Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 27. oktobar 2011.

Naredni sastanak seminara Geometrija, vizuelizacija i primene održaće se u četvrtak, 27. oktobra 2011, od 17:15, u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

Predavač: Veljko Vujičić

Naslov predavanja: ČETVORODIMENZIONI PROSTOR SA GEOMETRIJSKO-KINEMATIČKIM VEZAMA

Sadržaj: Uvodni prosti primeri opšte nesaglasnosti o pojmovima: tačke, položaja tačke - geometrijske i kinematičke; vektor i vektor položaja tačke. Sistem od N tačaka, povezanih sa 3N-3 veza svodi se na
četvorodimenzionu metriku geometrijskog prostora, svojstva dužine, a ne na svojstveni "prostor-vreme". Glavni primer takve četvorodimenzione metrike je planetarni sistem Sunca.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 26. oktobar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 26. oktobra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: dr Mirjana Filipović, Institut "Mihailo Pupin", Beograd

Naslov predavanja: Euler-Bernoulli jednačina u nelinearnim oscilacijama robota

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

CGTA seminar, 25. oktobar 2011.

Narednik sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 25. oktobra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Raport o radu "On the Erdos distinct distances problem in the plane" autora Larry Guth, Nets Hawk Katz

http://xxx.lanl.gov/abs/1011.4105

Živimo u vreme revolucija pa je tako u toku i interna revolucija u diskretnoj geometriji, realnoj algebarskoj geomatriji, i srodnim oblastima. Njih povezuje takozvani "polinomijalni metod" odnosno "polinomijalna teorema o sendviču", videti npr. blog Terence Tao:

http://terrytao.wordpress.com/tag/polynomial-method/

http://terrytao.wordpress.com/2011/02/18/the-szemeredi-trotter-theorem-via-the-polynomial-ham-sandwich-theorem/

Koristan je i pregled Miche Sharira,

http://www.cs.tau.ac.il/~michas/algober.pdf

Ovo je prilika da CGTA organizuje jedno malo matematičko revolucinarno okupljanje posvećeno ovim temama.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika"  održaće se u sredu, 26. oktobra, od 12 do 14 časova, na Matematičkom institutu SANU, Knez Mihailova 36, sala 301 (III sprat)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: 15 minuta homologije

Sadržaj: U radu "A cell complex in number theory" Anders Bjornerhttp://xxx.lanl.gov/abs/1101.5704
se na neobičan način pojavljuju simplicijalni kompleksi čije topološke invarijante se prirodno vezuju za neke klasične aritmetičke funkcije i indirektno za Rimanovu hipotezu.

To je još jedan povod da napravimo pregled simplicijalnih i ćelijskih homologija sa akcentom na konkretnim receptima i izračunavanjima i osvetlimo njihovu ulogu u ovom radu.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 25. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 25.10.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Vasily Borisovich Demidovich, Faculty of Mechanics and Mathematics, M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow

Naslov predavanja: O UOPŠTENIM POLINOMIMA NAJMANjEG ODSTUPANjA OD NULE U ČEBIŠOVLjEVIM PROSTORIMA

Sadržaj: U  saopštenju se razmatra pitanje eksplicitne konstrukcije uopštenog polinoma najmanjeg otklona od nule (u odnosu na zadatu metriku) u proizvoljnom Čebišovljevom prostoru. U svojstvu metrika koriste se $C$, $L_1$ i $L_2$. Takođe se razmatra pitanje o nejednakostima za izvode u tim metrikama.

detaljnije

Predavanje Prof. Bernarda R. Hodgsona, Univerzitet Laval, Kvebek, Kanada, 21. oktobar 2011.

U petak, 21. oktobra 2011, gost Matematičkog fakulteta biće Prof. dr Bernard R. Hodgson, University Laval, Quebec, Canada, koji će održati predavanje pod nazivom "Mathematics teacher education: retrospective and perspective from a mathematician's point of view".

Predavanje će se održati u učionici 844 sa početkom u 16h .

Pozivamo sve zainteresovane kolege i studente da prisustvuju ovom predavanju.

detaljnije

Predavanje u SANU - Nobelova nagrada za fiziku za 2011. godinu, 18. oktobar 2011.

Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za matematiku, fiziku i geo nauke, najavljuje predavanje koje će se održati utorak, 18. oktobra 2011, u 18 sati u Sali 2 Akademije, Knez Mihailova 35/I, Beograd.

Predavač: Prof. dr Milan Mijić, profesor Kalifornijskog državnog univerziteta, Los Anđeles, SAD

Naslov predavanja: NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU ZA 20011. GODINU

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 21. oktobar 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 20. oktobra 2011. u 14 časova, u sali 2, Knez-Mihailova 36/I, MATEMATIČKI INSTITUT SANU.

Predavač: Prof. dr Boško Jovanović, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: O NUMERIČKIM METODAMA REŠAVANjA GRANIČNIH PROBLEMA

Sadržaj: U saopštenju se daje prikaz numeričkih metoda rešavanja graničnih i početno-graničnih problema za parcijalne diferencijalne jednačine s naglaskom na ocenama brzine konvergencije. Pri tome se osnovna pažnja posvećuje problemima s generalisanim rešenjima iz prostora Soboljeva. Pokazuje se kako se tzv. "oštre" ocene brzine konvergencije diferencijskih shema mogu dobiti direktnim izračunavanjem, primenom leme Brambla-Hilberta, primenom teorije interpolacije funkcionalnih prostora itd. Rezultati dobijeni na modelnim primerima prenose se na opštije zadatke (jednačine s promenljivim koeficijentima, evolucione jednačine, jednačine sa singularnim koeficijentima, problemi s interfejsom, transmisioni problemi itd.).


detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 20. oktobar 2011.

Naredni sastanak seminara Geometrija, vizuelizacija i primene održaće se u četvrtak od 17:15, u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

Predavač: Stana Nikčević

Naslov predavanja: Kaehler-Weylove mnogostrukosti

Apstrakt: Ispitivana je geometrija 4-dimenzionih Kaehler-Weylovih mnogostrukosti. Pokazali smo da postoji jedinstvena Kaehler-Weylov struktura za svaku 4-dimenzionalnu para/pseudo Hermitsku mnogostrukost i da je svaki 4-dimenzioni algebarski Kaehler-Weylov krivinski tenzor moguće geometrijski realizovati.

Rezultati su dobijeni u zajedničkom radu sa M.Brozos-Vazquezom i P.Gilkeyem.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 19. oktobar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 19. oktobra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Dragomir N. Zeković, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: Dinamika mehaničkih sistema sa nelinearnim neholonomnim vezama - I deo- Istorija rešavanja problema materijalne realizacije nelinearnih neholonomnih veza

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike u primeni, 19. oktobar 2011.

Nastavlja se serija predavanja za istraživače pripravnike i doktorante iz oblasti Kinetike, Elastodinamike, Analitičke mehanike, Primene tenzorskog računa u mehanici, Teorije oscilacija i Nelinearne dinamike.

Naredni, 23. po redu, blok predavanja održaće se u sredu, 19. oktobra u Biblioteci Matematičkog instituta SANU (Knez Mihailova 36, treći sprat) po sledećem rasporedu:

11-14h: Primene tenzorskog računa u mehanici (Prvi deo)
15-17h: Matematičke metode aproksimacija sa primenama u nelinearnoj mehanici: Asimptotske metode Krilov-Bogolyubov-Mitropolyski, metode varijacije konstanata i metode usrednjenja (Prvi deo)

Predavač: Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih, rukovodilac projekta OI 174001

Najavu predavanja možete preuzeti OVDE.

detaljnije