CGTA seminar, 9. oktobar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 9. oktobra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na 4. spratu na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Paskalov mistični šestougao i osmougao

Sadržaj: Biće izloženi novi rezultati o šestouglu i osmouglu upisanom u koniku, dobijeni u saradnji sa Igorom Spasojevićem. Rezultati su dobijeni korišćenjem  tehnike elementarne algebarske geometrije dostupne širem krugu slušalaca. Iako je akcent na teoremama incidencije (kao što su Paposova, Paskalova i njihove generalizacije) ovo je prilika da se ovi rezultati projektivne geometrije stave u kontekst i drugih rezultata i konstrukcija kombinatorike, algebarske geometrije i topologije kao što su k-mreže algebarskih krivih, dejstva grupa, i dr.

Rad koji ćemo izložiti je dostupan na arXivu, http://arxiv.org/abs/1209.4795

Na predavanju ćemo koristiti programski paket Cinderella za rad sa krivama drugog reda i kroz izlaganje ćemo pokazati i mogućnosti ovoga softvera.

Predavanje se najtoplije preporučuje svim slušaocima pa nosi "žig" studentskog seminara "Živa matematika".

detaljnije

Obaveštenje o naknadnom ispitnom roku

detaljnije

Seminar mehanike, 3. oktobar 2012.

Naredni sastanak seminara biće održan u sredu, 3. oktobra 2012. godine u 18 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: O KIRHOFOVOM I ČAPLIGINOVOM SLUČAJU KIRHOFOVIH JEDNAČINA

Sadržaj: Kirhofov je 1870. izveo jednačine kretanja krutog tela u idealnom fluidu. Pronašao je i prvi integrabilni slučaj (Kirhofov slučaj). Koristeći metod malog parametra pokazaćemo da u opštem slučaju rešenja Kirhofovog slučaja nisu jednoznačne meromorfne funkcije vremena tj. da sistem nije algebarski kompletno integrabilan. Slične analitičke osobine se dobijaju i kod Čapliginovog slučaja, koji se može videti i kao odgovarajuća perturbacija Kirhofovog slučaja. Konstruisana su i četvorodimenziona uopštenja Kirhofovog i Čapliginovog slučaja. Predstavljeni rezultati su deo zajedničkog rada sa Vladimirom Dragovićem.

Napomena: Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike  biće održan u sredu, 3. oktobra 2012. godine u 14 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Ljubica Matić

Naslov predavanja: OJLEROVE JEDNAČINE - KLASIČNA TEORIJA POTENCIJALNIH STRUJANjA (drugi deo)

Seminar je namenjen prvenstveno studentima doktorskih studija i mladim istraživačima. Više informacija može se naći na:
http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 2. oktobar 2012.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 2. oktobra 2012. godine u 14:15 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Panos M. Pardalos, Center for Applied Optimization (CAO), Department of Industrial and Systems Engineering, University of Florida, USA

Naslov predavanja: DETECTING CRITICAL SUBSETS (NODES, EDGES, SHORTEST PATHS, OR CLIQUES) IN LARGE NETWORKS


Sadržaj: In network analysis, the problem of detecting subsets of elements important to the connectivity of a network (i.e., critical elements) has become a fundamental task over the last few years. Identifying the nodes, arcs, paths, clusters, cliques, etc., that are responsible for network cohesion can be crucial for studying many fundamental properties of a network. Depending on the context, finding these elements can help to analyze structural characteristics such as, attack tolerance, robustness, and vulnerability. Furthermore we can classify critical elements based on their centrality, prestige, reputation and can determine dominant clusters and partitions.

From the point of view of robustness and vulnerability analysis, evaluating how well a network will perform under certain disruptive events plays a vital role in the design and operation of such a network. To detect vulnerability issues, it is of particular importance to analyze how well connected a network will remain after a disruptive event takes place, destroying or impairing a set of its elements. The main goal is to identify the set of critical elements that must be protected or reinforced in order to mitigate the negative impact that the absence of such elements may produce in the network. Applications  are typically found in homeland security, energy grid, evacuation planning, immunization strategies, financial networks, biological networks, and transportation.

