Odeljenje za matematiku, 22. jun 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 22. juna 2012. godine u sali 301f, sa početkom u 13h.

Predavač: Dušan Popov, Univerzitet Politehnika u Temišvaru, Rumunija Departman Fizičke Osnove Inženjerstva

Naslov predavanja: OSVRT NA NEKE NELINEARNOSTI U KVANTNOJ MEHANICI

Sadržaj: Rad je posvećen razmatranju nekih nelinearnih aspekata u kvantnoj mehanici koji odgovaraju neharmonijskim kvantnim oscilacijama. Razmotrili smo vezu koja postoji između neharmonijskih oscilatora i odgovarajućih nelinearnih koherentnih stanja koja karakterišu fizičke sisteme sa takvom vrstom oscilacija. Zaključak je da linearno ponašanje dovodi do harmonijskih oscilacija sistema, odnosno do linearnih koherentnih stanja, dok je nelinearno ponašanje tesno povezano sa nelinearnim kvantnim oscilacijama, odnosno sa nelinearnim koherentnim stanjima. Između linearnog/nelinearnog ponašanja izvesnog fizičkog sistema i njegovog harmonijskog/neharmonijskog oscilovanja postoji sledeća sličnost:

linearno ponašanje <==> harmonijske oscilacije
nelinearno ponašanje <==> neharmonijske oscilacije

Prof. Popov je gost Matematičkog instituta SANU na poziv prof. Veljka Vujičića.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.