poštanskih brojeva i mesta povezanih sa mobilnom telefonijom u Republici Srpskoj

Detaljnije informacije o seminaru se mogu naći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar mehanike, 24. oktobar 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike biće održan u sredu, 24. oktobra 2012. godine u 18 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavači: Jovo Jarić

Naslov predavanja: ON CONTINUUM THERMODYNAMICS

Sadržaj:In continuum thermodynamics, the entropy principle constitutesa basic tool in deriving thermodynamic restrictions on constitutive equations. Here we provide an overview of the modern approaches to continuum non-equilibrium thermodynamics, and of their connection with the problem of heat condition with finite speed of propagation. We focus our attention particularly to the method of Lagrange multiplies proposed by Muller and I-Shi Liu. Then, we applied it to several class of anisotropic materials. This work is co-authored with Dragoslav Kuzmanović.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. oktobar 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan 23. oktobra 2012. u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Tatjana Jakšić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMERI PROBLEMA KOMBINATORNE OPTIMIZACIJE U KRIPTOLOGIJI


Sadržaj: Razvoj elektronskih komunikacija doveo je do toga da se razmena informacija poverljive sadržine odvija svakodnevno. Iz tog razloga je bitno da prilikom npr. razmene elektronske pošte ili korišćenja usluga elektronskog bankarstva, ne dodje do neovlašćenog pristupa podacima koji se šalju. Da bi se prenos ovakvih informacija ucinio sigurnijim, one se modifikuju na takav način da treća strana (osoba kojoj informacije nisu namenjene) ne može da ih protumači u slučaju da dodje u njihov posed.

Kriptologija je (matematička) naučna disciplina o bezbednosti informacija koja se, pored osnovnih zadataka očuvanja tajnosti podataka (čime se bavi kriptografija), bavi i tehnikama pristupa otvorenom tekstu bez prethodnog poznavanja ključa ili rekonstrukcije samog tajnog ključa (čime se bavi kriptoanaliza). Da bi se unapredila bezbednost prenosa podataka, pored drugih tehnika, koriste se i metode kombinatorne optimizacije. Cilj ovog predavnja je da ilustruje kako se neki problemi  kriptologije mogu modelirati kao problemi kombinatorne optimizacije. Jedna primena je u oblasti kriptoanalize sa namerom da se identifikuju i iskoriste oni kombinatorni problemi koji nisu lako rešivi i tako onemogući trećoj strani da pročita origanalan sadržaj poruke.

detaljnije

CGTA seminar, 23. oktobar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 23. oktobra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na IV spratu na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Siniša Vrećica

Naslov predavanja: Geometrija, topologija i kombinatorika konfiguracionih prostora

Detaljnije: Prostori konfiguracija (tačaka, pravih, kružnica, politopa) igraju značajnu ulogu u mnogim delovima matematike. Uopšteno rečeno, konfiguracioni prostori opisuju sva moguća stanja nekog sistema (diskretnog ili kontinualnog), kao skup "tačaka" nekog asociranog "hiperprostora". Na primer "šahovski kompleks" opisuje geometriju konfiguracija topova na šahovskoj ploči takvih da topovi ne napadaju jedni druge.

U predavanju će biti detaljno analizirani neki od najpoznatijih konfiguracionih prostora uključujući i prostore konačnih tačaka na kružnici.

detaljnije

Matematički fakultet na 57. Medjunarodnom sajmu knjiga

Matematički fakultet će se predstaviti na predstojećem 57. Medjunarodnom sajmu knjiga na zajedničkom štandu Univerziteta u Beogradu u hali 2.

Info o Sajmu:
http://www.beogradskisajamknjiga.com/active/sr-cyrillic/home/levi_meni/sajam_knjiga_2012.html

Sajam knjiga će biti otvoren u nedelju 21. oktobra i trajaće 8 dana, tj. do nedelje 28. oktobra. Radno vreme Sajma je od 10 do 21 sat.

Vidimo se!

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 18. oktobar 2012.

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku održaće se u četvrtak, 18. oktobra u 18h.

U okviru sastanka biće prikazano 4 master rada:

Relja Ćurčin
Serije uzastopnih brojeva sa istim brojem delilaca

Aleksandar Tošić
Računarska provera Kurepine hipoteze za uopštene leve faktorijele

Igor Ivanović
Idejni projekat informacionog sistema za upravljanje bioskopom

Marija Jeličić
Ispitivanje povezanosti dužine epitopa i uredjenosti delova proteina primenom tehnika istraživanja podataka

Detaljnije informacije o seminaru, dostupne su na adresi:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 19. oktobar 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan 19. oktobra 2012. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Branko Dragović, Institut za fiziku, Zemun

Naslov predavanja: P-ADIČNA ANALIZA I NjENE PRIMENE

Sadržaj: P-adični brojevi otkriveni su krajem 19. veka. Tokom vremena dobro je razvijena p-adična analiza sa p-adičnim i kompleksnim funkcijama p-adičnog argumenta. Zadnjih 25 godina p-adična analiza se primenjuje u teoriji struna, sistemima sa hijerarhijskom strukturom, izučavanju genetskog koda i dinamike proteina, i u mnogim drugim složenim sistemima. U uvom predavanju biće dat kratak pregled p-adične analize i njenih metoda koji se koriste u savremenoj matematičkoj fizici i srodnim oblastima. Predavač je u zadnjih 25 godina aktivno radio na razradi i primeni p-adične analize, i spada u vodeće svetske istraživače u ovoj oblasti.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 18. oktobar 2012.

Naredni sastanak seminara biće održan 18. oktobra 2012. u 17 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Skoro kompleksne strukture na sferi

Sadržaj: Skoro kompleksna i kompleksna struktura na mnogostrukostima. Zašto je 6-sfera toliko posebna? Da li postoji kompleksna struktura na 6-sferi? Pokušaćemo da što elementarnije damo prikaz poznatih i nepoznatih stvari u ovoj problematici...

detaljnije

Seminar mehanike, 17. oktobar 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike biće održan u sredu, 17. oktobra 2012. godine u 18 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Ratko Pavlović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: DINAMIČKA STABILNOST TIMOŠENKOVIH LAMINATNIH PLOČA

Napomena: Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan u sredu, 17. oktobra 2012. godine u 14 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Milan Dotlić

Naslov predavanja: VRTLOŽNI TOKOVI. NAVIJE-STOKSOVE JEDNAČINE (2. deo)

Seminar je namenjen prvenstveno studentima doktorskih studija i mladim istraživačima. Više informacija može se naći na http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije