Seminar mehanike, 15. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 15. maja 2012. u 18 sati, soba 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Stevan Maksimović, Vojnotehnički institut, Beograd

Naslov predavanja: Procena veka lopatice repnog rotora helikoptera do pojave inicijalnog oštećenja

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 15. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 15. maj 2012. u 14:15, soba 301f MI SANU.

Predavač: Nenad Mladenović, Brunel University, London i Matematički institut SANU

Naslov predavanja: METODA PROMENA OKOLINA U REŠAVANjU PROBLEMA TRGOVAČKOG PUTNIKA I VARIJANTI

Sadržaj: Nekoliko varijanti problema trgovačkog putnika je rešavano metodom promena okolina. Razmatrani modeli uključuju problem servisiranja (travelling repairman), problem raznošenja i skupljanja (pick-up and delivery TSP), problem trgovačkog putnika sa vremenskim prozorima (time windows TSP).

Ustanovljeno je da korišćenje velikog broja okolina ne dovodi obavezno do kvalitetnog rešenja. U sva tri razmatrana problema rezultati dobijeni na klasičnim test primerima su bolji od trenutno najboljih rezultata saopštenih u literaturi.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 14-16. maj 2012.

U okviru Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se ciklus predavanja u ponedeljak 14. maja, utorak, 15. maja i sredu, 16. maja 2012. u 18 sati u prostorijama Katedre.

Predavač: prof. dr Daniela Kirilova, Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Naslov ciklusa predavanja: Topics in Cosmology

Raspored predavanja:

14. maj - Introduction to Contemporary Cosmology

15. maj - Primordial Nucleosynthesis - the Best Universe Baryometer, Spedometer and Leptometer

16. maj -  The Early Universe Processes and Relics

detaljnije

Naučnostručni skup Informatika 2012: Novi trendovi u razvoju informacionih sistema, 15. maj 2012.

DRUŠTVO ZA INFORMATIKU SRBIJE U SARADNjI SA MATEMATIČKIM FAKULTETOM I BEOGRADSKIM SAJMOM ORGANIZUJE NAUČNOSTRUČNI SKUP INFORMATIKA 2012 "NOVI TRENDOVI U RAZVOJU INFORMACIONIH SISTEMA“

Cilj skupa je da okupi stručnjake i korisnike iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija radi prezentacije novih trendova u razvoju informacionih sistema i razmene praktičnih iskustava u ovoj oblasti.

Skup će se održati u utorak 15. maja 2012 sa početkom u 11 časova u Velikoj sali, Hala IV Beogradskog sajma, Bulevar Vojvode Mišića 14, Beograd.

Ministarstvo za prosvetu i nauku je finansijski podržalo organizaciju skupa.

Program skupa može se preuzeti OVDE.

Napomena: Odštampan program skupa služi za ulazak na sajam na dan održavanja skupa. Nastavnici i studenti Matematičkog fakulteta su oslobođeni plaćanja kotizacije.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 10. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 10. maja 2012 u 18 sati u sali 706 Matematičkog fakulteta.

Program sastanka:

mr Vesna Pajić
Modeli konačnih stanja u ekstrakciji informacija
doktorska disertacija

Ivana Tanasijević
Multimedijalna baza nematerijalne kulturne baštine Balkana

Više informacija o seminaru i apstrakti predavanja mogu se naći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 11. maj 2012.

Naredni sastanak Odeljenje za matematiku održaće se u petak, 11. maja 2012. u 14 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Kosta Došen, Matematički institut i Filozofski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: NEMINOVNA SMRT ČASOPISA

Sadržaj: Zahvaljujući za sada slobodnim elektronskim mogućnostima komuniciranja sa kojima smo ušli u XXI vek izgubila se potreba za časopisima kao sredstvima kojima se čine pristupačnim matematički članci. Započinje agonija te ne toliko stare institucije, koja je svoj vrhunac doživela pred sam pad, u drugoj polovini XX veka. Izdavačke i medijske kuće, trgovci tim proizvodima koji postaju nepotrebni, gube kupce, a dižu cene i pojačavaju reklamu. Samozvano se proglašavaju za vrhovne sudije u nauci, i dešava se nažalost da im poveruju tamo gde kulture, i vrlina na kojima ona počiva, nema dovoljno.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 10. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 10. maja 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Slobodan Zdravković, Institut za nuklearne nauke "Vinča"

Naslov predavanja: Nelinearna biofizika - DNK i mikrotubule

Sadržaj: Objašnjena je nelinearna dinamika dva biološka sistema. To su molekul DNK i mikrotubula. U oba slučaja je ukazano na porijeklo nelinearnosti.

Nelinearna dinamika molekula DNK je objašnjena na osnovu helikoidalnog Pejrar-Bišopovog modela. Ključna jednačina je nelinearna Šredingerova jednačina. Pokazano je da se prenos energije duž DNK obavlja modulisanim solitonskim talasom koji se zove brider. Model može da objasni lokalno otvaranje spirale i transkripciju, tj. prenos informacije sa DNK na RNK.

Mikrotubule su ćelijski kostur. Pored toga one služe i kao put za prenos bjelančevina od jedra do ćelijske membrane i obrnuto. Objašnjen je Z-model koji pretpostavlja samo jedan uzdužni stepen slobode po dimeru.

Za rješavanje ključne nelinearne diferencijalne jednačine je korišćen prošireni tangens hiperbolički metod. Za razliku od DNK dinamika mikrotubule je određena solitonskim talasima koji se zovu kinkovi.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 8. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 8. maja 2012. u 14:15, soba 301f MI SANU.


Predavač: Veljko Milutinović, University of Belgrade in Serbia, Fellow of the IEEE, Member of the Academia Europaea

Nalov predavanja: ABOUT A RESEARCH METHODOLOGY FOR PHD STUDIES IN COMPUTER ENGINEERING

Sadržaj: This presentation consists of three parts: In the first part, a detailed 4-stage methodology is presented, which leads a PhD student from topic selection till a number of post-graduation achievements. In the second part, an example is presented, related to the Maxeler Supercomputer - the fastest data-flow supercomputer today. In the third part, a set of forty past efforts (covered by about 40 IEEE or ACM journal papers) is presented, explaining the roots of the mehodology presented in the first part. All slides of this talk can be found at the web site of the author, under the bullet "keynotes", section "Alabama"  (Google: Veljko Milutinovic).

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 8. maj 2012.

Naredni sastanak seminara održaće se u utorak, 8. maja 2012. u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: dr Branislav Vukotić, naučni saradnik Astronomske opservatorije

Naslov predavanja: Prebrojavanje ili fitovanje - primer na uzorku planetarnih maglina

detaljnije

CGTA seminar, 8. maj 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 8. maja 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač: Filip Jevtić

Naslov predavanja: Hipoteza o fleksibilnim poliedrima (Bellows conjecture)

Sadržaj: Triangulisana ili opštije poliedralna površ u 3-prostoru je "fleksibilna" ako može neprekidno menjati svoj oblik bez deformisanja individualnih pljosni. Naivni "primeri" fleksibilnih poliedara su harmonika ili kovački meh (bellows). D. Sullivan i R. Connelly su postavili hipotezu da fleksibilni poliedri menjanjem oblika ipak zadržavaju istu zapreminu (dakle harmonika i kovački meh nisu autentični fleksibilni poliedri). U predavanju će biti prikazano pozitivno rešenje ove hipoteze (I. Sabitov, R. Conelly) bazirano na teoriji valuacionih prstenova.

Osnovni rezultat kaže da volumen fleksibilnog politopa mora biti koren moničnog polinoma kome su koeficienti u polju generisanom dužinama ivica fleksibilnog poliedra.

detaljnije