Studentski seminar, 7. jun 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 7. juna 2024. godine u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Katarina Krivokuća, Berlinska matematička škola

Naslov predavanja: MATROIDI
 
Apstrakt:
Matroidi su kombinatorna struktura, uvedena od strane Vitnija 1930, kao uopštenje koncepta linearne nezavisnosti. Na ovom predavanju ćemo uvesti pojam neorijentisanog matroida, pripisati mu mrežu pljosni i definisati njenu Mebijusovu funkciju i karakteristični polinom. Nakon toga ćemo posmatrati dva konkretna primera pripisivanja matroida konfiguracijama hiperravni i grafovima, kako bismo videli koja sve njihova kombinatorna svojstva možemo pročitati iz informacija sačuvanih u matroidu. Matroidi su jako bitan alat u diskretnoj geometriji zato što čuvaju kombinatorna svojstva konfiguracija. Prelaskom na jezik orijentisanih matroida koji čuvaju i neku informaciju o znakovima pri linearnoj zavisnosti, dobijamo opštiji alat kroz koji možemo da posmatramo kombinatorna svojstva politopa.

 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.