CGTA seminar, 19. februar 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 19. februara 2013, od 18-20 časova u sali 844 na petom spratu Matematičkog fakulteta

Kreda Lutalica i Živa matematika:

"Zadaci i naučni problemi vezani za celobrojne rešetke"

Sadržaj: Zadaci vezani za celobrojne rešetke (Pikova teorema, verižni razlomci, Farejev niz, kontinuante, itd.) su zahvalna i česta tema studentskih takmičenja iz matematike. Ovo je i podesna tema za uvođenje u naučni rad, jer tu postoji i mnoštvo atraktivnih otvorenih problema čije su formulacije (a možda i rešenja) dostupna širokom krugu matematičara (videti npr. knjigu, Beck, Matthias, Robins, Sinai Computing the Continuous Discretely http://math.sfsu.edu/beck/papers/noprint.pdf).Nažalost nije moguće ostaviti komentar.