Odeljenje za mehaniku, 27. februar 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u utorak, 27. februara 2013. u 18 časova, sala 301f, Matematički institut, SANU.

Predavač: Milena Radnović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PSEUDO-INTEGRABILNI BILIJARI

Sadržaj: Razmatramo bilijare ograničene lukovima nekoliko konfokalnih konika, tako da granica ima i konkavne uglove. Biće prikazana neka dinamička svojstva takvih bilijara.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.