CGTA seminar, 7. maj 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 7. maja 2013. od 18-20 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844.

Predavač: Gordana Stojanović

Naslov predavanja: O determinantama u projektivnoj geometriji

Sadržaj: Izlaganje se bazira na glavama 6 (Determinants) i 7 (Bracket algebra) iz knjige "Perspectives on Projective Geometry" (Jürgen Richter-Gebert, Springer 2011). Izlaganje je uvodnog karaktera i nosi pečat "Živa matematika".Nažalost nije moguće ostaviti komentar.