Seminar za geometriju, vizuelizaciju i obrazovanje sa primenama, 17. decembar 2009.

U četvrtak, 17.12.2009. u 17:00 časova u prostoriji 843, Matematički fakultet, V sprat, predavanje će održati prof. Stana Nikčević.

Naziv predavanja: Geometrija vokerovih (Walker) mnogostrukosti

Apstrakt: Predstavila bih osnovne rezultate u geometriji vokerovih mnogostrukosti. Vokerove mnogostrukosti su pseudo-rimanove mnogostrukosti koje dopuštaju netrivijalno paralelno nul ravansko polje. One omogućavaju ispitivanje nekih osnovnih razlika u geometrijama rimanovih i pseudo-rimanovih mnogostrukosti, i dobro ilustruju fenomene koji se pojavljuju u psedo-rimanovoj geometriji koji su bitno različiti od onih koji se pojavljuju u rimanovoj geometriji, odnosno različitosti uslovljene prelaskom sa pozitivno definitne metrike na indefinitnu metriku. Prikazivanje geometrije pseudo-rimanovih mnogostrukosti  se zasniva na analizi krivinskih osobina mnogostrukosti,koja omogućava dobijanje geometrijskih i topoloških rezultata vezanih za polazne mnogostrukosti. Posebno ću predstaviti mnogostrukosti dimenzije 3 kao posebno interesantne, a zatim mnogostrukosti dimenzije 4,koje omogućavaju prelazak na više dimenzije. Daću i kratak osvrt na hermitsku geometriju vokerovih mnogostrukosti i predstaviti neke specijalne vokerove mnogostrukosti.

Osnova ovog izlaganja je upravo publikovana knjiga: The Geometry of Walker Manifolds čiji su autori: Miguel Brozos-Vazquez, Eduardo Garsia-Rio, Peter Gilkey, Stana Nikčević, Ramon Vazques-Lorenzo, u izdanju Morgan&Claypool Publishers, u seriji Synthesis Lectures on Mathematics and Statistics, editor serije: Stevan G. Krantz.

detaljnije

Torusna topologija-specijalni kurs, 16. decembar 2009.

Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

Naredno predavanje u okviru kursa održaće se u sredu, 16. decembra 2009. u 12 časova na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

Predavač je Vladimir Grujić: "REALIZACIJA STASEVLjEVIH POLITOPA".

detaljnije

CGTA seminar, 15. decembar 2009.


Sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 15. decembar 2009, 18-20h na Matematičkom fakultetu (projektor sala IV sprat).

Predavač je Rade Živaljević: "Lokalno konstruktibilne sfere i mnogostrukosti prema disertaciji Bruna Benedetija - otvorena pitanja i problemi".

detaljnije

ARGO seminar, 16. decembar 2009.

Naredni sastanak Argo seminara održaće se u sredu 16.12. od 17:15 u Jagićevoj ulici.

Program seminara:

1. Bojan Marinković: Gostovanje u okviru DEUKS projekta: O povezivanju heterogenih "overlay" mreža

2. Aljoša Obuljen: Metoda za poravnanje na nivou reči zasnovana na dvojezičnom korpusu poravnatom na nivou rečenice

Kratke apstrakte predavanja možete naći na:
http://argo.matf.bg.ac.rs/seminar/najave.html

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 15. decembar 2009.

Utorak, 15.12.2009. u 14:15, sala 301f  MI SANU:
Doc. dr Saša Lazarević, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade

THE DEVELOPMENT OF NEURAL NETWORK IN FORM OF XML WEB SERVICE FOR SOLVING THE PROBLEMS OF DATA MINING'S CLASSIFICATION

Abstract: Various classification algorithms/tools became available due to a surge of interdisciplinary research interests in the areas of data mining and knowledge discovery. The approach proposed in this paper redefines the commonly used form of Neural Network as stand-alone software and proposed Neural Network as distributed software component. The objective is to expose a neuro­classifier in form of XML Web Service.

Key words and phrases:  Data Mining and Data Base Modeling, Software for Data Analysis, Data Mining, Classification, Neural Network.

detaljnije

Svečana sednica povodom objavljivanja 100. broja časopisa "Publications de l'Institut Mathematique", 18. decembar 2009.

Svečana sednica Redakcije povodom objavljvanja 100. broja časopisa "Publications de l'Institut Mathematique" održaće se 18. decembra od 12:30 časova u sali 2 na I spratu Srpske akademije nauka i umetnosti, Kneza Mihaila 35.

detaljnije

Seminar za geometriju, vizuelizaciju i obrazovanje sa primenama, 10. decembar 2009.

U četvrtak, 10.12.2009. u 17:00 časova u prostoriji 843, Matematičkog fakulteta, V sprat, predavanje će održati Gordana Stojanović.

Naziv predavanja: "Višestruko regularna ulaganja mnogostrukosti u euklidske prostore (II deo)

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 15. decembar 2009.

Predavač na Seminaru je Maša Lakićević, student diplomskih master studija na Matematičkom fakultetu.
Naziv predavanja: 

"S-t relacija za ostatak supernove Kasiopeja A"

Seminar će se održati u utorak, 15. decembra 2009. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo, 9. decembar 2009.

U sredu, 9. decembra 2009. u 18h biće održan naredni sastanak Seminara Katedre za računarstvo.

Predavači su:

1. mr Vesna Vučković, Matematički fakultet, Beograd:

"Optimalna snaga žiga belog Gausovog šuma", doktorska disertacija
Apstrakt se nalazi na adresi:

http://computing.matf.bg.ac.rs/0910_zimski.html

2. Zoran Tašić:

"Analiza algoritma za šifrovanje u programu PKZIP" - master rad

detaljnije

Nastava na doktorskim studijama-kurs Teorija modela

Obaveštavamo Vas da su počela predavanja na doktorskim studijama na kursu Teorija modela. Detalje o kursu možete naći ovde.

detaljnije