Predavanje dr Žolta Lavice sa Univerziteta u Kembridžu, Matematički fakultet, 12. april 2012.

Dr Žolt Lavica sa Univerziteta u Kembridžu održaće predavanje na Matematičkom fakultetu 12. aprila 2013 sa početkom u 16 časova u sali 830.

Naslov predavanja: "Enhancing mathematics teaching and learning through a community-developed software: GeoGebra"

Sadržaj:

GeoGebra (http://geogebra.org), a free, open-source, dynamic mathematics software, is rapidly gaining popularity in the teaching and learning of mathematics around the world. Currently, GeoGebra is used by approximately 20 million students and teachers, translated to 62 languages, used in 190 countries, and downloaded by approximately 500,000 users in each month,and clearly making an impact on mathematics education in most countries. This increased use compelled the establishment of the International GeoGebra Institute (IGI) that serves as a virtual organization to support local GeoGebra initiatives and institutes. There are already 143 institutes in 85 countries, which pursue training and support of teachers, develop teaching materials, and carry out research projects. In my talk, I will review examples of applications of GeoGebra at different levels of education from around the world. The capabilities of GeoGebra are now extended to other subject areas such as physics, chemistry, engineering etc. and will show some examples of development in these areas. In addition, I will outline our plans to work together with different countries to enhance mathematics and STEM (Science, Technolgy, Engineering, Mathematics) in their educational systems.

Kratka biografija predavača:


Dr Zsolt Lavicza, Faculty of Education, University of Cambridge

After receiving his degrees in mathematics and physics in Hungary, Zsolt began his postgraduate studies in applied mathematics. While teaching several mathematics courses at the University of Cincinnati he became interested in researching issues in the teaching and learning mathematics. In particular, he focused on investigating issues in relation to the use of technology in undergraduate mathematics education. Since then both at the University of Michigan and Cambridge, he has worked on several research projects examining technology and mathematics teaching in a variety of classroom environments. Currently, Zsolt is working as an Associate Lecturer in Mathematics Education at the University of Cambridge as well as he is coordinating the development of local GeoGebra Institutes and offering research support within the International GeoGebra Institute.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 10. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 10. aprila 2013. u 18 sati u sali 301f MI SANU.

Predavač: Đorđe Mušicki, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PROŠIRENjE PSEUDOKONZERVATIVNIH SISTEMA NA SISTEME SA PROMENLjIVOM MASOM (II deo)

Rezime. U uvodu su prikazane osnovne ideje uvođenja pseudokonzervativnih sistema kao i glavni rezultati i preimućstvo za sisteme sa stalnim masama čestica, o čemu je već i objavljen jedan rad (Acta Mechanica, v. 223. No 10(2012), str. 2117-2133). Ovim saopštenjem se daje proširenje pseudokonzervativnih sistema na sisteme sa promenljivom masom i u početku se prikazuje kako se dobijaju Lagrange-eve jednačine za ovakve sisteme (Kosmodemjanski 1951. u specijalnom, a Besanov 1976. u opštem slučaju).

Potom su formulisana dva tipa pseudokonzervativnih sistema sa promenljivom masom, sa osnovnim ciljem da se njihove Lagrange-eve jednačine uvođenjem novog lagranžijana, koji je jednak proizvodu izvesne funkcije vremena f(t) i provobitnog lagranžijana, mogu svesti na jednostavnije Lagrange-eve jednačine, u kojima eksplicitno ne figurišu nekonzervativne sile. To su pseudokonzervativne sile sa realnim, promenljivim masama čestica (drugi tip), i za svaki od ovih tipova je formulisan potreban i dovoljan uslov da se neki nekonzervativan sistem može smatrati kao pseudokonzervativan.

Taj uslov je dobijen u obliku sistema diferencijalnih jednačina sa nepoznatom funkcijom gore navedenom f(t), a ovaj uslov se svodi na postojanje bar jednog partikularnog rešenja ovog sistema jednačina ili njihove linearne kombinacije koje ne zavisi od prirode potencijalnih sila.