From the member-classification perspective, identifying members with a high reputation and influential power within a social network could be of great importance when designing a marketing strategy. Positioning a product, spreading a rumor, or developing a campaign against drugs and alcohol abuse may have a great impact over society if the strategy is properly targeted among the most influential and recognized members of a community. The recent emergence of social networks such as Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. provide countless applications for problems of critical-element detection.

detaljnije

CGTA seminar, 2. oktobar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 2. oktobra 2012. u 18 časova u BIM sali Matematičkog fakulteta na IV spratu.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: : O konfiguracionom prostoru tačaka, dvotački i trotački na kružnici, eliptičkim krivim i celobrojim rešetkama

Ovo predavanje je iz ciklusa "Živa matematika", što znači da je namenjeno najširoj publici a posebno mladim koleginicama i kolegama.

detaljnije

Obaveštenje o početku nove školske godine

Nastava u školskoj 2012/2013. godini za sve smerove i sve godine počinje 1. oktobra 2012. po rasporedu koji možete videti OVDE.

Spisak novih studenata sa podelom na grupe

VPŠ (mapa)

detaljnije

Svečani prijem novih studenata

Fotografije

detaljnije

Seminar mehanike, 26. septembar 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike biće održan u sredu, 26. septembra 2012. godine u 18 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Aleksandar Bakša, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ERESMANOVA POVEZANOST U GEOMETRIJI NEHOLONOMNIH SISTEMA

Napomena: U sredu, 26. septembar 2012. godine u 14 časova, biće održan sastanak Seminara Matematički metodi mehanike, namenjen prvenstveno studentima doktorskih studija i mladim istraživačima.

Predavač: Ljubica Matić

Naslov predavanja: OJLEROVE JEDNAČINE - KLASIČNA TEORIJA POTENCIJALNIH STRUJANjA

Sastanci Seminara održavaju se u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f. Više informacija može se naći na http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

CGTA seminar, 25. septembar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 25. septembra 2012. u 18 časova u BIM sali Matematičkog fakulteta na IV spratu.

Predavač: Igor Spasojević, Matematička gimnazija, Beograd, Cambridge University

Naslov predavanja: Paskalov heksagon i mistični oktagram

CGTA seminar nastavlja lepu tradiciju predstavljanja naših najmlađih kolega već na početku njihovih ozbiljnih naučnih karijera. Kao i njegovi prethodnici, (Vladimir Lazić, Karola Mesaroš i dr), koji su izlagali na našem seminaru, Igor Spasojević je uspešni olimpijac i donedavno učenik Matematičke gimnazije u Beogradu.

Njegov maturski rad "Gde se sastaju geometrija i polinomi", urađen pod rukovodstvom Đorđa Baralića, poslužio je kao osnova za saradnju i zajednički naučni rad "Illumination of Pascal Hexagrammum and Octagrammum Mysticum" (arXiv.math). Pozivamo sve prijatelje seminara, sve studente i profesore na ovo vrlo interesatno predavanje.

detaljnije

UPIS NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE 2012/2013.

Upis se održava u zbornici, 710, na IV spratu
- u ponedeljak, 29. oktobra, od 10h do 16h
- u utorak, 30. oktobra, od 10h do 16h
- u sredu, 31. oktobra, od 10h do 16h
Molimo studente da pripreme svu neophodnu dokumentaciju da bi se upis odvijao bez zastoja.

S obzirom da Fakultet nije od Ministarstva dobio odluku o broju budžetskih mesta na doktorskim studijama, svi primljeni studenti će biti upisani bez finansijskih obaveza dok odluka o broju budžetskih mesta ne bude doneta.

Komisija za prijem na master i doktorske studije

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Beogradu, rok za prijavu na konkurs je produžen i traje od 19. septembra do 10. oktobra 2012. godine.

 

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE

Objedinjeni konkurs Univerziteta u Beogradu

Konkurs za upis na master studije

Prijavu možete preuzeti ovde.

Primer popunjene prijave

Šifarnik


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

Objedinjeni konkurs Univerziteta u Beogradu

Konkurs za upis na doktorske studije

Prijavu možete preuzeti ovde.

Primer popunjene prijave

Šifarnik

Upis se održava u zbornici, 710, na IV spratu

- u ponedeljak, 29. oktobra, od 10h do 16h

- u utorak, 30. oktobra, od 10h do 16h

- u sredu, 31. oktobra, od 10h do 16h

Molimo studente da pripreme svu neophodnu dokumentaciju da bi se upis odvijao bez zastoja.

KONAČNE RANG LISTE

Komisija za prijem na master i doktorske studije

detaljnije