Seminar Bioinformatika, 2. novembar 2011.

U sredu 2. novembra 2011, sa početkom u 18 sati, u sali 718 na Matematičkom fakultetu biće održan prvi sastanak seminara Bioinformatika u školskoj godini 2011/12.

Pozivaju se nastavnici i studenti doktorskih i master studija računarskih, matematičkih, bioloških i drugih srodnih disciplina da iskoriste priliku da se upoznaju sa aktivnostima koje se u ovoj veoma dinamičnoj i atraktivnoj oblasti odvijaju u našoj sredini.

Teme sastanka:
- Predstavljanje Grupe za bioinformatiku (dr Saša Malkov)
- Pregled tekućih aktivnosti (dr Nenad Mitić)
- Razgovor o planovima za naredni period (dr Gordana Pavlović-Lažetić)

Više informacija može se naći na stranama:

http:/bioinfo.matf.bg.ac.rs

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~smalkov/files/tmp/seminar.poziv/Obavestenje.jpg

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 4. novembar 2011.

Naredno predavanje na seminaru održaće se u petak, 4. novembra 2011. u 14 časova u sali 2 Matematičkog instituta SANU

Predavač: Marija Milošević, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov predavanja: NUMERIČKE I ANALITIČKE APROKSIMACIJE REŠENjA STOHASTIČKIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA

Sadržaj: Stohastičke diferencijalne jednačine se često koriste za modeliranje pojava iz realnog života koje su izložene slučajnim uticajima tipa Gausovog belog šuma. Klasa eksplicitno rešivih jednačina ovog tipa je veoma uska, zbog čega su od velikog značaja aproksimacije rešenja. U prvom delu ovog predavanja će biti predstavljene analitičke aproksimacije rešenja nekih klasa stohastičkih diferencijalnih jednačina, koje se baziraju na primeni Tejlorovog razvoja. U drugom delu će biti reči o numeričkim aproksimacijama tipa Euler-Maruyama u kontekstu nekih klasa stohastičkih diferencijalnih jednačina. Osnovni rezultati se odnose na konvergenciju niza aproksimativnih rešenja ka tačnom rešenju odgovarajuće stohastičke diferencijalne jednačine.

detaljnije

Matematičke metode mehanike u primeni, 2. novembar 2011.

Nastavlja se serija predavanja za istraživače pripravnike i doktorante iz oblasti Kinetike, Elastodinamike, Analitičke mehanike, Primene tenzorskog računa u mehanici,  Teorije oscilacija i Nelinearne dinamike.

Naredni, 24-ti blok  predavanja održaće se u sredu, 2. novembra 2011. u Biblioteci Matematičkog instiuta SANU, ul. Knez Mihialova 36, treći sprat, po sledećem rasporedu.

11-14h:

  •  Primene tenzorskog računa u mehanici  (Drugi deo)

 

15-17h:

  • Matematičke metode aproksimacija sa primenama u nelinearnoj mehanici
  • Asimptotske metode Krilov-Bogolyubov-Mitropolyski, metode varijacije konstanata i metode usrednjanja (Drugi deo)
  • Nelinearne oscilacije sistema sa jednim stepenom slobode: Van dr Pol-ova nelinearna diferencijalna   jednačina.Predavač: Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih, rukovodilac projekta OI 174001

Najavu predavanja možete preuzeti OVDE.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 2. novembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 2. novembra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Đorđe Mušicki, Matematički institut SANU, beograd

Naslov predavanja: Zakon održanja energiji slične veličine nelinearnog oscilatora u otpornoj sredini

Više informacija može se naći na stranama:

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

CGTA seminar, 1. novembar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 1. novembra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Raport o konfiguracionim prostorima

Sadržaj: Konfiguracioni prostori, (u užem smislu) definisani kao prostori kolekcija različitih tačaka u datim mnogostrukostima, su ponovo u modi. Napravićemo pregled poznatih činjenica (po Vasiljevu) i osvrnuti se na najnovija istraživanja (Dev Sinha).

