Sastanak CGTA seminara, 13. jul 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 13.07.2010, od 18-20h, na Matematičkom fakultetu, IV sprat (BIM sala)

Predavač: Ph.D., Mathematics, Princeton University Professor of Mathematics, Brandeis University

Naziv predavanja: An introduction to higher torsion invariants of smooth bundles and related topics.

Predavanje je zamišljeno kao veoma interaktivno, tj. prilika da se postave pitanja  o nekim od centralnih tema topologije, geometrije i algebre iz oblasti ekspertize prof. Iguse.

Drugo predavanje tokom svog boravka  Beogradu prof Igusa će održati u okviru Odeljenja za matematiku, u petak, 16.07.2010. u 14h (sala 2, SANU)

Naziv predavanja: THE CATEGORY OF REGULAR MATROIDS

Abstract: In this talk I will explain the definitions of categories of graphs and matroids, review recent results about the homotopy type of categories of graphs and its relationship to the cohomology of the mapping class group of a punctured surface and show how these are related to the category of regular matroids and their generalizations. I will explain the purpose of this theory and some preliminary results, most of which are in my paper ``Families of regular matroids'' which is on the ArXiv.

Napomena: Zamišljeno je da oba predavanje budu preglednog karaktera, pristupačna i interesatna širem krugu slušalaca uključujući i mlade matematičare i studente.

Profesionalni detalji o prof. Igusi mogu se naći na:
http://people.brandeis.edu/~igusa/

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 6. jul 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 6. jula 2010. od 18:00 - 20:00 časova, na IV sprat (BIM sala)

Predavač: Rade Živaljević

Naziv predavanja: Matroidi, 15-minutni kurs za nespecijaliste.

U Beogradu će kao gost Matematičkog fakulteta i Matematičkog instituta od 13-16. jula boraviti poznati američki matematičar Kiyoshi Igusa (Brandeis University).

Profesor Igusa će održati predavanje 13. jula u redovnom terminu CGTA seminara, kao i predavanje na Odeljenju za matematiku MI SANU, u petak, 16.07.2010. 14 časova, sala 2 SANU pod naslovom THE CATEGORY OF REGULAR MATROIDS.
Naš plan je da na sastanku 6.07. napravimo pregled fascinantne (!) teorije matroida i pokušamo da objasnimo kako i zašto se krug zatvorio u algebarskoj topologiji. Začetnik teorije matroida je isti onaj Hassler Whitney koji je koautor Stiefel-Whitney-ovih karakterističnih kohomoloških klasa a profesor Igusa  (http://people.brandeis.edu/~igusa/) je poznat po svojim velikim doprinosima topologiji i geometriji (higher torsion invariants of smooth bundles itd.)


Najava predavanja:


Kiyoshi Igusa, Ph.D., Mathematics, Princeton University
Professor of Mathematics, Brandeis University : "The category of regular matroids".

Abstract: In this talk I will explain the definitions of categories of graphs and matroids, review recent results about the homotopy type of categories of graphs and its relationship to the cohomology of the mapping class group of a punctured surface and show how these are related to the category of regular matroids and their generalizations. I will explain the purpose of this theory and some preliminary results, most of which are in my paper "Families of regular matroids" which is on the ArXiv.

Napomena (R.Živaljević, CGTA-seminar): Profesor Igusa je vrlo poznati specijalista za algebrasku topologiju ali i mnoge druge oblasti matematike. U podnaslovu rada ''Families of regular matroids'', arXiv:0911.2014v2 [math.CO], na kome je bazirano ovo multidisciplinarno predavanje, stoji:
"This paper is dedicated to my late friend, relative and fellow Mathematician Dragan Acketa who loved matroids".

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 1. jul 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se u četvrtak, 1. jula 2010, u 17:15h u prostorijama Matematičkog instituta, sala 301f.

Predavač: Ivko Dimitrić

Naslov predavanja: "Krivinski-prilagodjene hiperpovrši simetričnih prostora ranga 1 i njihov Cenov tip".

detaljnije

Seminar za istoriju i filozofiju matematike, mehanike i astronomije, 13. jul 2010.

