Odeljenje za mehaniku, 8. maj 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 8. maja 2013. u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Dragomir Zeković, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: DINAMIKA MEHANIČKIH SISTEMA SA NELINEARNIM NEHOLONOMNIM VEZAMA-II DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANjA (treći deo)

Sadržaj: Razmatra se sistem materijalnih tačaka promenljive mase, pri čemu se izvode jednačine kretanja za najopštiji slučaj reaktivnih sila i za slučaj veza koje zavise od procesa izmene mase u promenljivima Poenkare-Cetajeva. Sva teorijska razmatranja se ilustruju analizom odgovarajućeg neholonomnog modela.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.