Studenti Matematičkog fakulteta za buduće studente (i njihove roditelje), subota 18. maj

Nakon uspešnih druženja prethodnih godina, Matematički fakultet i ovoga maja za sve zainteresovane organizuje akciju Studenti za buduće studente (i njihove roditelje).

Druženje sa potencijalnim budućim studentima je u subotu 18. maja 2013. od 10 do 16 sati u sali za sednice na prvom spratu.

detaljnije

Predstavljanje knjige Sedrika Vilanija, dobitnika Fildsove medalje za matematiku, 29. april 2013.

Prestavljanje knjige "Živa teorema" Sedrika Vilanija biće održano 29. aprila u 15 časova u Galeriji SANU u okviru manifestacije "Maj mesec matematike - M3".

Svečano otvaranje manifestacije M3 biće održano 29. aprila u 18 časova u Svečanoj sali SANU.

Više informacija i program manifestacije M3 mogu se naći na strani:
http://m3.cpn.rs/

Matematičar Sedrik Vilani (Cédric Villani, 1973) je moderni junak Republike Francuske. Kao jedan od najtalentovanijih matematičara danas, Vilani se uhvatio u koštac sa najtežim problemima u oblastima diferencijalnih jednačina i matematičke fizike. Za svoje rezultate je 2010. dobio Fildsovu medalju, najveće priznanje koje matematičar može da dobije, a dodeljuje se svake četvrte godine.

Zahvaljujući podršci Francuskog instituta, Vilani je prvi aktuelni nosilac Fildsove medalje koji je posetio Srbiju. U okviru „Maja meseca matematike”, CPN i MI SANU su objavili njegovu knjigu „Živa teorema”, koja je među Francuzima izazvala veliko interesovanje.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 29. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u ponedeljak, 29. aprila u 10 časova u sali 2, SANU.

Predavač: Cedric Villani, Institut Henri Poincare, Paris - dobitnik FIELDS-ove medalje 2010.

Naslov predavanja: MONGE MEETS RIEMANN

Sadržaj: The author will present how the optimization problem of Monge and Kantorovich can be used to solve problems in Riemannian geometry, in particular, give a synthetic interpretation of Ricci curvature bounds.

detaljnije

Obaveštenje

Odluka o izmirenju finansijskih obaveza studenata

detaljnije

Seminar iz diferencijalnih jednačina, 25. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 25. aprila 2013. u 11 časova na Matematičkom fakultetu, sala BIM.

Predavač: Gordana Đanković

Naslov predavanja: Egzistencija i jedinstvenost rešenja i metode za rešavanje nekih klasa stohastičkih diferencijalnih jednačina (prikaz i odbrana master rada)

Sadržaj: U ovom radu prikazana je postavka osnova teorije stohastičkih diferencijalnih jednačina.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 26. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 26. aprila 2013. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Ubertino Battisti, Universita degli Studi di Torino

Naslov predavanja: NON-COMMUTATIVE RESIDUE AND WEYL`S LAW

Sadržaj predavanja.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 25. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan 25. aprila 2013. u 17 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Topološka rekurzija: od Katalanovih brojeva do kvantizacije (nastavak)

Sadržaj: U ovoj seriji predavanja biće predstavljena Topološka rekurzija - jedna od najinteresantnijih modernih metoda u topologiji, algebarskoj i enumerativnoj geometriji, statističkoj fizici ali i šire.

Ovaj rekurzivni postupak je prvi put pronađen u statističkoj fizici 2007. godine (Eynard-Orantin), ali se ubrzo ispostavilo da je izuzetno univerzalan i da ima primene u raznim oblastima kao što su: kombinatorika, enumerativna geometrija, Gromov-Viten invarijante, Hurvicovi brojevi, moduli prostori algebarskih krivih, imerzije Lagranžijana, (beskonačno-dimenzioni) integrabilni sistemi, matrični integrali, teorija struna (ogledalska simetrija), kvantizacija, teorija čvorova itd.

Mnoge od ovih primena i objašnjenja povezanosti sa topološkom rekurzijom su dale potpuno novi pogled na pojedine oblasti, ali su brojne veze i dalje misteriozne i nude još mnogo otvorenih pitanja. Tokom ovih predavanja pokušaćemo da pomenemo neke od ovih primena i damo jedan osvrt na topološku rekurziju.

Predavanja će biti ilustrovana brojnim primerima sa akcentom na glavnim idejama. Predavanja su namenjena široj publici.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 24. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 24. aprila 2013. u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Veljko Vujičić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VEKTORSKI I TENZORSKI POJMOVI VEKTORA-VEKTORI I BROJEVI

Sadržaj: "Euklid-Hilbertova aksiomatika zasnovana na pojmovima dužine, ugla, trougla,..., skriva vektorsku strukturu prostora do tog stepena da je više vekova pojam vektora ostao nepoznat." Vektori u vektorskom i tenzorskom računu se razlikuju. Desetak citata uglednih dela. Opšta definicija vektora. Invarijantnost u odnosu na različite koordinatne sisteme, uključujući i  krivolinijske.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 24. april 2013.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan u sredu, 24. aprila 2013. u 12 časova u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: FAZNI PORTRETI SISTEMA DVE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE PRVOG REDA (kurs Uvod u dinamičke sisteme)

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. aprila 2013. u 14:15 u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Predavač:  Goran Grubić, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: MODEL POSLOVNE INTELIGENCIJE U ELEKTRONSKOM POSLOVANjU PROIZVODNIH SISTEMA ZASNOVAN NA KONCEPTIMA SEMANTIČKOG VEBA

Sadržaj: Predmet predavanja je razvoj modela poslovne inteligencije u  elektronskom poslovanju proizvodnih sistema zasnovanog na konceptima  semantičkog veba. Obrađena je tehnološka osnova realizacije modela kroz tri aspekta: odabir komponenti informacionog sistema poslovnog okruženja; razmatranje tehnologija, alata i dostupnih razvojnih biblioteka za  poslovnu inteligenciju; razmatranje tehnologija, alata i dostupnih  biblioteka za semantički veb. Postavljeni su projektni zahtevi modela na  osnovu analize poslovnog modela proizvodnih preduzeća u kooperativnim  mrežama. Na osnovu projektnih zahteva, u skladu sa odabranim tehnologijama, izlaže se arhitektura modela. Na kraju se razmatraju rezultati evaluacije modela i naučni doprinosi.

detaljnije