80 godina akademika Milosava Marjanovića, mini-konferencija, 16. decembar 2011.

Povodom osamdesetogodišnjice našeg uvaženog profesora, akademika Milosava Marjanovića Društvo matematičara Srbije, u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, organizuje prigodnu,  poludnevnu mini-konferenciju pod nazivom 80 GODINA AKADEMIKA MILOSAVA MARJANOVIĆA u petak, 16. decembar 2011, u sali 2 SANU, 10:00 - 13:00 časova.

Društvo matematičara Srbije je ovom prigodom izdalo specijalni broj časopisa Teaching of Mathematics

 http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_issue.php?db=tm&rbr=27

sa izabranim prilozima naših uglednih matematičara (S. Todorčević, M. Jaćimović, M. Mateljević i M. Svetlik, Z. Kadelburg, S. Vrećica, R. Živaljević, V. Grujić, Đ. Baralić).

Mini-konferencija je okvirno zamišljena kao prezentacija priloga ovog specijalnog broja časopisa  Teaching of Mathematics u formi kratkih, 20-minutnih "matematičkih impresija" zanimljivih  i dostupnih svim matematičarima.

Program konferencije

detaljnije

Seminar Bioinformatika, dr Miloš Beljanski: Uvod u molekulsku biologiju (nastavak)

U sredu 7. decembra, sa početkom u 18 sati, u sali 718 na Matematičkom fakultetu u okviru seminara Bioinformatika, biće održan drugi deo predavanja dr Miloša Beljanskog sa temom: Uvod u molekulsku biologiju.

Veliki broj tema u savremenoj bioinformatici je tesno povezan sa problemima molekulske biologije. Molekulska biologija i grane koje se oslanjaju na nju (na primer genomika i proteomika) proizvode velike
količine informacija za čiju je obradu potrebno raditi na samim granicama računarskih nauka. Za uspešno bavljenje ovim oblastima neophodno je poznavanje osnova molekulske biologije. Predavanje dr Miloša Beljanskog ima za cilj da predstavi ovu veoma zanimljivu oblast.

Pozivaju se zainteresovani nastavnici i studenti da prisustvuju predavanju.

http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/home/

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 9. decembar 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 9. decembra u 14 časova u sali 301f na III spratu Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Ivan Gutman, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

Naslov predavanja: POTRAGA ZA STABLIMA SA MINIMALNIM ABC INDEKSOM I ŠTA SMO IZ TOGA NAUČILI

Sadržaj: Neka je G graf i neka su $d_1, d_2,\ldots,d_n$ stepeni njegovih čvorova. ABC indeks grafa G je definisan na sledeći način:
$$
ABC=\sum_{i\sim j}\sqrt{\frac{d_i+d_j-2}{d_id_j}},
$$
pri čemu sumiranje ide preko svih parova susednih čvorova. Ova grafovska invarijanta uvedena je u matematičku hemiju 1998. godine, a od nedavno su joj posvećena brojna matematička istraživanja. Problem karakterizacije stabala sa minimalnim ABC indeksom pokazao se kao veoma težak. U predavanju izlažemo rezultate do kojih smo došli pri potrazi za takvim stablima. Neki od tih rezultata mogu se smatrati poučnim za širi krug matematičara, informatičara i prirodoslovaca.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 8. decembar 2011.

U naredne tri nedelje (8. 15. i 22. decembra) u okviru seminara biće održan mini-kurs posvećen najnovijim dešavanjima u teoriji čvorova i srodnim oblastima.

Sastanci seminara se održavaju četvrtkom od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Homološke invarijante čvorova

Sadržaj: U ovoj seriji seminara prikazaću pregled najnovijih dešavanja u teoriji čvorova i srodnim oblastima. Glavna tema su homološke invarijante čvorova koje predstavljaju "kategorifikaciju" klasičnih polinomijalnih invarijanti. Prvu kategorifikaciju je konstruisao M. Hovanov u slučaju Džonsovog polinoma 1999. godine i od tada cela oblast raste velikom brzinom. Kao i u slučaju polinomijalnih invarijanti, postoje jake veze sa više različitih oblasti: teorijom reprezentacija, simpletičkom geometrijom, kvantnim grupama, kvantnom teorijom polja, teorijom struna, itd. Medju primenama je i kombinatorni dokaz postojanja egzotičnih diferencijalnih struktura na 4-dimenzionom euklidskom prostoru. Tokom predavanja pokušaću da predstavim neke od najinteresantnijih aspekata moderne teorije čvorova: počev od Džonsovog, Aleksanderovog i HOMFLY polinoma, preko Kovanovljeve homologije i Florove homologije za čvorove, do pokušaja "ujedinjenja" različitih teorija u trostruko-graduisane homološke teorije i superpolinome.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 7. decemar 2011.

