Seminar za primenjenu matematiku, 8. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 08.03.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Sandra Jednak, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naslov predavanja: EKONOMSKI ASPEKTI PRIMENE INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Sadržaj: Cilj ovog rada je da analizira i sagleda ekonomske aspekate uticaja i primene IKT. U radu su izvršena istraživanja i analize, kao i komparacija uticaja IKT na privredu i preduzeća u različitim zemaljma, sektorima i preduzećima. Analize su pokazale da se sprovodjenjem ekonomskih reformi i primenom IKT, povećava i ubrzava ekonomski rast i razvoj, kao i profitabilnost i uspešnost poslovanja preduzeća. Upotrebom novih tehnologija i primenom novih načina poslovanja preduzeća ostvaruju veću produktivnost, efikasnost i profitabilnost. Danas su IKT sastavni deo i osnova razvoja preduzeća i privreda u razvijenim ekonomijama. Ove tehonologije su bile primarni faktor, a danas neophodna podrška za postizanje boljih ekonomskih perfomansi.

Ključne reči: IKT, ekonomski rast i razvoj, preduzeća IKT i preduzeća koja koriste IKT

detaljnije

Mladi matematičari ponovo zablistali

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 4. mart 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 04.03.2011. u 14 časova, sala 2 SANU.

Tema sastanka: NOVI PROJEKTNI CIKLUS (2011-2014)

Sadržaj: Ovaj sastanak Odeljenja posvećujemo diskusiji na temu uskladjivanja rada Odeljenja sa temama i planovima koji su predloženi u okviru novih projekata. Posebna pažnja biće posvećena organizaciji gostovanja stranih učesnika projekata.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 3. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara održaće se u četvrtak, 3.3.2011, u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Stana Nikčević

Naslov: GEOMETRIJSKA REALIZACIJA KRIVINSKOG TENZORA

Apstrakt: Mnogi problemi u diferencijalnoj geometriji zahtevaju prepoznavanje da li je moguća geometrijska realizacija neke algebarske situacije ili ne, i pod kojim dodatnim uslovima. U saradnji sa P. Gilkey i M. Brozos-Vazquez  bavili smo se geometrijskom realizacijom:

1. Rimanovog algebarskog krivinskog tenzora na  pseudo Rimanovoj mnogostrukosti;
2. Afinog krivinskog tenzora na  afinoj mnogostrukosti;
3. Weil-ovog krivinskog tenzora na Weil-ovoj mnogostrukosti;
4. Kelerovog afinog krivinskog tenzora na afinoj Kelerovoj  mnogostrukosti;
5. Kelerovog Rimanovog krivinskog tenzora na Kelerovoj  mnogostrukosti;
6. Ermitskog  Rimanovog krivinskog tenzora na Ermitskoj mnogostrukosti;
7. Kovarijantni izvod Kelerovog  krivinskog tenzora na skoro pseudo ermitskoj mnogostrukosti.

Predstaviću kratak pregled ovih rezultata, motivaciju i značaj posmatrane problematike.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 1. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 01.03.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Milan Škarić, Računarski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: SPEKTRALNA TEORIJA GRAFOVA I PRIMENE U RAČUNARSTVU

Sadržaj: Spektralna teorija grafova nam omogućava da jednostavnim zakonitostima linearne algebre rešimo složene probleme u računarstvu. Praktično sve što se može iskazati matricama i u svemu gde možemo numeričkim vrednostima iskazati odredjeni stepen sličnosti, ima moguću primenu ovih teorija. Najveći broj istraživanja u svetu u okviru primene u računarstvu je u okviru procesiranja slika. Slike se mogu efikasno predstaviti matricama i dobijaju se dobri rezultati u separaciji objekata od pozadine ili razdvajanjem objekata na slici. Jedna od relativno novijih primena jeste unutar kompjuterskih mreža, gde se pomoću ovih principa nalaze novi algoritmi za rutiranje. Naš trenutni cilj jeste implementacija ovih algoritama u okviru simulatora za kompjuterske mreže. Trenutno radimo na povezivanju algoritama za senzorske mreže i algoritama spektralne teorije grafova, a nakon toga rezultate dobijene u okviru senzorskih mreža planiramo da proširimo na veće mreže kao što je Internet.

detaljnije

Seminar za matematičku logiku, 11. mart 2011.

Sastanak Seminara za matematičku logiku održaće se 11. marta 2011. od 16-18h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala za seminare).

Rade Živaljević: Bojova površ (Boy's surface)

Sadržaj: Bojova površ (Boy's surface) je znamenita imerzija projektivne ravni u 3-dimenzionalni euklidski prostor (Werner Boy je bio učenik Davida Hilberta). Iskoristićemo Bojovu površ  kao primer topološkog objekta za čiju se analizu koriste važne geometrijske ali i algebarske i kategorijalne konstrukcije (kobordizmi, spektri, itd.). Predavanje je namenjeno širem krugu slušalaca.

detaljnije

Seminar mehanike, 2. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za mehaniku održaće se u sredu, 2. marta, sa početkom u 18h, na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36

Predavač: dr Branko Sarić, Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku
Naslov predavanja: Jedno rešenje problema singulariteta i perihelia

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 2. mart 2011.

Detaljnije: Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 2. marta 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavač: Vladimir Janković (Matematički fakultet, Beograd)
Naslov predavanja: KEPLEROVI PROBLEMI

detaljnije

CGTA seminar, 1. mart 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 1. marta 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Kreda Lutalica: Primeri i problemi iz ekvivarijatnog sveta

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike u primeni, 23. februar 2011.

Počinje serija predavanja u okviru Seminara Matematički metodi mehanike u primeni (MMMP) odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU. Predavanja su na nivou master i doktorskih studija, a namenjena su i širem krugu slušalaca, uključujući darovite studente i srednjoškolce.

Predavanja će se održavati sredom od 11-17h, u biblioteci Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36/III, treći sprat.

Prvo predavanje će biti održano u sredu, 23. februara.

Predavač: prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih
Naslov predavanja: "Matematičke metode ELASTODINAMIKE"

Sadržaj: Modeli stanja napona, stanja deformacije i stanja momenata masa tela (Tenzor napona, tenzor deformacije i tenzor inercije)- Matematičke analogije i fenomenološko preslikavanje.

Detaljniju najavu predavanja možete preuzeti ovde.

Više informacija o seminaru.

detaljnije