Seminar Bioinformatika: Uvod u molekulsku biologiju, dr Miloš Beljanski, 23. novembar 2011.

U sredu 23. novembra, sa početkom u 18 sati, u sali 718 na Matematičkom fakultetu u okviru seminara Bioinformatika biće održano predavanje dr Miloša Beljanskog sa temom Uvod u molekulsku biologiju.

Veliki broj tema u savremenoj bioinformatici je tesno povezan sa problemima molekulske biologije. Molekulska biologija i grane koje se oslanjaju na nju (na primer genomika i proteomika) proizvode velike količine informacija za čiju je obradu potrebno raditi na samim granicama računarskih nauka. Za uspešno bavljenje ovim oblastima neophodno je poznavanje osnova molekulske biologije. Predavanje dr Miloša Beljanskog ima za cilj da predstavi ovu veoma zanimljivu oblast.

Pozivaju se zainteresovani nastavnici i studenti da prisustvuju predavanju.

Više informacija može se videti na:
 http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/home

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo, 17. novembar 2011.

U četvrtak, 17. novembra 2011, u 18h, na Matematičkom fakultetu će gostovati Aaaron Seigo. Aaron Seigo je jedno od poznatijih imena u svetu slobodnog softvera. Vođa je projekta Plazma, korisničkog okruženja za računare i portabilne uređaje KDE projekta.

Naslov predavanja: Technical challenges that the emerging device spectrum poses, and what it means for software development.

Više detalja o seminaru se može pronaći na:

http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 18. novembar 2011.

Naredno predavanje na seminaru održaće se u petak, 18. novembra, u 14h u sali 2 SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Dušan Teodorović, Saobraćajni fakultet, Beograd

Naslov predavanja: OPTIMIZACIJA KOLONIJOM PČELA (BEE COLONY OPTIMIZATION)

Sadržaj: Optimizacija kolonijom pčela je meta-heuristička metoda zasnovana na ponašanju pčela u prirodi. Prilikom kreiranja algoritma, autori Lučić i Teodorović bili su inspirisani procesom prikupljanja nektara. Osnovna ideja metode je da se napravi multiagentni sistem (kolonija veštačkih pčela) koji bi oponašanjem pčela u prirodi bio sposoban da uspešno rešava probleme kombinatorne optimizacije. Svaka veštačka pčela zadužena je za jedno potencijalno rešenje razmatranog problema što optimizaciju kolonijom pčela svrstava u klasu metoda koje rade nad populacijom rešenja. U predavanju će biti detaljno opisana metoda i dat pregled rezultata njene primene na rešavanje nekoliko važnih kombinatornih problema.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 17. novembar 2011.

Naredno predavanje na seminaru Geometrija, vizuelizacija i primene održaće se u četvrtak, 17. novembra,  od 17:15 u sali 301 f Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Slavik Jablan

Naslov predavanja: Mirror curves

Apstrakt će biti naknadno objavljen.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 16. novembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 16. novembra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: dr Ivana Kovačić, Departman za Tehničku mehaniku,Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu

Naslov predavanja: O nekim oscilatornim fenomenima u dve klase sistema Van der Polovog tipa

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 15. novembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 15. novembra 2011. u sali 301f MI SANU sa početkom u 14:15 časova.


Predavač: Irene Sciriha, Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Malta

NASLOV I SADRŽAJ BIĆE OBJAVLjENI NAKNADNO.

detaljnije

CGTA seminar, 15. novembar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 15. novembra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavači: Zoran Petrović i Branislav Prvulović

Naslov predavanja: Grebnerove baze i imerzije Grasmanijana.


Sadržaj: Kohomološka algebra Grasmanove mnogostrukosti G_{k,n} (sa Z_2 koeficijentima) je polinomijalna algebra posećena po jednom idealu. Biće reči o konstrukciji Grebnerove baze ovog ideala u slucajevima k=2 i k=3. Takodje, biće izložene i neke primene ovih Grebnerovih baza na problem imerzije Grasmanijana u euklidske prostore, preciznije, problem odredjivanja broja

imm(G_{k,n}) := min { d | postoji imerzija f:G_{k,n} -> R^d }.

Napomena:

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, biće održano u sredu, 16. novembra 2011. u 12 časova na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Borislav Gajić

Naslov predavanja: JEDNAČINE KRETANjA KRUTOG TELA, drugi deo

detaljnije

Raspored kolokvijuma u I semestru školske 2011/2012 god.

Raspored kolokvijuma

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 10. novembar 2011.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak 10. novembra u 18h.

Program:

Ivan Čukić
"Licence, intelektualna svojina i patenti" - pregledno izlaganje

Snježana Jović
"Algoritmi za pronalaženje maksimalnih klika u grafu" - master rad

Stojanka Krsmanović
"Dizajn i implementacija servisa za dodatni pretplatnički račun" - master rad

Više informacija o seminaru i apstrakti izlaganja se mogu pronaći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 10. novembar 2011.

Naredno predavanje na seminaru Geometrija, vizuelizacija i primene održaće se u četvrak, 10. novembra,  od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Branko Dragović

Naslov predavanja: Nobelova nagrada za otkriće ubrzanog širenja vasione i adelična kosmologija

Sadržaj: Nobelova nagrada za fiziku za 2011. godinu dodeljena je za otkriće 1998. godine ubrzanog širenja vasione. Od 1929. godine poznato je da se vasiona širi. Medjutim, otkriće njenog ubrzanog širenja je ogroman naučni dogadjaj, suprotan očekivanju. Ovo otkriće za sada nema opšte prihvaćeno teorijsko objašnjenje. U svim teorijskim prilazima ovom problemu, vasiona je neki Rimanov prostor koji se ubrzano širi, ali koji je pravi model vasione je otvoreno pitanje. U ovom predavanju biće reči: 1) o Nobelovoj nagradi, 2) o opservacionom otkriću ubrzanog širenja vasione, 3) o vasioni kao Rimanovom prostoru i 4) o
adeličnom modeliranju vasione.

detaljnije