Odeljenje za matematiku, 10. maj 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 10. maja 2013. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: akademik Aleksandar Ivić, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

Naslov predavanja: FUNKCIJA BROJA DELITELjA I PROBLEM DELITELjA; POVODOM 100-GODIŠNjICE ROĐENjA P. ERDOSA

Sadržaj: Ovo predavanje je posvećeno funkciji broja delitelja, kojom se bavio  P. Erdos, jedan od najvećih matematičara XX-og veka (rođen 16.03.1913.). Daje se istorijski pregled problema, kao i nekih najnovijih rezultata.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.