Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 9. maj 2013.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 9. maja 2013. sa početkom u 17 časova, sala 301F, Matematički institut, SANU.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Topološka rekurzija: od Katalanovih brojeva do kvantizacije (III deo)

Sadržaj: U ovoj seriji predavanja biće predstavljena Topološka rekurzija - jedna od najinteresantnijih modernih metoda u topologiji, algebarskoj i enumerativnoj geometriji, statističkoj fizici ali i šire.

Ovaj rekurzivni postupak je prvi put pronađen u statističkoj fizici 2007. godine (Eynard-Orantin), ali se ubrzo ispostavilo da je izuzetno univerzalan i da ima primene u raznim oblastima kao što su: kombinatorika, enumerativna geometrija, Gromov-Viten invarijante, Hurvicovi brojevi, moduli prostori algebraskih krivih, imerzije Lagranžijana, (beskonačno-dimenzioni) integrabilni sistemi, matrični integrali, teorija struna (ogledalska simetrija), kvantizacija, teorija čvorova itd.

Mnoge od ovih primena i objašnjenja povezanosti sa topološkom rekurzijom su dale potpuno novi pogled na pojedine oblasti, ali su brojne veze  i dalje "misteriozne" i nude još mnogo otvorenih pitanja.

Tokom ovih predavanja pokušaćemo da pomenemo neke od ovih primena i damo jedan osvrt na topološku rekurziju.

Predavanja će biti sa dosta primera, akcentom na glavnim idejama i biće namenjena široj publici.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.