Ponedeljak, 3. maj - neradni dan na Matematičkom fakultetu

Ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da je 3. maj neradni dan u Srbiji.

U saopštenju se navodi da se, prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, neradno obeležava Praznik rada 1. i 2. maja.

S obzirom na to da ove godine drugi dan prvomajskih praznika pada u nedelju, ne radi se ni prvog narednog dana, odnosno, u ponedeljak 3.maja.

Međunarodni praznik rada - 1. maj, obeležava se od 1889. godine kao praznik radničkog pokreta.

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 4. maj 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 4. maja 2010. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.


Predavač: mr Olgica Kuzmanovska-Barandovska, asistent na Katedri za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Skoplju.

Naziv predavanja: "Prenos zračenja u zvezdanim atmosferama i metod iteracionih faktora"

detaljnije

Potpisivanje Sporazuma o saradnji izmedju Matematičkog fakulteta i Vojne akademije u Beogradu

U utorak, 27. aprila 2010. u sali za konferencije Vojne akademije svečano je potpisan Sporazum o saradnji izmedju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vojne akademije u Beogradu.

detaljnije

Torusna topologija-specijalni kurs, 28. aprila 2010.

Detaljnije: Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sreda, 28. aprila 2010. u 12 časova predavanje će održati

Rade Živaljević.

Naziv predavanja: KVAZITORUSNE MNOGOSTRUKOSTI

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 27. april 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 27. aprila 2010. na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala) od 18-20h.

Tema: Kreda Lutalica. Izračunavanje dijagonalne kohomološke klase za razne mnogostrukosti.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 29. april 2010.

Detaljnije: U četvrtak, 29.4. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati Srdjan Vukmirović.

Naziv predavanja: Plucker-ove koordinate

Apstrakt: Još sredinom 19. veka Julius Plucker je našao način da linije u projektivnom prostoru parametrizuje sa šest homogenih koordinata. Tih šest koordinata, koje nazivamo Plucker-ovim kooridnatama, zadovoljavaju kvadratni uslov, tako da je prostor linija u projektivnom prostoru (dimenzije 3) opisan kvadratnom hiperpovrši u projektivnom prostoru dimenzije 5. Uopštenje ovih koordinata su koordinate na Grasmanovoj mnogostrukosti k-dimenzionih ravni u n-dimenzionom prostoru.

Na predavanju će biti reči o jednostavnoj i očiglednoj geometriji Plucker-ovih koordinata, njihovoj vezi sa mehanikom i primenama u kompjuterskoj grafici.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 27. april 2010.

Naredni sastanak seminar za primenjenu matematiku biće održan u utorak, 27.04.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU. Predavanje će održati Joviša Zunjić, University of Exeter, U.K.

detaljnije

Torusna topologija-specijalni kurs, 21. april 2010.

Detaljnije: Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sredu, 21. aprila 2010. u 12 časova predavanje će održati

Rade Živaljević

Naziv predavanja: (Ko)homologija K-stepena i Masijevi proizvodi.

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 20. april 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 20. aprila 2010. na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala) od 18-20h.

Kreda Lutalica: Ulaganja mnogostrukosti sa dodatnim zahtevima (kosa ulaganja), nastavak.

detaljnije

Seminar Odeljenja za matematiku, 23. april 2010.

 U petak, 23.04.2010. u 14 časova, sala 2 SANU na MI SANU predavanje će održati

Miloš Arsenović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

naziv predavanja: HARMONIJSKA KVAZIKONFORMNA PRESLIKAVANjA

Sadržaj: Razmatramo granično ponašanje takvih preslikavanja, u proizvoljnoj dimenziji, posebno procene izvoda (tangencijalnih i netangencijalnih), pripadnost Helderovim klasama do na granicu, kao i klasama definisanih opštim modulima neprekidnosti. Takodje će se razmatrati i ponašanje nekih prirodnih metrika pri takvim preslikavanjima.

detaljnije