Seminar za Bioinformatiku, 7. mart 2012.

U sredu, 7. marta, sa početkom u 18 sati, u sali 718 na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru seminara Bioinformatika biće održano predavanje Prof. dr Ljiljane Kolar-Anić sa temom "Oscilatorni procesi".

Oscilatorni procesi su deo našeg života i predmet su izučavanja mnogih nauka. Cilj ovog predavanja je da, u najkraćim crtama, na konkretnim primerima, poveže bazična znanja iz različitih naučnih oblasti neophodna za objašnjenje ovog fenomena, njegovog modeliranja i eventualne primene.

Dr Ljiljana Kolar-Anić je redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Predaje "Statističku termodinamiku" i "Dinamiku nelinearnih procesa". Na doktorskim studijama zadužena je za nastavu iz predmeta: "Oscilatorni procesi u hemijskim, fizičkohemijskim i biološkim sistemima", "Modeliranje i simulacija složenih procesa"

http://www.ffh.bg.ac.rs/doktorske_modeliranje_i_simulacija.html

kao i "Biofizička  hemija i samoorganizacija neravnotežnih sistema". Bila je rukovodilac više projekata iz oblasti "Nelinearnih nauka". Trenutno je rukovodilac nacionalnog Projekta 172015: "Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i bioloških sisitema sa modeliranjem i predvidjanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima". Osnovni interes njenog naučnog rada su: "Statistička termodinamika", "Neravnotežna termodinamika", "Hemijska kinetika", "Dinamika i samoorganizacija neravnotežnih procesa", "Stohastička analiza procesa, nukleacija, adsorpcija".

Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)