Seminar mehanike, 30. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 30. maja 2012. u 17h, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Ul. Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Prof. dr Jaroslav Labat, član Naučnog društva Srbije

Naslov predavanja: REZONANTNI OPTOEFEKTI U JONIZOVANIM GASOVIMA

Pozivnicu na predavanje možete preuzeti OVDE .

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće su u utorak, 29. maja 2012. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: doc. dr Bojan Arbutina, Matematički fakultet Beograd

Naslov predavanja: Modifikovani račun jednakog učešća za ostatke supernovih

detaljnije

CGTA seminar, 29. maj 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 29. maja 2012, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač:  Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: 15 minuta torusne topologije

Sadržaj: U planu je kratak pregled torusne topologije sa akcentom na moment-ugao kompleksima (K-stepenima), kvazitorusnim mnogostrukostima, Borelovoj konstrukciji i lokalizaciji. Osnovni cilj je da se dokaže fundamentalni rezultat o kohomologiji kvazitorusnih varijeteta.

Predavanje ne podrazumeva predznanje iz navedenih oblasti i otvoreno je za sve studente i najtalentovanije profesore.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 24. maj 2012.

Naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku biće održan u četvrtak, 24. maja 2012. godine u 18 sati.

Program sastanka:

Raka Jovanović
Poboljšanje metode mravljih kolonija za rešavanje NP-kompletnih optimizacionih zadataka korekcijom feromonskog traga (doktorska disertacija)

Jelena Tasić
Procesiranje slikovnih analogija neuronskim mrežama (master rad)

Detaljnije informacije o seminaru i apstrakti predavanja su dostupni na

http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar za studente i postdiplomce, 25. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za studente i postdiplomce održaće se u petak, 25. maja 2012. u 12 sati u sali 718.

Predavač: Goran Đanković

Naslov predavanja: Selbergova formula traga

Sadržaj predavanja možete preuzeti OVDE.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 25. maj 2012.

Naredni sastanak Odeljenje za matematiku održaće se u petak, 25. maja 2012. u 15:30 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Ljubomir Ćirić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: METRIČKA TEORIJA O EGZISTENCIJI FIKSNE TAČKE I NEKI NAJNOVIJI REZULTATI

Sadržaj: Biće izloženi neki savremeni pravci razvoja i najnoviji rezultati u metričkoj teoriji o egzistenciji i postupcima aproksimacije fiksnih  tačaka operatora kontraktivnog tipa u klasi uopštenih metričkih prostora.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 24. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 24. maja 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Nenad Vesić, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov predavanja: Testiranje efekata lekova: lekovi za hronične bolesti

Sadržaj: U ovom radu prikazan je novi metod za testiranje efekta  proizvoljnog leka upotrebljenog u lečenju neke hronične bolesti. Taj  metod koristi osnovne osobine statistike. Diferencijalna geometrija će  biti korišćena u ocenjivanju statusa pacijenata. Ovom metodom se testira očekivanje ocene statusa pacijenata. Infinitezimalna savijanja krivih  dokazuju "stabilnost" metode koju ćemo predstaviti. Rezultat primene tog  metoda je nalik na rezultat testova obavljenih ECG halterom.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 23. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara  Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 23. maja 2012. u 14 sati u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Tijana Levajković, Saobraćajni fakultet, Beograd

Naslov predavanja: HAOS EKSPANZIJE UOPŠTENIH STOHASTIČKIH PROCESA SA PRIMENAMA

Više detalja može se naći na: Seminar Matematički metodi mehanike.

detaljnije

Seminar mehanike, 23. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 23. maja 2012. u 18 sati, soba 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Pavel Krasilnikov, MAI, Moscow, Russia

Naslov predavanja: On the investigation of rotation of Uranus

Nakon predavanja Prof. dr Pavel Krasilnikova planirano je svečano dodeljivanje sertifikata predavačima na Seminaru mehanike, Odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU u periodu od 01. novembra 2010. do 29. februara 2012. godine.

Po završetku sledi skroman koktel u prostorijama Matematičkog instituta SANU.

Rukovodstvo i članovi Odeljenja za mehaniku pozivaju sve kolege da prisustvuju ovom svečanom uručenju sertifikata i koktelu.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 22. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 22. maja 2012. u 14:15, soba 301f MI SANU.

Predavač: Tatjana Davidović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Problemi rasporedjivanja i pakovanja

Sadržaj: U svakodnevnom životu često nailazimo na probleme rasporedjivanja (poslovi na mašine, radnici u smene, vozila na rute, i sl.). Problemi pakovanja su veoma slični i takodje sveprisutni. Obe grupe problema spadaju u kategoriju problema kombinatorne optimizacije. Svi ovi problemi mogu se precizno matematički formulisati i rešavati poznatim matematičkim alatima. Ovi alati najgrublje se mogu podeliti na tačne i heurističke metode. Na primeru rasporedjivanja zadataka na računarske mreže biće ilustrovano kako se problemi kombinatorne optimizacije mogu matematički opisati kao i nekoliko metoda za rešavanje ovog problema.

detaljnije