Seminar Katedre za astronomiju, 30. novembar 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara Katedre za astronomiju održaće se u utorak, 30. novembar 2010. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: dr Milan Bogosavljević, Astronomska opservatorija Beograd

Naziv predavanja: "Otkriće difuzne Lajman alfa emisije oko galaksija na crvenom pomaku z=2.7"

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 25. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara održaće se u u četvrtak 25.11. u 17:15, u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Jelena Stojanov

Naziv predavanja: INDIKATRISE FINSLEROVIH PROSTORA

Apstrakt:
Prikazaćemo opšte karakteristike Finslerovih prostora. Indikatrise su hiperpovrši Rimanovog prostora i za njih će biti date derivacione formule, Rimanov tenzor krivine, operator oblika u vezi sa Gausovom i srednjom krivinom. Takodje će biti reči o hiperpovršima homotetičnim sa indikatrisama.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 26. novembar 2010.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 26.11.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavač: Prof. Dr. Pekka Kostela, University of Jyvakyla, Finland

Naziv predavanja: Isoperimetric inequality from Poisson equation via curvature

Sadržaj:

I will explain a rather simple proof for the usual Euclidean isoperimetric inequality based on the regularity properties of solutions to the Poisson equation. This does not give the optimal constant, but the technique allows one to prove isoperimetric inequalities under suitable curvature bounds.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 25. novembar 2010.

U četvrtak 25.11. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Jelena Stojanov

Naslov i apstrakt predavanja će biti naknadno objavljeni.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 23. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 23.11.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Branko Arsić, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

Naziv predavanja: SOPSTVENI VEKTORI GRAFOVA U PROUČAVANjU INTERNET TOPOLOGIJA

Sadržaj: U okviru predavanja biće dat kratak pregled primene spektralne teorije grafova u istraživanjima Internet topologija, kao i eksperimentalna potvrda nekih ranije dobijenih rezultata. Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori nekoliko matrica grafa se pojavljuju u brojnim dokumentima na različite teme koje su bitne za informacione i komunikacione tehnologije.
Uključeni su i neki novi matematički rezultati zajedno sa nekoliko komentara o budućim istraživanjima.

detaljnije

CGTA seminar, 23. novembar 2010

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 23. novembra, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, Bim sala.

Predavac: Gordana Stojanović
Naziv predavanja: Fibracije trodimenzione sfere velikim krugovima (II predavanje)

Sadržaj: Predavanje će biti posvećeno prikazu istoimenog rada H. Glucka i F. Warnera iz 1983. godine, u svetlu tekuće diskusije o kosim ulaganjima. Osnovni problem je klasifikacija svih fibracija $S^3$ velikim krugovima.
Klasičan primer je čuvena Hopfova fibracija, kao i čitava klasa fibracija koja se iz nje dobija dejstvom grupe ortogonalnih (i šire, invertibilnih linearnih) transformacija, koje takodje zovemo Hopfove (odnosno kose Hopfove) fibracije.
Pokazaćemo da je prostor svih Hopfovih fibracija  homeomorfan uniji dve disjunktne sfere, dok je prostor svih fibracija trodimenzione sfere (orijentisanim) velikim krugovima u jedan-jedan korespodenciji sa preslikavanjima iz $S^2$ u $S^2$ koja smanjuju rastojanje.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika" održaće se u sredu, 24. novembra, od 12-14h u sali za seminare Matematičkog instituta SANU(Knez Mihailova 36, III sprat)

Predavač: Đorđe Baralić

Naziv predavanja: Poliomino i homologija (II predavanje)

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 18. novembar 2010.

Detaljnije:

U četvrtak 18.11. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 36 održaće se sastanak Seminara posvećen na uspomenu na profesora N. Blažića.

Predavanja će održati Stana Nikčević i Zoran Rakić.

detaljnije

Seminar Odeljenja za matematiku, 19. novembar 2010.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku - 18. novembar 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku održaće se u četvrtak 18. 11. 2010. u 18h u sali 718.

Program seminara:

Dragana Vidaković: Skladištenje podataka i primena u analizi poslovne mreže Banke Poštanske Štedionice

Desa Marinković: Metode istraživanja podataka u proceni rizika u bankarstvu

Nevena Joskić: Primena OLAP tehnika u analizi otplate duga klijenata Banke Poštanske Štedionice

Nenad Pribićević: Tehnologije poslovne inteligencije i Cognos alati - modul ljudskih resursa  poslovnog IS.


Više informacija o seminaru moguće je pronaći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Naučnostručni skup 'Časlav Stanojević život i delo', 18. novembar, 10 sati, sala 706/IV

Poštovaoci imena i dela profesora Časlava Stanojevića (23.06.1928-10.11.2008) pokrenuli su inicijativu da se održi naučnostručni skup u znak sećanja na njegov život i naučni rad.

Skup će se održati u četvrtak 18. novembra 2010. godine, sa početkom u 10 sati na Matematičkom fakultetu, sala 706/IV.

Domaćini skupa su Matematički fakultet, Matematički institut SANU i Zavod za udžbenike.

Čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo da prisustvujete ovom skupu.

pozivnica


plakat


sajt skupa

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti