CGTA seminar, 27. mart 2012.


Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 27. marta  2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Predavač: Zoran Petrić (Matematički institut SANU)

Naslov predavanja: Da li permuto-asociedar može biti prost!?

Sadržaj: Predavanje se bazira na autorovom preprintu "On stretching the interval simplex-permutohedron" arXiv:1106.3250v5 [math.CO]

http://arxiv.org/abs/1106.3250

Ključne reči: graf-asociedri, gnezda kompleksi (nested complexes), apstraktni politopi hipergrafova, gradeći kompleksi (building sets), itd.

Svi koji vole konveksne politope i/ili kombinatoriku su dobrodošli!

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 22. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 22. marta 2012. u 17h, u sali 301F, Matematički institut, Kneza Mihaila 36.

Predavač: mr Miljan Knežević, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Hyperbolic matrics and harmonic quasi-isomeries.

Sadržaj: We will give some results related to harmonic quasiconformal mappings by comparing the densities of some suitable chosen conformal metrics.

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 20. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 20. mart 2012. godine, u 18 sati, na Matematičkom fakultetu, u prostorijama Katedre.

Predavač: dr Edi Bon, Astronomska opservatorija Beograd

Naslov predavanja: METODE ZA ANALIZU PROMENLjIVOSTI FLUKSA I OBLIKA EMISIONIH LINIJA KOD AKTIVNIH GALAKSIJA

 


detaljnije

Odeljenje za matematiku, 23. mart 2012.

Naredni sastanak seminara Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 23. marta 2012. u 14h, u sali II, Matematički institut SANU MI.

Predavač: Prof. dr Miodrag Mateljević, Matematički fakultet Beograd

Naslov predavanja: PRIKAZ MONOGRAFIJA POD ZAJEDNIČKIM NASLOVOM "KONFORMNA, KVAZIKONFORMNA I HARMONIJSKA PRESLIKAVANjA"

detaljnije

Seminar mehanike, 21. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 21. marta 2012, u 18h u sali 301f Matematičkog instituta SANU.

Predavač: dr Veljko A. Vujičić (u penziji), Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Prilog MOND teoriji - modifikaciji Njutnovske dinamike

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 21. mart 2012.

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održaće se u sredu, 21. marta 2012. u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: ARNOLjD-LIUVILOVA TEOREMA

Kurs Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi organizuje se u saradnji sa seminarom CGTA, u okviru projekata broj 174020 i Živa matematika, Ministarstva prosvete i nauke Srbije.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 20. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 20. marta 2012. u 14:15, sobi 301f, MI SANU.

Predavač: Marina Dobrota, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: PRIMENA STATISTIČKIH METODA U ANALIZI KVALITETA SISTEMA E-OBRAZOVANjA

Sadržaj: U okviru ovog predavanja biće prikazana primena statističkih metoda u analizi podataka dobijenih iz sistema elektronskog obrazovanja. Kvalitet sistema elektronskog obrazovanja se analizira na osnovu dva parametra: iskustva sa korišćenjem i zadovoljstva elektronski podržanim obrazovanjem. Cilj je da se ukaže na trenutno stanje elektronskog obrazovanja u Srbiji, kao i da se ispitaju mogućnosti njegovog poboljšanja.

Istraživanje je obuhvatilo studente i predavače sa četiri najveća državna univerziteta u Srbiji. Jedan deo istraživanja odnosi se na studente i njihovu percepciju kvaliteta obrazovanja u elektronski podržanom okruženju.

Drugi deo istraživanja razmatra iskustvo nastavnika u korišćenju sistema elektronskog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu metoda i tehnika koje se koriste na univerzitetima u Srbiji. Rezultati analize omogućili su bolje razumevanje percepcije kvaliteta sistema elektronskog obrazovanja.

Utvrđeno je koji se parametri moraju poboljšati kako bi poraslo zadovoljstvo korisnika, što ima za cilj i razvoj poverenja u sistem elektronskog obrazovanja.

detaljnije

CGTA seminar, 20. mart 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 20. marta 2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Predavač: Marko Stošić, Matematički institut SANU, Instituto Superior Técnico, Lisbon

Naslov predavanja: Najinteresantnije osobine Hovanovljeve homologije

APSTRAKT: U ovom predavanju pokušaću da predstavim neke od najzanimljivijih osobina homoloških invarijanti čvorova, pre svega Hovanovljeve homologije i Hegard-Flor homologije za čvorove, kao i neke primene. To uključuje kombinatorni dokaz postojanja egzotičnih R^4, detekciju razvezanih čvorova, kombinatorni dokaz Milnorove hipoteze, itd.

NAPOMENA: Nedavno je na "5th Romanian Master in Mathematics",                                            

 http://rmm.lbi.ro/index.php?id=home,

gde su se ponovo okupili najbolji mladi matematičari srednjoškolci, organizovano i predavanje (Ciprian Manolescu) iz teorije homoloških invarijanti čvorova kao svojevrstan "prozor u višu matematiku" i poziv mladima da sa istim žarom nastave svoje usavršavanje u matematici i posle srednje škole. [CGTA zahvaljuje Vladi Baltiću za ovu informaciju!]

Pozivamo ("Živa matematika"!) i sve zainteresovane srednjoškolce i studente da nam se pridruže. Na našu molbu Marko Stošić je napravio izbor osnovne, koliko-toliko "popularne" literature iz ove oblasti:

1. D. Bar-Natan: On Khovanov's categorification of the Jones polynomial, arXiv:math/0204311

2. J. Rasmussen: Khovanov homology and the slice genus, arXiv:math/0402131

3. J. Rasmussen: Knot polynomials and knot homologies, arXiv:math/0504045

4. J. Baldwin, W. Gillam: Computations of Heegard-Floer knot homology, arXiv:math/0610167

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 15. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju održaće se u četvrtak, 15. marta 2012. u 17h, u sali 301F, MI.

Predavač: Kristina Obrenović Gilmor, TMF, Beograd

Naslov predavanja: PROSTOR ORIJENTISANIH GEODEZIJSKIH KRIVIH TRODIMENZIONALNOG HIPERBOLIČKOG PROSTORA

Sadržaj: Konstrukcija Kelerove strukture na prostoru   orijentisanih geodezijskih krivih trodimenzionalnog hiperboličkog prostora. Biće pokazano da je prostor  biholomorfan prostoru. Centralni deo predavanje je prikaz rada N. Georgiou-a  i B. Guilfoyle-a pod nazivom On the space of oriented geodesics of hyperbolic 3-space.

detaljnije

Seminar mehanike, 14. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 14. marta 2012, u 18h u sali 301f Matematičkog instituta SANU.

Predavači: Mr Željko Đurišić, asistent, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu i prof. dr Dušan Mikičić (u penziji),  Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, MI SANU

Naslov predavanja: MEHANIČKE KARAKTERISTIKE VETRA U JUŽNOM BANATU I USLOVI INTEGRACIJE VETROELEKTRANA U EES SRBIJE

detaljnije