Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 27. decembar 2012.

 

Naredno predavanje na seminaru biće održano u četvrtak, 27. decembra u 17 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Prof. dr Veljko A. Vujičić

Naslov predavanja: RAZLIKA O VEKTORU U VEKTORSKOM I TENZORSOM RAČUNU

Sadržaj: U stručnoj i naučnoj literaturi postoje dva bitna pojma vektora; jedan u vektorskom računu i drugi u skalarnom koordinatnom-tenzorskom računu. Posledica toga je nesaglasje između matematičara o pojmu vektora i njegovoj primeni. Ovde se nalazi suštinska sprega ta dva pojma.

Predlaže se za diskusiju uvođenje pojma "KRIVI VEKTOR", što olakšava primenu vektora invarijantno u odnosu na krivolinijske sisteme koordinata.

Ovaj "krivi vektor" podseća na jednog vrlog, cenjenog i uspešnog našeg matematičara koji je predlagao da se uvede pojam krivolinijskog vektora.

 

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 27. decembar, 2012.

U četvrtak, 27. decembra 2012. u 18h, u BIM sali biće održan naredni sastanak seminara Katedre.

Program seminara:

Jela Biočanin:

"Konsolidacija poštanskih brojeva i mesta povezanih sa mobilnom telefonijom u Republici Srpskoj", master rad

Goran Lazić:

"Programski jezik Processing", prikaz teme

Nikola Perić:

"Metodologija upravljanja IT projektima i ekstremno programiranje", master rad

Zoran Šiljković:

"Uporedna analiza rešenja za inteligentno poslovanje kompanija Oracle i SAS", master rad

Detaljnije informacije o seminaru i apstrakte predavanja mogu se naći na:

http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 26. decembar, 2012.

 

 Naredno predavanje na seminaru biće održano u sredu, 26. decembra u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavači: Dejan Urošević, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: O UBRZANjU ČESTICA DO ULTRARELATIVISTIČKIH BRZINA U UDARNIM TALASIMA OSTATAKA SUPERNOVIH

Više informacija može se naći na strani:

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

 

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 26. decembar, 2012.

 

Naredno predavanje na seminaru Odeljenja za mehaniku biće održano u sredu, 26. decembra u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavači: Teodor Atanacković, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu i Stevan Pilipović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: HAMILTONOV PRINCIP ZA SISTEME SA FRAKCIONIM IZVODIMA PROMENLjIVOG REDA

Sadržaj: U radu se daje pregled različitih definicija frakcionih izvoda promenljivog reda. Zatim se formuliše varijacioni princip Hamiltonovog tipa za slučaj kada se u Lagranževoj gustini javljaju izvodi promenljivog reda.

Dobijeni su neophodni uslovi za postojanje ekstrema. Razmatran je i problem određivanja funkcije koja opisuje promenu reda izvoda.

Nakon sastanka biće održan koktel Odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU.

 

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 25. decembar, 2012.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 25. decembar 2012. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Uređivački odbor i autori promovisaće novi broja časopisa Serbian Astronomical Journal (185).

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 25. i 27. decembar 2012.

U toku ove nedelje Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku održaće dva sastanka. Redovni sastanak seminara biće održan u utorak, 25. decembra 2012. godine u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Raka Jovanović, MEGATREND univerzitet, Beograd

Naslov predavanja: POBOLjŠANjE METODA MRAVLjIH KOLONIJA ZA REŠAVANjE NP-KOMPLETNIH OPTIMIZACIONIH ZADATAKA KOREKCIJOM  FEROMONSKOG TRAGA

