Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 31. jula 2012.

Vanredni sastanak Seminara u toku letnje pauze biće održan u utorak, 31.07.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. Ljiljana Branković, School of Electrical Engineering and Computer Science, The University of Newcastle, Australia

Naslov predavanja: KOKTEL OPTIMIZACIONIH PROBLEMA

Sadržaj: U okviru istraživačkih projekata na Univerzitetu i medjunarodne saradnje u koju sam uključena imala sam prilike da radim na problemima vezanim za zaštitu privatnosti podataka, teoriju grafova i grafovske algoritme. U okviru ovog predavanja želim da ukažem na nekoliko problema koji potiču iz realnih primena pa je od izuzetnog značaja pronalaženje efikasnih metoda za njihovo rešavanje u praksi. Konkretno, reč je o generalizaciji u statističkim bazama podataka, perturbacijama grafova društvenih mreža, gracioznom označavanju grafova, minimalnom čvornom pokrivaču grafa, i sl.

detaljnije

Onlajn prijave za upis na master akademske studije

Univerzitet u Beogradu po prvi put ove godine započinje sa pretprijavljivanjem (onlajn prijavljivanjem) za upis na master akademske studije.

detaljnije

CGTA seminar. 12. jul 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u četvrtak, 12. jula 2012. u 12 časova na Matematičkom fakultetu (IV ili V sprat).

Predavač: Milanka Janković, Banja Luka

Naslov predavanja: Homologija slučajnog simplicijalnog kompleksa

Sadržaj: Predavanje koleginice Milanke Janković posvećeno je vrlo interesantnoj i aktuelnoj oblasti matematike koja povezuje kombinatoriku, topologiju i teoriju verovatnoće. Osnovni objekti istraživanja su slučajni simplicijalni kompleksi i granični (prag) fenomeni homološke prirode vezani za njih.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 11. jul 2012.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 11. jula 2012. godine u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f. Planirana su dva predavanja u okviru seminara.

Prvo predvanje biće održano u 12 časova.

Predavač: Danijela Damjanović, Univerzitet Rajs, Hjuston, SAD

Naslov predavanja: GRINFILD-VALAH-KATOKOVE HIPOTEZE O GLOBALNO HIPOELIPTIČKIM VEKTORSKIM POLjIMA I DIFEOMORFIZMIMA SA TRIVIJALNOM PRVOM KOHOMOLOGIJOM

Drugo predavanje planirano je za 14 časova.

Predavač: Dragi Radojević, Matematički Institut SANU

Naslov predavanja: O POČETKU ŠIRENjA VASIONE

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 10. jul 2012.

Naredni sastanak Seminara Katedre za astronomiju održaće se u utorak, 10. jula 2012. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: Petar Glišović, student doktorskih studija, Universitat du Quebec, Montreal

Naslov predavanja: Numeričko modelovanje termalne konvekcije u terestijalnom omotaču

Predavanje će se sastojati iz dva dela od po 45 minuta, sa kraćom pauzom izmedju izlaganja.

detaljnije

Proslava 100 godina od rođenja Alana Tjuringa, 3. jul 2012.

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" pri Univerzitetu u Beogradu ima čast da Vas pozove na proslavu stogodišnjice rođenja Alana Tjuringa.

Turing Party” ćе sе оdržаti 3. јulа 2012. gоdinе u 12 čаsоvа u Dоmu оmlаdinе i оbuhvаtićе prеdаvаnjа о Тјuringоvоm živоtu i njеgоvоm dоprinоsu rаzvојu nаukе sа pоsеbnim fоkusоm nа rаčunаrе i vеštаčku intеligеnciјu. Pоrеd tоgа, bićе rеči о rеvоluciоnаrnој оnlајn еdukаciјi i kоncеptu „Bring Your Own Device” gdе ćеmо prеdstаviti nеkе оd nајnоviјih urеđаја (gеdžеtа) i gоvоriti о pоslеdnjim trеndоvimа u svеtu tеhnоlоgiја.

Ukoliko niste u mogućnosti da budete sa nama u Domu omladine, obezbeđen je live streaming putem linka http://streaming.ni.ac.rs/event4.

Turing Party pozivnica

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 28. jun 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u četvrtak, 28. juna 2012. godine u sali 301f, sa početkom u 13h.

Predavač: Maria Chudnovsky, Department of Industrial Engineering and Operations Research Department of Mathematics, Columbia University

Naslov predavanja: COLORING SOME PERFECT GRAPHS

Sadržaj: A graph G is called perfect if for every induced subgraph H of G, the chromatic number and the clique number of H are equal. After the recent proof of the Strong Perfect Graph Theorem, and the discovery of a polynomial-time recognition algorithm, the central remaining open question about perfect graphs is finding a combinatorial polynomial-time coloring algorithm. (There is a polynomial-time algorithm known, using the ellipsoid method). Recently, we were able to find such an algorithm for a certain class of perfect graphs, that includes all perfect graphs admitting no balanced skew-partition. The algorithm is based on finding special "extremal" decompositions in such graphs; we also use the idea of "trigraphs".
This is joint work with Nicolas Trotignon, Theophile Trunck and Kristina Vušković.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 28. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 28. juna 2012. u 17h, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Stana Nikčević, Farmaceutski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Krivinska homogenost u pseudo Rimanovoj geometriji

Apstrakt: Prikazaćemo neke primere krivinske homogenosti u (2,1) (Lorencova geometrija) i (2,2) signaturi. Rezultati su dobijeni u saradnji sa Piterom Gilkijem.

detaljnije

Seminar mehanike, 27. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 27. juna 2012. u 17h, u Velikoj sali Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36, prvi sprat.

Predavač: Đorđe Mušicki, redovni profesor, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Integrali energije neholonomnim vezama proizvoljnog oblika

detaljnije

Sastanak za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 26. juna 2012. u 14:15h u sali 3011f MI SANU.

Predavač: Gordana Savić, Fakultet organizationih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: POSTAVLjANjE CILjEVA I ALOKACIJA RESURSA POMOĆU ANALIZE OBAVIJANjA PODATAKA

Sadržaj: U predavanju će biti prikazana matematička tehnika za komparativnu analizu efikasnosti - Analiza obavijanja podataka (DEA). Kao posebna klasa model, biće predstavljeni modeli koji omogućavaju alokaciju zajedničkih resursa i fiksnih troškova. Kao jedan od mogućih pristupa u literaturi je predloženo rešavanje nelinearnog DEA modela za procenu unakrsne efikasnosti. Ovaj model je predstavljao osnovu za uvođenje višefazne procedure za simultano postavljanja ciljeva za naredni planski period i alokacije resursa koja će prvo biti predstavljena. Zatim će biti prikazan algoritam zasnovan na alternativnim heuristikama koji je uveden da bi omogućio rešavanje nelinearnih DEA modela za ocenu velikih dimenzija. Na kraju će biti predstavljena modifikacija algoritma koja omogućava alokaciju fiksnih resursa na osnovu ocene efikasnosti.

detaljnije