Na kraju je formulisan i Hamilton-ov formalizam za svaki tip ovih pseudokonzervativnih sistema, pomoću toga je dat i opšti kriterijum za odgovarajuće integrale kretanja oblika F(qi,pi,t)=const, potom su formulisani i glavni integralni kao i Hamilton-Jacobi-ev metod za ovakve sisteme, koji za prave nekonzervativne sisteme uopšte nije primenljiv.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 10. april 2013.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan u sredu, 10. aprila 2013. u 12 sati u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: DIFERENCIJALNE JEDNAČINE PRVOG REDA (kurs Uvod u dinamičke sisteme, 1. predavanje)

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 9. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. aprila 2013. u 14:15 u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Predavači: 

Đorđe Baralić, Matematički institut SANU
Veljko Vranić, Prva kragujevačka gimnazija
Branko Grbić, Matematička gimnazija, Beograd
Đorđe Zikelić, Matematička gimnazija, Beograd

Naslov predavanja: Predstavljanje projekta "Cinderella Srbija"

Sadržaj: Pre tri meseca projekat popularizacije matematike "Živa matematika" koji se realizuje pod okriljem Matematičkog instituta SANU i Centra za  promociju nauke, kupio je licencirani naučni softver Cinderella, koji pruža ogromne mogućnosti u proučavanju projektivne, euklidske i neuklidske  geometrije, mehanike, fizike, fraktala, itd. kao i u obrazovanju. Njegovo  jednostavno okruženje i poseban programski jezik Sindy Script, omogućavaju nam da vizuelizujemo mnoge apstraktne objekte u matematici. Nedavna dva  naučna rada na: http://arxiv.org/abs/1303.5497 i http://arxiv.or /abs/1209.4795 su neki od najvažnijih rezultata naše grupe, u kojoj se kao koautori pojavljuju i gimnazijalci.

Na predavanju ćemo predstaviti softver, naša interesovanja i planove, ali najvažnije, ilustrovaćemo konkretnim eksperimentima i animacijama mogućnosti korišćenja softvera u svrhu naučnog i edukativnog rada u matematici.

detaljnije

CGTA seminar, 9. april 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 9. aprila 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu sala 844, peti sprat.

Predavači:

  • Veljko Vranić, Prva kragujevačka gimnazija
  • Đorđe Baralić, Matematički institut SANU


Naslov predavanja: Cinderella i CindyScript

Sadržaj: Predavanje je iz ciklusa "Upoznajmo se sa Cinderellom". SindyScript je poseban programski jezik ugrađen u Cinderellu, jednostavan za programiranje i učenje. Pomoću njega je moguće nacrtati grafike raznih funkcija, njihove prevojne tačke, izvode, i dr. Takođe moguće je sprovesti razne eksperimente, rešavati neke jednačine, crtati fraktale, i dr. O svemu ovome, biće više reći kroz konkretne primere.

Predavanje je deo projekta "ŽIVA MATEMATIKA" i namenjeno je najširem krugu slušalaca. Kolega Veljko Vranić je učenik Prve kragujevačke gimnazije i rukovodilac kragujevačkog ogranka kluba "Pepeljuga".

detaljnije

Predavanje profesora Oskara Mencera, 8. april 2013., SANU

Predavanje prof. Oskara Mencera (Oskar Mencer, CEO of Maxeler Technologies, pioneer of Maximum Performance Computing) održaće se u ponedeljak 8. aprila 2013. godine u 17 sati u svečanoj sali SANU, Knez Mihajlova 35, Beograd.

Prof. Oskar Mencer trenutno pravi najbrže superkompjutere na svetu, po kriterijumu speed/power, a po metodi DataFlow, za razliku od Intel-a i NVidia-e koji rade po metodi ControlFlow.

Povodi za posetu su sledeći:

(a) Najbrža mašina u kontinentalnoj Evropi, u akademskim uslovima, je u Beogradu, u MISANU,

(b) Godišnje oko 200 studenata BU (ETF, MF, PMF i FON) nauči kako da programira ili koristi Maxeler mašine (programska paradigma je nova i razičita od svih postojećih),

(c) Grupa sa Stanford-a i Imperial-a, zajedno sa bivšim studentma/saradnicima MF/MISANU i ETF/RTI, napravila je rad za prestižni časopis COMMUNICATIONS OF THE ACM, u kojem se na dobro argumentovan način, sa konkretnim teorijskim i empirijskim podacima iznose prednosti ove tehnologije i napada čuvena Top500 SuperComputing lista .

Rad će biti publikovan u majskom broju 2013, a ovaj časopis dobijaju, kao što je poznato, svi članovi ACM, pa će tako ETF/RTI, MF/MISANU dobiti značajan vizibilitet.

Nakon prof. Mencera, govoriće doktorandi Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, koji su uspeli da postignu ubrzanja od oko 10 puta do oko 100 puta uz višestruko poboljšanu potrošnju, a sve to za razne aplikacije u fizici, matematici, logici, tehnici, finansijama i ekonomiji.

Zatim će govoriti dekan ETF Branko Kovačević, u ime AINS, jednog od sponzora ovog događaja.

Posle toga će se prisutnima kratko obratiti dekani/predstavnici MF, FF, FFH, kao i dekan Ekonomskog fakulteta, koji je matematičar i zalaže se za primene superkompjutera i matematike u ekonnomiji, a zatim šefovi relevantnih odseka/katedri sa ETF, MF i FON-a (edukatori, istraživači i korisnici).

Na kraju, nakon što budu stekli uvid u rad "poreskih obveznika", tj. doktoranada na državnim fakultetima koje finansiraju poreski obveznici, govoriće i predstavnici ministarstava koja pokrivaju glavne primene ove tehnologije.

Skup će zaključiti gđa Drecun iz Centra za promociju nauke i g. Salom koji će dati informacije o:

(a) Mogućnosti korišćenja MISANU Maxeler mašine u naučne svrhe,

(b) Evropskom projektu DAFNE, i

(b) Specijalnom broju američkog SCI periodikala ADVANCES IN COMPUTERS (IF@SCI oko 0.5 i raste), koji je posvetio jedan ceo broj problematici ovog skupa, a svi učesnici ovog skupa pozvani su da do 31.5.2013. prilože rad za proces recenzije.

Sve .ppt imate na sledećem URL:

http://home.etf.rs/~vm/ppt/18_sanu/

S poštovanjem,

dr Veljko Milutinović

detaljnije

4. april, Dan studenata

Danas se obeležava Dan studenata, u znak sećanja na studentske demonstracije protiv fašizma održane 4. aprila 1936. godine, kada je u protestima poginuo student prava Žarko Marinović.

Čestitamo svim studentkinjama i studentima i želimo im zdravu i uspešnu budućnost!

detaljnije

Seminar iz diferencijalnih jednačina, 5. april 2013.

Naredni sastanak  Seminara biće održan u petak, 5. aprila 2013. godine u 12 časova na Matematičkom fakultetu, peti sprat, sala 840.

Predavač: Jelena Manojlović

Naslov predavanja: Oscilatornost i neoscilatornost nelinearnih diferencijalnih jednačina četvrtog reda

Sadržaj: Izložićemo najnovije rezultate o oscilatornosti i neoscilatornosti nelinearnih  diferencijalnih jednačina četvrtog reda. U prvom delu predavanja biće izloženi rezultati u vezi sa egzistencijom i asimptotskim ponašanjem neoscilatornih rešenja u zavisnosti od konvergencije i divergencije integrala. Sva pozitivna rešenja će biti podeljena u disjunktne potklase prema svojim asimptotskim svojstvima, a u zavisnosti od konkretnih integralnih uslova.  Egzistencija pozitivnih rešenja u tim klasama pozitivnih rešenja će biti potpuno određena konkretnim integralnim uslovima.

