Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 31. mart 2011.

Detaljnije: Naredno predavanje u okviru Seminara održaće se 31. marta 2011. od 17h u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavači: Milan Zlatanović, Mica Stanković, Marija Ćirić, Faculty of Science and Mathematics, University of Nis, Serbia

Naslov predavanja: EKVITORZIONA GEODEZIJSKA PRESLIKAVANjA EKVIAFINIH I ANTI-EKVIAFINIH PROSTORA NESIMETRIČNE AFINE KONEKSIJE

Sadržaj: Poznato je da je prostor simetrične afine koneksije A_N ekviafini ako je Ričijev tenzor simetričan. U slučaju prostora nesimetrične afine koneksije GA_N imamo pet linearno nezavisnih tenzora krivine, pa samim tim i pet Ričijevih tenzora. Simetrija jednog od njih ne povlači simetriju drugih. Iz tog razloga definisani su ekviafini prostori Teta-vrste, gde je Teta izmedju 1 i 5. U radu se razmatraju ekvitorziona (ET) geodezijska preslikavanja dva ekviafina prostora Teta vrste. Nadjeni su neki invarijantni objekti ovog preslikavanja. Anti-ekviafini prostori su odredjeni antisimetrijom Ričijevog tenzora. Diskutovana su ET-geodezijska preslikavanja takvih prostora i nadjene su neke geometrijske invarijante.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 30. mart 2011.

Detaljnije:

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u sredu, 30.03.2011. 12 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Aleksandra Smiljanić (Elektrotehnički fakultet, Beograd)

Naslov predavanja: DIZAJN INTERNET RUTERA

detaljnije

Svečana dodela diploma, 7. april 2011.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 22. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 22.03.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: dr Petar Kočović, Gartner Srbija

Naslov predavanja: CHALLENGES IN CLOUD COMPUTING

Abstract: The adoption of cloud computing has accelerated in 2010. As cloud-computing technologies and vendors mature, more enterprises will adopt the Internet-based computing style. Large enterprises will adopt cloud computing at different paces, depending on their risk profiles. Even more risk-averse enterprises will start to exploit cloud computing through the rest of 2010 and into 2011 for: website and video hosting, collaboration activities, auxiliary storage and processing, testing and software as a service (SaaS). Organizations will use cloud computing to reduce the cost of e-mail, IT infrastructure, data centers and storage, and business applications.

Key words: CaPEx-OpEx analysis, Cloud Computing, e-Government, Private Cloud, Public Cloud

detaljnije

CGTA seminar, 22. mart 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 22. marta 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Teorema Dvoreckog o skoro sferičnim presecima konveksnih tela; pregled novijih radova

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 23. mart 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 23. marta 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavač: Katarina Kukić

Naslov predavanja: OJLER-LAGRANŽOVE JEDNAČINE

detaljnije

Seminar mehanike, 23. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za mehaniku održaće se u sredu, 23. marta, sa početkom u 18h, na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Prof. dr Mihailo P. Lazarević, Katedra za mehaniku, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Primena računa necelobrojnog reda u mehatronici i teoriji upravljanja - novi rezultati

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 25. mart 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 23.03.2011. 14 časova, sala 2 SANU.

Predavač: Dragana S. Cvetković-Ilić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: DRAZIN INVERTIBILNOST I IDEMPOTENTNI OPERATORI

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 15. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 15.03.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Milan Dražić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: GAUSOVA METODA PROMENLjIVIH OKOLINA

Sadržaj: U saopštenju će biti reči o metodi promenljivih okolina (VNS) za kontinualnu optimizaciju u kojoj se u fazi razmrdavanja koristi Gausova (normalna) raspodela. Na taj način je broj parametara u metodi smanjen, a metoda postaje primenljiva i za neograničene oblasti. Testiranje na standardnim test funkcijama pored toga pokazuje i bolje rezultate od metode sa uobičajenim okolinama.

Saopštenje je bazirano na rezultatima rada autora E. Carrizosa, M. Dražić, Z. Dražić, N. Mladenović

detaljnije

CGTA seminar, 15. mart 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 15. marta 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Rade Živaljević: Lančasti kompleksi u ekvivarijatnoj topologiji (nastavak)

detaljnije