Vlada Francuske odlikovala prof. dr Duška Vitasa za doprinos razvoju naučne saradnje

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je naš kolega, prof. dr Duško Vitas, dobitnik francuskog odlikovanja viteza reda Akademskih palmi (Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques).

Ovo odlikovanje prof. Vitasu dodelila je francuska vlada za doprinos razvoju naučne saradnje izmedju Francuske i Srbije.

Čestitamo!

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 17. maj 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 17. maja 2013. sa početkom u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Prof. dr Siniša Crvenković

Naslov predavanja: RAZVIJANjE MATEMATIČKIH SPOSOBNOSTI

Sadržaj: Biće reči o osnovnim i kreativnim matematičkim sposobnostima. Većina ljudi poseduje matematičke sposobnosti. Osnovne matematičke sposobnosti razvijamo tokom školovanja. Kreativne matematičke sposobnosti razvijamo celog života. Ilustrovaćemo, kroz primere, situacije u kojima do izražaja dolaze razne vrste matematičkih sposobnosti.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 15. maj 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 15. maja 2013. sa početkom u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Dragan T. Spasić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Naslov predavanja: O SUDARU DVA TELA

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 15. maj 2013.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan u sredu, 15. maja 2013. sa početkom u 12 časova u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Predavač: Gordana Stojanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NELINEARNI SISTEMI (kurs Uvod u dinamičke sisteme)

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 14. maj 2013.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 14. maja 2013. sa početkom u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Akademik Gradimir Milovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NUMERIČKA ANALIZA - NOVI PRAVCI I IZAZOVI

Sadržaj: Analiziraju se novi pravci u numeričkoj analizi koji su se pojavili poslednjih decenija, od kojih su se neki čak razvili u posebne discipline. Navode se tipični problemi numeričke analize i aktuelni pristupi u raznim aproksimacionim problemima, uključujući interpolacione, kvadraturne i sumacione procese, novi pristupi u izračunavanju specijalnih funkcija, itd. Analizira se stabilnost nekih numeričkih procesa, kao i uloga teorije ortogonalnosti u numeričkim procesima. Najzad, navode  se i nove mogućnosti i izazovi u numeričkoj analizi koji su posledica progresa u informacionim tehnologijama.

detaljnije

CGTA seminar, 14. maj 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 14. maja 2013. od 18-20 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844.

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Potpuno kosa ulaganja nekih kvazitorusnih varijateta

Sadržaj: Prikazaćemo rad "Note on Totally Skew Embeddings of Quasitoric Manifolds over Cube" (Đ. Baralić,  arXiv:1304.5924v1 [math.AT]). Potpuno kosa ulaganja (Ghomi, Tabachnikov, Stojanović) su ulaganja mnogostrukosti u R^n pri kojima su tangentni prostori u različitim tačkama uvek mimoilazni.

Konstrusaćemo nove primere mnogostrukosti, u klasi kvazitorusnih varijeteta, čija kosa ulaganja zahtevaju visoku dimenziju ambijentnog prostora.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 9. maj 2013.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 9. maja 2013. sa početkom u 17 časova, sala 301F, Matematički institut, SANU.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Topološka rekurzija: od Katalanovih brojeva do kvantizacije (III deo)

Sadržaj: U ovoj seriji predavanja biće predstavljena Topološka rekurzija - jedna od najinteresantnijih modernih metoda u topologiji, algebarskoj i enumerativnoj geometriji, statističkoj fizici ali i šire.

Ovaj rekurzivni postupak je prvi put pronađen u statističkoj fizici 2007. godine (Eynard-Orantin), ali se ubrzo ispostavilo da je izuzetno univerzalan i da ima primene u raznim oblastima kao što su: kombinatorika, enumerativna geometrija, Gromov-Viten invarijante, Hurvicovi brojevi, moduli prostori algebraskih krivih, imerzije Lagranžijana, (beskonačno-dimenzioni) integrabilni sistemi, matrični integrali, teorija struna (ogledalska simetrija), kvantizacija, teorija čvorova itd.

Mnoge od ovih primena i objašnjenja povezanosti sa topološkom rekurzijom su dale potpuno novi pogled na pojedine oblasti, ali su brojne veze  i dalje "misteriozne" i nude još mnogo otvorenih pitanja.

Tokom ovih predavanja pokušaćemo da pomenemo neke od ovih primena i damo jedan osvrt na topološku rekurziju.

Predavanja će biti sa dosta primera, akcentom na glavnim idejama i biće namenjena široj publici.

detaljnije

Seminar Katedre za algebru i matematičku logiku, 10. maj 2013.

Naredni sastanak seminara Katedre za algebru i matematičku logiku biće održan u petak 10. maja, sa početkom u 11:45 u učionici 844.

Predavač: Nebojša Ikodinović, Matematički fakultet Beograd

Naslov predavanja: Forsing sa slučajnim promenljivama

Sadržaj: Biće prikazan relativno novi metod konstrukcije modela ograničene aritmetike. Reč je forsingu sa slučajnim promenljivama, koji je već poznat u teoriji skupova ali je prilagođen primenama u ograničenoj aritmetici zahvaljujući nekim rezultatima nestandardne analize(preciznije, nestandardne teorije mere). Pored toga, biće ukazano i na značaj metode za teoriju izračunljivosti, posebno za teoriju složenosti.

detaljnije

CGTA seminar, 7. maj 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 7. maja 2013. od 18-20 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844.

Predavač: Gordana Stojanović

Naslov predavanja: O determinantama u projektivnoj geometriji

Sadržaj: Izlaganje se bazira na glavama 6 (Determinants) i 7 (Bracket algebra) iz knjige "Perspectives on Projective Geometry" (Jürgen Richter-Gebert, Springer 2011). Izlaganje je uvodnog karaktera i nosi pečat "Živa matematika".

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 9. maj 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 9. maja 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu, sala 718.

Program seminara:

Mladen Nikolić
"Usmeravanje pretrage u automatskom dokazivanju teorema"
doktorska teza

Jovana Radotić
"Korišćenje programskog jezika Python u izradi školskih administrativnih aplikacija"
master rad

Tatjana Jakšić
"Korišćenje specifičnosti HTML5 i CSS3, kao i JavaScript-a, u izradi dinamičkih prezentacija"
master rad

Detaljnije informacije o seminaru mogu se naći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije