Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 21. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 21. juna 2012. u 17h, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički Institut, Beograd

Naslov predavanja: Integrabilni sistemi na Štifelovim varijetetima

Sadržaj: Prikazaćemo nekoliko konstrukcija integrabilnih sistema vezanih za različite geometrijske realizacije Štifelove mnogostrukosti.

Rezultati su dobijeni u saradnji sa prof. Jurijem Fjodorovim (Barselona).Nažalost nije moguće ostaviti komentar.