Sadržaj: Predavanje je posvećeno rešavanju teških optimizacionih problema iz oblasti grafova, upotrebom metaheuristike koja se zasniva na simulaciji ponašanja kolonije mrava odnosno optimizaciji mravljim kolonijama (OMK). Postoji niz metoda za rešavanje ovog tipa problema koji se baziraju na populacijama poput rojeva čestica, kolonija pčela i OMK.  OMK je prvi put primenjena na problemu trgovačkog putnika. Upotreba OMK na ovaj problem se unapređuje uvodjenjem nove vrste hibridizacije, koja se zasniva na korekciji feromonskog traga u zavisnosti od karakteristika najboljeg nađenog rešenja. Ideja je da se iz ovakvih rešenja izbace delovi koji imaju neke nepoželjne karakteristike, usmeravanjem same kolonije na oblasti rešenja u kojima se dobra rešenja nalaze sa većom verovatnoćom. U izvršenim testovima, na problemu trgovačkog putnika je pokazano da ovakav pristup nalazi kvalitetnija rešenja i ubrzava konvergenciju ka dobrim rezultatima. Na predavanju će takođe biti prikazana adaptacija ove hibridizacije na značajno drugačiji problem minimalnog težinskog čvornog pokrivača grafa, kao i pozitivni rezultati koji se na ovaj način postižu.

Vanredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan u četvrtak, 27. decembra 2012. u 18:30 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Vladimir Brusić, Ph.D, Dana Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA

Naslov predavanja: Genetic analysis of individual's origin: Y chromosome, mitochondrial genes and HLA

Detalje o predavanju i predavaču mogu se preuzeti OVDE.

detaljnije

Obaveštenje o obaveznim sistematskim pregledima

Detaljnije

detaljnije

Predavanje dr Dejana Milojičića HIGH PERFORMANCE COMPUTING IN THE CLOUD

Joint Seminar on Computer Science and Applied Mathematics Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts IEEE Chapter Computer Science (CO-16)
HIGH PERFORMANCE COMPUTING IN THE CLOUD

Dejan Milojicic, Ph.D.
HP Labs, USA, IEEE Computer Society President-elect for 2013
24. December 2012, 16:15

Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts Knez Mihailova 36, room 301f

Abstract

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 21. decembar 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 21. decembra 2012. godine u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Marko Nedeljkov, Departman za matematiku, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: PREKOMPRESIBILNOST I DELTA TALASI

Sadržaj: Sistemi zakona održanja su praktično osnovni fizički zakoni. Samim tim rešenja moraju imati osim matematičke i fizičku potvrdu. Delta talasi su vrsta rešenja sistema zakona održanja koja modeliraju grupisanje fluida (ili neke druge supstance - polja) do tačke beskonačnosti. To prevedeno na fizičke zakone znači da karakteristike moraju "ulaziti" u front talasa jer se tako supstanca nakuplja. Matematički to zovemo prekompresibilnost. Dugo je taj uslov bio korišćen kao onaj koji potvrdjuje valjanost slabog rešenja koje sadrži delta talase, što je garantovalo jedinstvenost rešenja. To nije tako očigledno, jer recimo, za 2 X 2 sisteme, kombinacija dva udarna talasa je takodje prekompresibilna.

Ako koristimo tzv. "shadow wave solutions" (SDW) koja sadrže delta talase kao podvrstu, u mogućnosti smo da koristimo entropijske parove kao kriterijum valjanosti delta talasa. Ispostavilo se da su u skoro svim dosadašnjim primerima, delta talasa valjani ako i samo ako su prekompresibilni.

Prikaz toga čini prvi deo predavanja. Drugi deo predavanja je posvećen prikazivanju prvog poznatog kontraprimera (uopštena Čapljiginova jednačina - model tamne energije).

detaljnije

Predavanje u Zadužbini Ilije Kolarca - 100 godina od smrti Anri Poenkarea, 18. decembar 2012.

Pozivamo Vas na predavanje u Zadužbini Ilije Kolarca u utorak, 18. decembra 2012. godine u 18 časova u maloj sali.

Predavači: Rade Živaljević, Božidar Jovanović, Radoš Bakić

Naslov predavanja: Anri Poenkare(1854 - 1912) - 100 godina od smrti

detaljnije