Detaljnije: Vanredna sednica Seminara za istoriju i filozofiju matematike, mehanike i astronomije održaće se 13. jula 2010. u 12:15h na MI SANU, sala 301F na trećem spratu.

Predavač: Prof. Dr Martin Gaskel, Katedra za astronomiju, Univerzitet u Teksasu, Austin, SAD;

Naziv predavanja: "O ASTRONOMIJI I BIBLIJI".

Više informacija o predavanju prof Gaslela možete naći ovde .

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 29. jun 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 29. juna 2010, od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala).


Tema sastanka: Razgovor o radu i informacije u vezi sa konferecijama, novim projektima itd.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. jun 2010.

Detaljnije: U utorak, 29. juna 2010. u 18h održaće se naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike.

Predavač: dr Nicole Vilmer(LESIA-Paris Observatory)
Naziv predavanja: "Sunce i heliosfera"

Seminar će se održati u prostorijama Katedre.

detaljnije

Treća medjunarodna škola iz astronomije: Astroinformatika-Virtuelne opservatorije, 29.6- 1.7.2010, Matematički fakultet, Beograd

Matematički fakultet u Beogradu i Astronomska opservatorija u Beogradu organizuju Treću medjunarodnu školu iz astronomije: Astroinformatika - virtuelne opservatorije, koja će se održati od 29.06. do 01.07. 2010. godine u Beogradu. Njeni polaznici su studenti sa doktorskih i master studija univerziteta u Srbiji i drugih univerziteta sa teritorije bivše Jugoslavije. Predavači u školi su priznati stručnjaci sa domaćih i stranih institucija sa kojima Matematički fakultet i Astronomska opservatorija imaju saradnju.

Program skupa mozete preuzeti ovde , a više informacija može se naći na sajtu http://poincare.matf.bg.ac.rs/~andjelka/AIVO/index.html

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 25. jun 2010.

Detaljnije:

U petak, 25.06.2010. u 14 časova, sala 2 MI SANU održaće se naredni sastanak Odeljenja na temu "Novi projektni ciklus", posvećen novom projektnom ciklusu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 22. jun 2010.

Detaljnije:   Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 22. juna 2010. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: mr Sonja Vidojević (student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu)

Naziv predavanja: "Teškoće i mogućnosti testiranja neparametarskim testovima: sistem Pirsonovih raspodela"

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 22. jun 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 22.06.2010. u 14:15 u sali 301f MI SANU.

Predavač: Aleksandar Jurišić, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana

Naziv predavanja: USE OF ORTHOGONAL POLYNOMIALS IN DISCRETE MATHEMATICS

Abstract:

Orthogonal polynomials were developed in the late 19th century from a study of continued fractions by Chebyshev and were pursued by Markov, Stieltjes and by a few other mathematicians. Since then, applications have been developed in many areas of mathematics and physics. In our talk we will concentrate on their applications in discrete mathematics. For example, we show how to use them to improve efficient implementations of cryptosystems based on finite fields and in particular on elliptic curves. Most finite objects of sufficient regularity are closely related to certain distance-regular graphs, which can be in turn treated as combinatorial interpretations of certain orthogonal polynomials. We will exploit these connections and finally, we show that the determinant of a Toplitz matrix can be written as a product of two determinants of approximately half the size of the original one.

Predavač: Matjaž Urlep, PhD student, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana

Naziv predavanja: NONEXISTANCE OF CERTAIN DISTANCE-REGULAR GRAPHS

Abstract:

We prove that a distance-regular graph with the intersection array $$ \{(2r+1)(2r^2-1), 4r(r^2-1), 2r^2; 1, 2(r^2-1), 2r(2r^2-1)\}$$ for $r>1$ does not exist. First, the nonexistence is proven for $r>3$ by using triple intersection numbers and an equality in Krein conditions. Later, a more general proof for $r > 1$ is given, which also makes use of the balanced set condition due to Terwilliger.

detaljnije