Seminar mehanike, 20. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 20. juna 2012. u 17h, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke "Vinča"

Naslov predavanja: Boze Ajnštajnovi kondezati - egzotični svet nelinearne dimanike

Svečana sednica povodom dodele sertifikata predavačima Seminara mehanike Odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU biće održana 20. juna u 18h. Poziv se može preuzeti OVDE

detaljnije

Sastanak za računarstvo i primenjenu matematiku, 19. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 19. juna 2012. u 14:15h u sali 301f MI SANU.

Predavač: Dragana Makajić-Nikolić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: NOVI PRISTUP ANALIZI STABLA NEISPRAVNOSTI PRIMENOM INVERZNIH PETRIJEVIH MREŽA

Sadržaj: U predavanju će biti prikazan problem određivanja minimalnih skupova preseka koherentnog stabla neispravnosti. Prvo će biti predstavljen novi algoritam za redukciju skupova preseka koherentnog SN koji se zasniva na teoremi o minimalnosti skupova preseka sa višestrukim događajima. Zatim će biti prikazana nova metoda za određivanje minimalnih skupova preseka na osnovu stabla dostižnosti inverzne Petrijeve mreže datog stabla neispravnosti. Na kraju će biti prikazan pristup za određivanje skupova preseka datog reda koji se koristi za prevazilaženje problema kombinatorne eksplozije.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 14. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 14. juna 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički Institut, Beograd

Naslov predavanja: Gde se sastaju geometrija i polinomi? (autori Đorđe Baralić i Igor Spasojević)

Sadržaj:  Na ovom izlaganju biće predstavljene klasične teoreme  projektivne geometrije dokazane metodama elementarne algebarske geometrije. Paposova, Paskalova, Štajnerova, Kirkmanova teorema za  mistični šestougao upisan u koniku biće dokazane u duhu teoreme o kavezu Gabriela Katza, koja predstavlja jedan jako specijalan slučaj Bezuove  teoreme.  Mistični osmougao i 2n-touglovi upisani u konike imaju  interesantne i manje poznate geometrijske  osobine koje se danas aktivno  izučavaju. Biće premijerno  izložena i nova tvrđenja koja su predavači nedavno otkrili i dokazali.  U izučavanju ovog problema predavači  su   koristili programski paket Cinderella, pa će biti izložene animacije i  slike koje oslikavaju ova tvrđenja.

detaljnije

Seminar mehanike, 13. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 13. juna 2012. u 17 sati, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Jasmina Bogdanović-Jovanović, dipl.maš.ing, asistent, Mašinski fakultet, Katedra za hidroenergetiku, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: Primena numeričkih simulacija pri projektovanju i ispitivanju turbomašina

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 12. jun

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 12. juna u 14:15, u sobi 301f, MI SANU.

Predavač: Akademik Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIČKA TEORIJA PREFERANSA

Sadržaj: Preferans je višepotezna igra tri igrača sa nepotpunom informacijom (o stanju igre). Matematička teorija preferansa koristi  teoriju verovatnoće i teoriju igara. Verovatnoće događaja u preferansu je u velikom broju slučajeva teško odrediti a nekad je to i nemoguće (kada te verovatnoće zavise od subjektivnih i nepoznatih strategija pojedinih igrača). To nameće potrebu da se verovatnoće pojedinih događaja aproksimativno određuju. Matematička teorija preferansa se i sastoji od aproksimativnih modela složenih situacija i metoda za donošenje odluka na osnovu tih modela. Rezultati matematičkog tretiranja su u saglasnosti sa iskustvom rutiniranih igrača ali daju i neka nova uputstva za igru. Izlaganje ovog predavanja je uglavnom bazirano na knjizi D. Cvetković, Zanimljiva matematika -  Preferans, Akademska misao, Beograd, 2004.

detaljnije

CGTA seminar mehanike, 12. jun 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 12. juna 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Kreda Lutalica: Diskusija o aktuelnim temama i problemima

detaljnije

Izložba u Galeriji nauke i tehnike, 125 godina od osnivanja AOB

Pozivnica

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 7. jun 2012.

Naredni sastanak Seminar Katedre za računarstvo i informatiku biće održan u četvrtak, 7. juna 2012. godine u 18h u sali 718.

Program seminara:

Duša Vuković:
Modelovanje turnirskih takmičenja pomoću Oracle softverskih alata

Milo Nikolić:
Projektovanje i implementacija veb-zasnovanog dijagnostičkog softvera za glavobolje

Ivana Srbljanin-Tubić:
Primena Java Server Faces tehnologije u izradi veb aplikacije za korisnički info i uslužni servis

Slaviša Radović:
Inovativni pristup nastavi matematike primenom programskog paketa Geogebra

Detaljnije informacije i apstrakti predavanja se mogu pronaći na
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 7. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 7. juna 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Jelena Grujić, Učiteljski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Nonlocal modified gravity

Sadržaj:  We will give some solutions of nonlocal modified gravity, where nonlocality is of the type $R^(-p)F(\Box) R^(q)$.

detaljnije

Seminar mehanike, 6. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 6. juna 2012. u 17 sati, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Doc. dr Nataša Trišović, Katedra za mehaniku, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Analiza senzitivnosti u dinamici konstrukcija

detaljnije