Napomena: U okviru Studentskog seminara "Živa Matematika" održaće se niz tematski srodnih predavanja organizovanih u mini-kurs pod nazivom "Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi". Kurs će se održavati tokom  novembra i dela decembra 2011, a nosilac mini-kursa je seminar Matematički metodi mehanike (Matematički institut SANU).

Studenti, talentovani srednješkolci i mladi matematičari svih kvalifikacija su dobrodošli.

Prvo predavanje na kursu održaće se u sredu, 2. novembra, od 12 do 14 časova, na Matematičkom institutu SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f (III sprat)

Predavač: Borislav Gajić

Naslov predavanja: OSNOVNI POJMOVI DINAMIKE KRUTOG TELA

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 1. novembar 2011.

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 1. novembra u prostorijama Katedre.

Predavač: Prof. dr  Dejan Urošević, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet

Naslov predavanja: "O nastanku kosmičkog zračenja"

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 27. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak 27. 10. 2011.u 18h. U okviru sastanka biće  prezentovane 3 master teze:

Boris Radovanović: "Unapredjenje IS za evidenciju računarske opreme u Republičkom geodetskom zavodu"

Ivan Pavlović: "Algoritmi za poredjenje sadržaja Autocad datoteka korišćenjem C#-a"

Branka Nikolić: "Implementacija virtualne infrastrukture u preduzeću srednje veličine".


Detaljnije informacije i apstrakti izlaganja se mogu naći na

http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 27. oktobar 2011.

Naredni sastanak seminara Geometrija, vizuelizacija i primene održaće se u četvrtak, 27. oktobra 2011, od 17:15, u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

Predavač: Veljko Vujičić

Naslov predavanja: ČETVORODIMENZIONI PROSTOR SA GEOMETRIJSKO-KINEMATIČKIM VEZAMA

Sadržaj: Uvodni prosti primeri opšte nesaglasnosti o pojmovima: tačke, položaja tačke - geometrijske i kinematičke; vektor i vektor položaja tačke. Sistem od N tačaka, povezanih sa 3N-3 veza svodi se na
četvorodimenzionu metriku geometrijskog prostora, svojstva dužine, a ne na svojstveni "prostor-vreme". Glavni primer takve četvorodimenzione metrike je planetarni sistem Sunca.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 26. oktobar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 26. oktobra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: dr Mirjana Filipović, Institut "Mihailo Pupin", Beograd

Naslov predavanja: Euler-Bernoulli jednačina u nelinearnim oscilacijama robota

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

CGTA seminar, 25. oktobar 2011.

Narednik sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 25. oktobra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Raport o radu "On the Erdos distinct distances problem in the plane" autora Larry Guth, Nets Hawk Katz

http://xxx.lanl.gov/abs/1011.4105

Živimo u vreme revolucija pa je tako u toku i interna revolucija u diskretnoj geometriji, realnoj algebarskoj geomatriji, i srodnim oblastima. Njih povezuje takozvani "polinomijalni metod" odnosno "polinomijalna teorema o sendviču", videti npr. blog Terence Tao:

http://terrytao.wordpress.com/tag/polynomial-method/

http://terrytao.wordpress.com/2011/02/18/the-szemeredi-trotter-theorem-via-the-polynomial-ham-sandwich-theorem/

Koristan je i pregled Miche Sharira,

http://www.cs.tau.ac.il/~michas/algober.pdf

Ovo je prilika da CGTA organizuje jedno malo matematičko revolucinarno okupljanje posvećeno ovim temama.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika"  održaće se u sredu, 26. oktobra, od 12 do 14 časova, na Matematičkom institutu SANU, Knez Mihailova 36, sala 301 (III sprat)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: 15 minuta homologije

Sadržaj: U radu "A cell complex in number theory" Anders Bjornerhttp://xxx.lanl.gov/abs/1101.5704
se na neobičan način pojavljuju simplicijalni kompleksi čije topološke invarijante se prirodno vezuju za neke klasične aritmetičke funkcije i indirektno za Rimanovu hipotezu.

To je još jedan povod da napravimo pregled simplicijalnih i ćelijskih homologija sa akcentom na konkretnim receptima i izračunavanjima i osvetlimo njihovu ulogu u ovom radu.

detaljnije