U drugom delu biće izloženi oštri kriterijumi oscilatornosti diferencijalne jednačine kojim su određeni potrebni i dovoljni uslovi za oscilatornost svih rešenja superlinearne i sublinearne diferencijalne jednačine.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 4. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. aprila 2013, u 17 časova u sali 301f, MI SANU.

Predavači: Slavik Jablan, Ana Zeković

Naslov predavanja:  The Theory of Pseudoknots and Unknotting Invariants (autori: Slavik Jablan, Ana Zeković, Allison Henrich, Rebecca Hoberg, Lee Johnson, Elizabeth Minten i Ljiljana Radović)

Sadržaj: The Theory of Pseudoknots and Unknotting Invariants Classical knots in R^3 can be represented by diagrams in the plane.  These diagrams are formed by curves with a finite number of transverse  crossings, where each crossing is decorated to indicate which strand of  the knot passes over at that point. A (pseudodiagram) is a knot diagram that may be missing crossing information at some of its crossings. At these crossings, it is undetermined which strand passes  over. Pseudodiagrams were first introduced by Ryo Hanaki in 2010. Here,  we introduce the notion of a pseudoknot, i.e. an equivalence class of  pseudodiagrams under an appropriate choice of Reidemeister moves. In  order to begin a classification of pseudoknots, we introduce the concept  of a weighted resolution set, or WeRe-set, an invariant of pseudoknots.  We compute the WeRe-set for several pseudoknot families and discuss  extensions of crossing number, homotopy, chirality for pseudoknots and  different unknotting invariants connected with pseudoknots and their  homotopy classes.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 3. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 3. aprila 2013. u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Đorđe Mušicki, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PROŠIRENjE PSEUDOKONZERVATIVNIH SISTEMA NA SISTEME SA PROMENLjIVOM MASOM (I deo)

Rezime. U uvodu su prikazane osnovne ideje uvođenja pseudokonzervativnih sistema kao i glavni rezultati i preimućstvo za sisteme sa stalnim masama čestica, o čemu je već i objavljen jedan rad (Acta Mechanica, v. 223. No 10(2012), str. 2117-2133). Ovim saopštenjem se daje proširenje pseudokonzervativnih sistema na sisteme sa promenljivom masom i u početku se prikazuje kako se dobijaju Lagrange-eve jednačine za ovakve sisteme (Kosmodemjanski 1951. u specijalnom, a Besanov 1976. u opštem slučaju).

Potom su formulisana dva tipa pseudokonzervativnih sistema sa promenljivom masom, sa osnovnim ciljem da se njihove Lagrange-eve jednačine uvođenjem novog lagranžijana, koji je jednak proizvodu izvesne funkcije vremena f(t) i provobitnog lagranžijana, mogu svesti na jednostavnije Lagrange-eve jednačine, u kojima eksplicitno ne figurišu nekonzervativne sile. To su pseudokonzervativne sile sa realnim, promenljivim masama čestica (drugi tip), i za svaki od ovih tipova je formulisan potreban i dovoljan uslov da se neki nekonzervativan sistem može smatrati kao pseudokonzervativan.

Taj uslov je dobijen u obliku sistema diferencijalnih jednačina sa nepoznatom funkcijom gore navedenom f(t), a ovaj uslov se svodi na postojanje bar jednog partikularnog rešenja ovog sistema jednačina ili njihove linearne kombinacije koje ne zavisi od prirode potencijalnih sila.

Na kraju je formulisan i Hamilton-ov formalizam za svaki tip ovih pseudokonzervativnih sistema, pomoću toga je dat i opšti kriterijum za odgovarajuće integrale kretanja oblika F(qi,pi,t)=const, potom su formulisani i glavni integralni kao i Hamilton-Jacobi-ev metod za ovakve sisteme, koji za prave nekonzervativne sisteme uopšte nije primenljiv.

detaljnije