CGTA seminar, 14. maj 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 14. maja 2013. od 18-20 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844.

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Potpuno kosa ulaganja nekih kvazitorusnih varijateta

Sadržaj: Prikazaćemo rad "Note on Totally Skew Embeddings of Quasitoric Manifolds over Cube" (Đ. Baralić,  arXiv:1304.5924v1 [math.AT]). Potpuno kosa ulaganja (Ghomi, Tabachnikov, Stojanović) su ulaganja mnogostrukosti u R^n pri kojima su tangentni prostori u različitim tačkama uvek mimoilazni.

Konstrusaćemo nove primere mnogostrukosti, u klasi kvazitorusnih varijeteta, čija kosa ulaganja zahtevaju visoku dimenziju ambijentnog prostora.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.