Predavanja Prof. Novikova u okviru Seminara matematički metodi mehanike, 6-9. jun 2011.

U periodu od 6-9.juna na Seminaru Matematički metodi mehanike gostovaće akademik Sergej Petrovič Novikov, jedan od najvećih matematičara današnjice i rodonačelnik naučne škole u okviru koje dejstvuje i ovaj Seminar.

Preliminarni plan posete obuhvata mini-kurs "Geometrija i integrabilni dinamički sistemi" i javno predavanje u SANU:

Ponedeljak, 6. jun, 12.00-13.30:
S. P. Novikov - Geometrija i integrabilni dinamički sistemi 1

Sreda, 8. jun, 12.00-13.30:
S. P. Novikov - Geometrija i integrabilni dinamički sistemi 2

Četvrtak, 9. jun, 12.00-13.00:
S. P. Novikov - Medjusobno dejstvo matematike i fizike u drugoj polovini dvadesetog veka

Predavanja Mini kursa će se održavati u Sali 2, SANU, I sprat, a javno predavanje u Svečanoj sali SANU, II sprat, Kneza Mihaila 35.

Više detalja može se naći na strani: http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

CGTA seminar, 31. maj 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 31. maja 2011, od 18-20h na Matematičkom fakultetu (projektor sala, IV sprat)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Prikaz rada "The Van Kampen obstruction and its relatives" Sergeja Melihova.

Sadržaj: U Beogradu će od 19. do 26. juna, kao gost Matematičkog fakulteta i Matematičkog instituta SANU, boraviti Segej Melihov (Sergey Melikhov) sa Steklov instituta RAN iz Moskve. Očekujemo da gost održi nekoliko predavanja na razne teme. Seminar CGTA će tim povodom imati nekoliko preglednih uvodnih predavanja zamišljenih kao priprema i namenjenih širem krugu slušalaca.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 31. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 31. maja 2011. u 14:15 h na Matematičkom institutu SANU, sala 301f, 3. sprat.

Predavač: Irena Jovanović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SPEKTRALNO RASTOJANjE GRAFOVA

Sadržaj: Problem spektralnog rastojanja dva grafa sa jednakim brojem čvorova postavio je R. Brualdi 2007. godine. Definisao ga je kao sumu apsolutnih vrednosti razlike odgovarajućih sopstvenih vrednosti dva grafa, koje predstvaljaju spektar grafa dobijen u odnosu na matricu susedstva i koje su standardno date u opadajućem poretku.
U saopštenju će biti izloženi osnovni rezultati vezani za ovu problematiku, koji će izmedju ostalog obuhvatiti jedno gornje ograničenje spektralnog rastojanja i osnovne relacije koje ga dovode u vezu sa energijom grafa. Takodje, biće prikazana spektralna rastojanja odredjenih tipova grafova, kao i eksperimentalni rezultati do kojih se došlo primenom razradjenog softvera za računanje spektra i spektralnih distanci grafa, a koji će biti ilustrovan na jednostavnijim primerima.
Konačno, biće izloženi i još uvek otvoreni zadaci i problemi.

Ključne reči: matrica susedstva, sopstvene vrednosti grafa, spektralno rastojanje, energija grafa, Interlacing Theorem.

Saopštenje je bazirano na rezultatima rada sa Dr Z. Stanićem.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike-kurs mehanika i geometrija, 25. maj 2011.

Naredno predavanje na kursu Mehanika i geometrija održaće se u sredu, 25. maja 2011, u 12h sati u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Milena Radnović

Naslov predavanja: LEŽANDROVA TRANSFORMACIJA. HAMILTONOVE JEDNAČINE

detaljnije

CGTA seminar, 24. maj 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 24. maja 2011, od 18-20h sati, na Matematičkom fakultetu (projektor sala, IV sprat)

Predavači: Đorđe Baralić i Rade Živaljević

Naslov predavanja: Dokaz teorema 12 i 13 iz knjige Emil Artin, Galois Theory.

Sadržaj: Dejstva grupa na skupovima i prostorima su od velikog značaja u algebarskoj topologiji i njenim primenama. Dejstva grupa na poljima i vektorskim prostorima poznata su pod imenom "Teorija Galoa" i "T. reprezentacije grupa". Predavanje je multidisciplinarnog karaktera i namenjeno je pre svega studentima, ali su svi pozvani da prilože svoj komentar (Kreda Lutalica).

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 26. maj 2011.

Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se 26. maja 2011. od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Mileva Prvanović

Naslov predavanja: Konformno invarijantni tenzori skoro Hermitovih mnogostrukosti pridruženi antiholomorfnom tenzoru krivine

Sadržaj: Primenjujući tehniku dekompozicije Hermitovog vektorskog prostora pri dejstvu unitarne grupe, G. Goncev (Pliska, vol.9, 1987) je odredio tenzor koji je nazvao "Vajlova komponenta antiholomorfnog tenzora krivine". Ovde je taj tenzor dobijen direktnom primenom konformnih transformacija na antiholomorfni tenzor krivine. Takođe su određeni i neki drugi konformno invarijantni tenzori.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 26. maj 2011.

Naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku biće održan u četvrtak 26. 5. 2011. u 18h.

Predavač: Roman Cheplyaka, Barclays Capital

Naslov predavanja: Application of functional programming in finance

Sadržaj: Being a lazy pure functional language, Haskell is often considered unpractical and purely academic. After 5 years of using Haskell in production, we at Barclays Capital could not disagree more! From the talk you will find out why Haskell is an ideal language for describing complex financial contracts and analyzing them. Those who don't know much about Haskell will learn about its distinctive features and why they might use it for research or at work. Those experienced in Haskell will learn about our usage of Haskell in commercial settings and might even consider joining our team! We will also discuss some formal program verification challenges which arise in our work.

Više detalja o seminaru moguće je naći na:

http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar mehanike, 25. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 25. maja 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: dr Srđan Jović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Naslov predavanja: Energijska analiza dinamike vibroudarnih sistema

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 24. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 24. maja 2011. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre

Predavač: Prof. dr Nigel J. Mason (Department of Physics and Astronomy, The Open University, UK)

Naslov predavanja: Astrohemija - kolevka života

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 24. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 24. maja 2011. u 14:15h na Matematičkom institutu SANU, sala 301f, 3. sprat.

Predavač: Stanko Stojiljković, novinar Politike

Naslov predavanja: Budućnost informacionih tehnologija

Sadržaj: Od samog nastanka informacione tehnologije koračaju ubrzavajućim hodom usavršavanja povinujući se čuvenom Murovom zakonu (Gordon Mur). Svakih 18 meseci,  procesorska snaga silicijumskih čipova se  približno udvostruči, a cena dvostruko opadne. Susrećemo se, na prvi pogled, sa svojevrsnim eksponencijalnim rastom. Minulih decenija na pozornicu je stupila veštačka inteligencija koja je, na talasima zadivljujućih prodora u nanotehnologiji, biotehnologiji i neurologiji - u suštini, dubokih uvida u fizici, hemiji i biologiji, pokatkad matematikom potkrepljenim -- širom otvorila kapiju nadolazećoj vojsci mašina nadmoćnijih od čoveka. Veštačka inteligencija će, kako se uverljivo najavljuje, prevladati prirodnu koja se jedino pokoravala hirovitom toku evolucije.

detaljnije