CGTA seminar, 26. februar 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 26. februara 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu sala 844, peti sprat.

Predavač: Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Pikova teorema i njene višedimenzionalne generalizacije

Sadržaj: Zadaci vezani za celobrojne rešetke (Pikova teorema, verižni razlomci, Farejev niz, itd.) su podesna tema za uvodjenje u naučni rad jer tu postoji mnoštvo atraktivnih otvorenih problema čije su formulacije (a možda i rešenja) dostupna širokom krugu matematičara, [videti npr. knjigu, Beck, Matthias, Robins, Sinai Computing the Continuous Discretely http://math.sfsu.edu/beck/papers/noprint.pdf].

Predavanje je iz ciklusa "ŽIVA MATEMATIKA".Nažalost nije moguće ostaviti komentar.