Odbrana doktorske disertacije mr Bojana Novakovića, 27. decembar 2011.

Odbrana doktorske disertacije mr Bojana Novakovića pod nazivom:

"Familije asteroida u asteroidnom prstenu: klasifikacija i određivanje starosti"

održaće se u utorak 27. decembra 2011. u 17h, na Matematičkom fakultetu, V sprat, učionica 809.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 29. decembar 2011.

U četvrtak 29. 12. 2011. predavanje na Seminaru će održati

predavač: prof. dr Mirjana Đorić.

Naslov predavanja: Izotropne afine sfere

Sadržaj: Jedan od otvorenih problema u afinoj diferencijalnoj geometriji je klasifikacija afinih sfera (specijalnih hiperpovrši euklidskog prostora). Poznate su samo klasifikacije podklasa afinih sfera. Ovom prilikom će biti prikazana klasifikacija izotropnih afinih sfera.

Sastanci Seminara se održavaju četvrtkom od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 28. decembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 28. decembra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Miloš Živanović, doktorant Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: Od principa dekompozicije do praktične stabilnosti kretanja mehaničkog sistema

Više informacija može se naći na stranama:

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 28. decembar 2011.

Naredno predavanje u okviru seminara Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 28. decembra 2011. u 14 časova

Predavač: Nataša Todorović, Astronomska opservatorija, Beograd

Naslov predavanja: NUMERIČKA ILUSTRACIJA NEHOROSOVLjEVE TEOREME NA PRIMERU ČETVORODIMENZIONE SIMPLEKTIČKE MAPE

Sastanci Seminara održavaju se u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi u okviru Seminara Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 28. decembra 2011. u 12 časova

Predavač: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: HAMILTONOVE JEDNAČINE I PUASONOVA STRUKTURA, drugi deo

Predavanje se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 27. decembar 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 27.12. 2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Aleksandar S. Tomić, Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Astronomsko društvo "Ruđer Bošković", Beograd

Naslov predavanja: MATEMATIČKA FIZIKA ZAKONA SILA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Sadržaj:  Boškovićev jedinstveni zakon sila u prirodi još uvek je jedini takav zakon koji znamo. Savremena fizika je daleko nadmašila domete iz vremena Boškovića, ali nije uspela u jedan zakon da objedini i gravitaciju, jedinu silu poznatu u vreme Boškovića. To je tema koja gotovo četiri decenije opseda istraživača koji je u velikoj meri prošao naučnim putem kojim je hodio Bošković. Za jubilej 300. godina od rođenja Ruđera Boškovića, isplivali su odgovori na najvažnija pitanja koja je postavljao: kako je tražena formula zakona sila, a kako je dobijena, šta ona zaista sadrži kao fizičke sadržaje, koji uslov unifikacije sila je conditio non sine qua, koja je uloga filozofije u tome procesu. Ti odgovori će prvi put kompletno i sažeto biti predstavljeni na ovom predavanju.

detaljnije

CGTA seminar, 27. decembar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 27. decembra 2011, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač: Manuela Muzika - Dizdarević, Univerzitet u Sarajevu

Naslov predavanja: Univerzalna Grobnerova baza i politop stanja (state polytope)

Sadržaj: Svaki ideal u odnosu na dato uređenje ima jedinstvenu reduciranu Grobnerovu bazu. Univerzalna Grobnerova baza daje odgovor na pitanje koliko različitih Grobnerovih baza može imati jedan ideal u odnosu na sva moguća uređenja. Poznato je kako se polinomu f pridružuje Newtonov politop New(f). Postavlja se pitanje šta bi bio politop koji se na sličan način pridružuje idealu i u kakvoj je on vezi sa univerzalnom Grobnerovom bazom?!

Napomena: Tema je vrlo interesantna, na raskrsnici mnogo disciplina (algebarska geometrija, konveksni politopi, primenjena matematika). Predavanje se može videti i kao nastavak tematskog ciklusa o Grobnerovim bazama, započet predavanjima o primenama u topologiji (B. Prvulović, Z. Petrović).

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 23. decembar 2011.

Naredno predavanje na Odeljenju za matematiku održaće se u petak, 23. decembra 2011. u 14h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Dragan Doder, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: PREBROJIVI MODELI I KONTINUUM HIPOTEZA

Sadržaj: U predavanju će biti prikazana dva opšta pristupa kojima se pokazuje da za skupove opisive nekim od teorija i formula infinitarne logike važi kontinuum hipoteza. U prvom delu predavanja prezentovaće se jednostavan način za kodiranje raznih pojmova, pre svega prebrojivih struktura i nekih kombinatornih problema, u infinitarni iskazni račun. Time se na uniforman način, korišćenjem teoreme o savršenom podskupu, pokazuje da za skupove koje opisujemo važi kontinuum hipoteza. Primeri su teoreme Rejesa,  Kukera, Burisa i Kvajtineca, broj linearnih proširenja parcijalno uređenog prebrojivog skupa, prostor Zariskog i neki kombinatorni pojmovi. U drugom delu predavanja pokazaće se da za broj valuacija prebrojivih modela prebrojivog jezika važi kontinuum hipoteza. Isti rezultat važi i za širu klasu modela, uz uslov projektivne determinisanosti.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 22. decembar 2011.

Ove nedelje na Seminaru se nastavlja mini-kurs posvećen najnovijim dešavanjima u teoriji čvorova i srodnim oblastima.

Sastanci seminara se održavaju četvrtkom od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Homološke invarijante čvorova

Sadržaj: U ovoj seriji seminara prikazaću pregled najnovijih dešavanja u teoriji čvorova i srodnim oblastima. Glavna tema su homološke invarijante čvorova koje predstavljaju "kategorifikaciju" klasičnih polinomijalnih invarijanti. Prvu kategorifikaciju je konstruisao M. Hovanov  u slučaju Džonsovog polinoma 1999. godine i od tada cela oblast raste velikom brzinom. Kao i u slučaju polinomijalnih invarijanti, postoje jake veze sa više različitih oblasti: teorijom reprezentacija, simpletičkom geometrijom, kvantnim grupama, kvantnom teorijom polja, teorijom struna, itd. Medju primenama je i
kombinatorni dokaz postojanja egzotičnih diferencijalnih struktura na 4-dimenzionom euklidskom prostoru.

Tokom predavanja pokušaću da predstavim neke od najinteresantnijih aspekata moderne teorije čvorova: počev od Džonsovog, Aleksanderovog i HOMFLY polinoma, preko Kovanovljeve homologije  i  Florove homologije za čvorove, do pokušaja "ujedinjenja" različitih teorija u trostruko-graduisane homološke teorije i superpolinome.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 21. decembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 21. decembra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Dragan Milosavljević, Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Naslov predavanja: Dinamičko ponašanje kompozitnih ploča i laminata

Više informacija može se naći na stranama:

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm


http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 20. decembar 2011.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 20. decembar 2011. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: mr Slaviša Milisavljević, student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: Kombinovani metod za izračunavanje proksimiteta asteroida

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti