Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 14. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 14. juna 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički Institut, Beograd

Naslov predavanja: Gde se sastaju geometrija i polinomi? (autori Đorđe Baralić i Igor Spasojević)

Sadržaj:  Na ovom izlaganju biće predstavljene klasične teoreme  projektivne geometrije dokazane metodama elementarne algebarske geometrije. Paposova, Paskalova, Štajnerova, Kirkmanova teorema za  mistični šestougao upisan u koniku biće dokazane u duhu teoreme o kavezu Gabriela Katza, koja predstavlja jedan jako specijalan slučaj Bezuove  teoreme.  Mistični osmougao i 2n-touglovi upisani u konike imaju  interesantne i manje poznate geometrijske  osobine koje se danas aktivno  izučavaju. Biće premijerno  izložena i nova tvrđenja koja su predavači nedavno otkrili i dokazali.  U izučavanju ovog problema predavači  su   koristili programski paket Cinderella, pa će biti izložene animacije i  slike koje oslikavaju ova tvrđenja.

detaljnije

Seminar mehanike, 13. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 13. juna 2012. u 17 sati, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Jasmina Bogdanović-Jovanović, dipl.maš.ing, asistent, Mašinski fakultet, Katedra za hidroenergetiku, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: Primena numeričkih simulacija pri projektovanju i ispitivanju turbomašina

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 12. jun

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 12. juna u 14:15, u sobi 301f, MI SANU.

Predavač: Akademik Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIČKA TEORIJA PREFERANSA

Sadržaj: Preferans je višepotezna igra tri igrača sa nepotpunom informacijom (o stanju igre). Matematička teorija preferansa koristi  teoriju verovatnoće i teoriju igara. Verovatnoće događaja u preferansu je u velikom broju slučajeva teško odrediti a nekad je to i nemoguće (kada te verovatnoće zavise od subjektivnih i nepoznatih strategija pojedinih igrača). To nameće potrebu da se verovatnoće pojedinih događaja aproksimativno određuju. Matematička teorija preferansa se i sastoji od aproksimativnih modela složenih situacija i metoda za donošenje odluka na osnovu tih modela. Rezultati matematičkog tretiranja su u saglasnosti sa iskustvom rutiniranih igrača ali daju i neka nova uputstva za igru. Izlaganje ovog predavanja je uglavnom bazirano na knjizi D. Cvetković, Zanimljiva matematika -  Preferans, Akademska misao, Beograd, 2004.

detaljnije

CGTA seminar mehanike, 12. jun 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 12. juna 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Kreda Lutalica: Diskusija o aktuelnim temama i problemima

detaljnije

Izložba u Galeriji nauke i tehnike, 125 godina od osnivanja AOB

Pozivnica

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 7. jun 2012.

Naredni sastanak Seminar Katedre za računarstvo i informatiku biće održan u četvrtak, 7. juna 2012. godine u 18h u sali 718.

Program seminara:

Duša Vuković:
Modelovanje turnirskih takmičenja pomoću Oracle softverskih alata

Milo Nikolić:
Projektovanje i implementacija veb-zasnovanog dijagnostičkog softvera za glavobolje

Ivana Srbljanin-Tubić:
Primena Java Server Faces tehnologije u izradi veb aplikacije za korisnički info i uslužni servis

Slaviša Radović:
Inovativni pristup nastavi matematike primenom programskog paketa Geogebra

Detaljnije informacije i apstrakti predavanja se mogu pronaći na
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 7. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 7. juna 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Jelena Grujić, Učiteljski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Nonlocal modified gravity

Sadržaj:  We will give some solutions of nonlocal modified gravity, where nonlocality is of the type $R^(-p)F(\Box) R^(q)$.

detaljnije

Seminar mehanike, 6. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 6. juna 2012. u 17 sati, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Doc. dr Nataša Trišović, Katedra za mehaniku, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Analiza senzitivnosti u dinamici konstrukcija

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 8. jun 2012.

 Naredni sastanak Odeljenje za matematiku održaće se u petak, 8. juna 2012. u 15:30h, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Vladimir Rakočević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: INVERTIBILNOST RAZLIKE I ZBIRA IDEMPOTENATA I KO-EP ELEMENTI

Sadržaj: Dobijeni su  ekvivalentni uslovi za invertibilnost  f - g i f + g  gde su   f  i g   idempotenti u prstenu sa jedinicom,  i date su primene na ograničene linearne operatore na Banahovim i Hilbertovim  prostorima. Dokazali smo da se u prstenovima, mnogi ranije  korišćeni  uslovi  koji se odnose na konačno-dimenzionalnost prostora, nejednakosti za rang matrica, norm topologiju ograničenih linearnih operatora ili osobine u  C*-algebrama, mogu dokazati jednostavnim algebarskim argumentima.

Navedeni rezultati uglavnom su objavljeni u  zajedničkim radovima sa  J. Kolihom. Nedavno objavljeni su rezultati sa J. Benitezom, koji nastavljaju prethodna istraživanja. U njima su definisani i izučavani ko-EP elementi, kao dualni pojam za poznate EP elemente.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 31. maj 2012.

 Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 31. maja 2012. u 17h, sala 301f, MI SANU.

U okviru Seminara ovog puta će biti održana dva predavanja.

Prvi predavač: Svetislav Minčić, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov prvog predavanja: On curvature tensors obtained by two non-symmetric affine connections

Sadržaj: In the works [1,2,3,4,5,6,7,8] curvature tensors are considered by polylinear mappings, using non-symmetric connections, and in the rest works from the References the curvature tensors are obtained by help of Ricci-type identities in local coordinates. In the present paper this problem is considered more generally by help of polylinear mappings and eight curvature tensor fields are obtained. Further, it is proved that among these fields five of them are independent, while the rest are linear combinations of the cited five fields.

[1] Das, L.S., Nivas, R., Ali, S., Ahmad,  M., Study of submanifolds immersed in a manifolds with quater symmetric semi symmetric connection, Tensor, N.S, Vol 65, (2004), 250--260.
[2] Imai, T., Notes on semi-symmetric metric connections, Tensor, N.S, Vol 24, (1972), 293-296.
[3] Mincic, S. M., On curvature tensors of non-symmetric affine connection, Acta et Commentations Universitatis Tartuensis de Mathematica, Vol. 9, (2005), 13--20.
[4] Mincic, S. M., Some characteristics of curvature tensors of nonsymmetric affine connexion, Novi Sad J. Math., 29, No.3, (1999), 169--186.
[5] Mincic, S. M., Velimirovic, Lj. S., Differential geometry of manifolds (in Serbian), Faculty of Science and Mathematics, University of Nis, 2011.
[6] Prvanovic, M., Four curvature tensors of non-symmetric affine connexion (in Russian), Proceedings of the conference "150 years of Lobachevski geometry", Kazan 1976, Moscow 1997, 199--205.
[7] Yano, K., On semi-symmetric metric connection, Revne Roum. de Math. pures et appl., 15, (1970), 1579--1581.


Naslov drugog predavanja: On Ricci type identities in manifolds with non-symmetric affine connection

Sadržaj: In the paper [1] using polylinear mappings, we have obtained several curvature tensors in the space $L_N$ with non-symmetric affine connection $\nabla$. Five of these tensors are independent, and the others are linear combinations of the mentioned ones. In the present work, by polylinear mappings, Ricci type identities are examined.


[1] S. Minčić, On curvature tensors obtained by two non-symmetric affine connections, submitted.Drugi predavač: Milan Zlatanović, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov predavanja: Generalisani Finslerovi prostori

Sadržaj: Prateći ideju A. C. Shamihoke [1,2,3,4] definišemo generalisani Finslerov prostor, kao $N$dimenzionalnu mnogostrukost sa nesimetričnim osnovnim tenzorom $g_{ij}(x,\dot{x})$ koji zadovoljava odgovarajuće jednačine. Na osnovu nesimetrije koneksije definišemo četiri vrste kovarijantnog diferenciranja u Rundovom smislu i dobijamo identitete Ricijevog tipa. U pomenutim identitetima pojavljuje se četiri tenzora krivine i veličine koje "liče" na tenzore a nisu tenzori, nazvane su "pseudotenzori". Dalje, ispitujemo svojstva simetrije tenzora krivine po paru indekasa, cikličnu simetriju i antisimetriju. Delimično je rešena i geometrijska interpretacija tenzora krivine u generalisanom Finslerovom prostoru.

[1] A. C. Shamihoke, A Note on a Curvature Tensor in a Generalized Finsler space,Tensor, N.S., 15 (1964), 20-22.
[2] A. C. Shamihoke, Hypersurfaces of a Generalised Finsler Space, Tensor, N.S., 13 (1963), 129-144.
[3] A. C. Shamihoke, Parallelism and Covariant Differentiation in a Generalized Finsler Space of $n$dimensions, Riv. Mat. Univ. Parma, II. Ser. 5, (1964),189-200.
[4] A. C. Shamihoke, Some Properties of a Curvature Tensors in a Generalised Finsler Space, Tensor, N.S., 12 (1962), 97-109.

detaljnije