Besplatne konsultacije za buduće studente

Ukoliko niste sigurni da ste dobro rešili neki zadatak ili savladali određenu oblast za prijemni ispit i treba vam pomoć, obaveštavamo vas da ćete moći da se konsultujete sa našim asistentima i saradnicima u nastavi i postavite im pitanja u vezi sa nedoumicama koje imate sva tri dana dok traju prijave (sreda i četvrtak od 15 sati, petak od 12 sati).

detaljnije

Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića, predstavljanje knjige, 20. jun 2012.

Poštovane koleginice,
Poštovane kolege,

Udruženje Milutin Milanković će predstaviti knjigu "Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića" u sredu 20. juna 2012. godine u Svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu. Radovaće nas Vaše prisustvo ovom značajnom događaju.

Pozivnica je na adresi http://poincare.matf.bg.ac.rs/~matf/Pozivnicazapromociju.jpg

Upravni odbor Udruženja

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 22. jun 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 22. juna 2012. godine u sali 301f, sa početkom u 13h.

Predavač: Dušan Popov, Univerzitet Politehnika u Temišvaru, Rumunija Departman Fizičke Osnove Inženjerstva

Naslov predavanja: OSVRT NA NEKE NELINEARNOSTI U KVANTNOJ MEHANICI

Sadržaj: Rad je posvećen razmatranju nekih nelinearnih aspekata u kvantnoj mehanici koji odgovaraju neharmonijskim kvantnim oscilacijama. Razmotrili smo vezu koja postoji između neharmonijskih oscilatora i odgovarajućih nelinearnih koherentnih stanja koja karakterišu fizičke sisteme sa takvom vrstom oscilacija. Zaključak je da linearno ponašanje dovodi do harmonijskih oscilacija sistema, odnosno do linearnih koherentnih stanja, dok je nelinearno ponašanje tesno povezano sa nelinearnim kvantnim oscilacijama, odnosno sa nelinearnim koherentnim stanjima. Između linearnog/nelinearnog ponašanja izvesnog fizičkog sistema i njegovog harmonijskog/neharmonijskog oscilovanja postoji sledeća sličnost:

linearno ponašanje <==> harmonijske oscilacije
nelinearno ponašanje <==> neharmonijske oscilacije

Prof. Popov je gost Matematičkog instituta SANU na poziv prof. Veljka Vujičića.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 21. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 21. juna 2012. u 17h, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički Institut, Beograd

Naslov predavanja: Integrabilni sistemi na Štifelovim varijetetima

Sadržaj: Prikazaćemo nekoliko konstrukcija integrabilnih sistema vezanih za različite geometrijske realizacije Štifelove mnogostrukosti.

Rezultati su dobijeni u saradnji sa prof. Jurijem Fjodorovim (Barselona).

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 21. jun 2102.

U okviru seminara Katedre za računarstvo i informatiku, u četvrtak 21. juna u 18h na Studentskom trgu, predavanje će održati Prof. dr Zygmunt Vetulani, profesor na odseku za Computer sciences, Adam Mickiewicz University (UAM), Poznan (Poljska).

Detaljnije informacije o ovom predavanju će biti dostupne na sajtu seminara: http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar mehanike, 20. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 20. juna 2012. u 17h, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke "Vinča"

Naslov predavanja: Boze Ajnštajnovi kondezati - egzotični svet nelinearne dimanike

Svečana sednica povodom dodele sertifikata predavačima Seminara mehanike Odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU biće održana 20. juna u 18h. Poziv se može preuzeti OVDE

detaljnije

Sastanak za računarstvo i primenjenu matematiku, 19. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 19. juna 2012. u 14:15h u sali 301f MI SANU.

Predavač: Dragana Makajić-Nikolić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: NOVI PRISTUP ANALIZI STABLA NEISPRAVNOSTI PRIMENOM INVERZNIH PETRIJEVIH MREŽA

Sadržaj: U predavanju će biti prikazan problem određivanja minimalnih skupova preseka koherentnog stabla neispravnosti. Prvo će biti predstavljen novi algoritam za redukciju skupova preseka koherentnog SN koji se zasniva na teoremi o minimalnosti skupova preseka sa višestrukim događajima. Zatim će biti prikazana nova metoda za određivanje minimalnih skupova preseka na osnovu stabla dostižnosti inverzne Petrijeve mreže datog stabla neispravnosti. Na kraju će biti prikazan pristup za određivanje skupova preseka datog reda koji se koristi za prevazilaženje problema kombinatorne eksplozije.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 14. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 14. juna 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički Institut, Beograd

Naslov predavanja: Gde se sastaju geometrija i polinomi? (autori Đorđe Baralić i Igor Spasojević)

Sadržaj:  Na ovom izlaganju biće predstavljene klasične teoreme  projektivne geometrije dokazane metodama elementarne algebarske geometrije. Paposova, Paskalova, Štajnerova, Kirkmanova teorema za  mistični šestougao upisan u koniku biće dokazane u duhu teoreme o kavezu Gabriela Katza, koja predstavlja jedan jako specijalan slučaj Bezuove  teoreme.  Mistični osmougao i 2n-touglovi upisani u konike imaju  interesantne i manje poznate geometrijske  osobine koje se danas aktivno  izučavaju. Biće premijerno  izložena i nova tvrđenja koja su predavači nedavno otkrili i dokazali.  U izučavanju ovog problema predavači  su   koristili programski paket Cinderella, pa će biti izložene animacije i  slike koje oslikavaju ova tvrđenja.

detaljnije

Seminar mehanike, 13. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 13. juna 2012. u 17 sati, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Jasmina Bogdanović-Jovanović, dipl.maš.ing, asistent, Mašinski fakultet, Katedra za hidroenergetiku, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: Primena numeričkih simulacija pri projektovanju i ispitivanju turbomašina

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 12. jun

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 12. juna u 14:15, u sobi 301f, MI SANU.

Predavač: Akademik Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIČKA TEORIJA PREFERANSA

Sadržaj: Preferans je višepotezna igra tri igrača sa nepotpunom informacijom (o stanju igre). Matematička teorija preferansa koristi  teoriju verovatnoće i teoriju igara. Verovatnoće događaja u preferansu je u velikom broju slučajeva teško odrediti a nekad je to i nemoguće (kada te verovatnoće zavise od subjektivnih i nepoznatih strategija pojedinih igrača). To nameće potrebu da se verovatnoće pojedinih događaja aproksimativno određuju. Matematička teorija preferansa se i sastoji od aproksimativnih modela složenih situacija i metoda za donošenje odluka na osnovu tih modela. Rezultati matematičkog tretiranja su u saglasnosti sa iskustvom rutiniranih igrača ali daju i neka nova uputstva za igru. Izlaganje ovog predavanja je uglavnom bazirano na knjizi D. Cvetković, Zanimljiva matematika -  Preferans, Akademska misao, Beograd, 2004.

detaljnije