Naredni sastanak seminar Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 7. decembar 2011. u 14 časova

Predavač: Svjetlana Terzić, Univerzitet Crne Gore i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Naslov predavanja: RODOVI HIRCEBRUHA NA HOMOGENIM PROSTORIMA

Sastanci Seminara održavaju se u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za mehaniku, 7. decembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 7. decembra 2011. u 18 časova u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Aleksandar Obradović, Katedra za mehaniku, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: Brahistohrono kretanje sa ograničenim reakcijama veza

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 6. decembar 2011.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u sredu, 6. decembra 2011. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: dr Giuseppe Bono, Dipartimento di Fisica, Universita' di Roma Tor Vergata

Naslov predavanja: Klasične cefeide kao indikatori udaljenosti, pokazatelji prisustva zvezde i laboratorije za fiziku zvezda

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 6. decembar 2011.

Naredni sastanak seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 06.12.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Rastko Selmić, AT&T Associate Professor of Electrical Engineering, Louisiana Tech  University Ruston, Louisiana, USA

Naslov predavanja: FAULT DETECTION IN NETWORKED DYNAMICAL SYSTEMS

Sadržaj: We present a dynamical model of wireless sensor networks and its application to sensor node failure detection. Recurrent neural networks are used to model a sensor node, its dynamics, and interconnections with other nodes. The modeling approach is used for sensor node identification and fault detection. The input to the neural network is chosen to include delayed output samples of the modeling sensor node and the current and previous output samples of neighboring sensors. The input to the neural network and topology of the network are based on a general nonlinear dynamic sensor model. We also discuss a leader-follower networks model and a neural net-based observer for such dynamical network. The observer is used in propagation analysis of a fault through the network. We introduce a fault at the power-leader and study its detection at the leader and followers. It is shown how such leader-follower network model can be used in human emotions modeling for a network of people. To verify and validate the approach, we simulate the individual nodes, the network, and the network observer using Simulink that allows for intuitive and visual networking of dynamical elements.

detaljnije

CGTA seminar, 6. decembar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 6. decembra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Dvočasovni kurs iz teorije homotopije sa akcentom na teoriji opstrukcija

Sadržaj: Pod svežim utiskom prethodnog ciklusa predavanja, osvrnućemo se na neke najvažnije činjenice iz teorije homotopije i teorije opstrukcija. Pokušaćemo da zajednički prikupimo odgovore na
pitanje šta je iz teorije homotopije najvažnije za primene i (još važnije) kako bez prevelikih tehničkih detalja usvojiti što više relevantnih tehnika. Orijentacioni cilj predavanja je Stinrodova teorema o klasifikaciji. Predavanje je namenjeno svim studentima, ljubiteljima i poštovaocima geometrije i topologije.


Napomena:

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, biće održano u sredu, 7. decembra 2011. u 12 časova na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Vladimir Dragović

Naslov predavanja: HERPOLHODIJA I ELIPTIČKE FUNKCIJE. STRIP U PET SLIKA A LA PUANSO

Predavanje se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 1. decembar 2011.

Naredno predavanje na seminaru biće održano u četvrtak, 1. decembra, od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

Predavač: Jelena Jocković

Naslov predavanja: Problemi čekanja i generalisane Paretove raspodele

Sadržaj: Tema predavanja je primena teorema o graničnim raspodelama maksimuma i prekoračenja visokog praga u kombinatornim problemima čekanja. Biće reči o poznatim rezultatima iz ove oblasti, kao i o novim, objavljenim u radu: J. Jocković, P. Mladenović (2011): ''Coupon collector's problem and generalized Pareto distributions'', Journal of Statistical Planning and Inference, 141, 2348-2352.

detaljnije