Sastanak CGTA seminara, 1. jun 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 1.6.2010. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)


Kreda Lutalica:  Geometrijska dimanzija vektorskih raslojenja i primene.

Sadržaj: Problem ocene geometrijske dimenzije vektorskog raslojenja (g-dim(E)) vazan je za mnoge probleme topologije i geometrije. To važi i za problem totalno kosih kao i drugih ulaganja (imerzija) mnogostrukosti, videti npr. "Topological obstructions to totally skew embeddings", arXiv:1005.3709v1[math.AT].

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 2. jun 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku biće održan u sredu 2. 6. 2010. u 18h u BIM sali.

Program seminara:

Nataša Pucanović
Principi i metode inteligentnog poslovanja - primena u Narodnoj banci Srbije
master rad

Milena Šošić
Primena klasifikacije na N-gramsku analizu genoma
master rad

Više informacije o seminaru je moguće pronaći na adresi:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije mr Olgice Kuzmanovske-Barandovske, 1. jun 2010.

Detaljnije: Odbrana doktorske disertacije mr Olgice Kuzmanovske-Barandovske:

"Metod iteracionih faktora u rešavanju problema prenosa zračenja atomima sa više nivoa u zvezdanim atmosferama"


održaće se u utorak, 1. jun 2010. u 16h, u BIM sali (IV sprat) na Matematičkom fakultetu.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije mr Olivera Vincea, 28. maj 2010.

Odbrana doktorske disertacije mr Olivera Vincea pod nazivom:
"Zakon slabljenja zračenja zvezda u spiralnim galaksijama usled uticaja prašine"
održaće se u  petak, 28. maj 2010 u 18h u učionici 718 (IV sprat) na Matematičkom fakultetu.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 25. maj 2010-PROMENA PREDAVANjA

Poštovane kolege,

iznenada nam se ukazala prilika da gostovanje Stephena Taylora, urednika časopisa "Vector" posvećenog paralelnom računarstvu, u Beogradu iskoristimo da na našem Seminaru održi jedno predavanje na temu jezika za paralelno programiranje.

Uz izvinjenje za kasnu promenu plana Seminara, molim Vas da o predavanju obavestite i svoje kolege kojima bi ova tematika mogla biti interesantna.

Seminar se održava u sali 301F na Institutu, na 3. spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 28. maj 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 28. maja 2010. u 14 časova u  sali 2 MI SANU.


Predavač: Marko Nedeljkov, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu

Naziv predavanja: NEKLASIČNI PREKOMPRESIBILNI UDARNI TALASI I ENTROPIJSKE NEJEDNAKOSTI

Apstrakt: Sistemi zakona održanja osim rešenja sastavljenih od standardnih elementarnih talasa mogu da imaju i ona rešenja koja sadrže delta funkciju (delta-singularni udarni talasi). Pronalaženje rešenja takvih problema u velikoj meri zavisi od konkretnih funkcija protoka i gustine. Ne može se očekivati da dodatni entropijski zakon bude istog oblika, pa se javljaju  problemi oko provere entropijskih uslova. Za rešenja problema se koriste  tzv. talasi u senci. To su aproksimacije koje se sastoje od deo po deo udarnih talasa velike snage, koje omogućavaju  primenu standardnog Rankin-Igono-ovog računa. Dobija se da je prekompresibilnost ekvivalentna entropijskoj nejednakosti kod koje je funkcije entropije semi-konveksna.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 27. maj 2010.

U četvrtak, 27.5. 2010. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati Vladimir Dragović.

Naziv predavanja: Ponseleovi porizmi, integrabilni bilijari i vizuelizacija adicionih teorema

Apstrakt: Ponseleova teorema je jedan od centralnih rezultata projektivne geometrije.  Govorićemo o prirodnim uopštenjima i mnogobrojnim primenama. Ključnu ulogu igra veza sa integrabilnom dinamikom bilijara unutar kvadrika.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 26. maj 2010.

Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom. U sredu, 26. maja 2010. u 12 časova predavanje će održati Božidar Jovanović.

Naziv predavanja: Hamiltonove torusne mnogosturkosti


Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Pristupne besede novoizabranih akademika u SANU, 24.5.2010.

Detaljnije:

U ponedeljak, 24. maja 2010. godine se u Srpskoj akademiji nauka i  umetnosti održavaju pristupne besede novoizabranih akademika u SANU.
Program predstavljanja novoizabranih akademika i njihovih beseda možete pogledati ovde.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom svečanom skupu.

detaljnije

Obaveštenje za studente

Obaveštavaju se studenti da treba da izmire finansijske obaveze u školskoj 2009/2010 godini radi omogućavanja prijave ispita za junski ispitni rok.

Hvala na razumevanju.

Odluka

detaljnije