Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 23. mart 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 23. marta 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavač: Katarina Kukić

Naslov predavanja: OJLER-LAGRANŽOVE JEDNAČINE

detaljnije

Seminar mehanike, 23. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za mehaniku održaće se u sredu, 23. marta, sa početkom u 18h, na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Prof. dr Mihailo P. Lazarević, Katedra za mehaniku, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Primena računa necelobrojnog reda u mehatronici i teoriji upravljanja - novi rezultati

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 25. mart 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 23.03.2011. 14 časova, sala 2 SANU.

Predavač: Dragana S. Cvetković-Ilić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: DRAZIN INVERTIBILNOST I IDEMPOTENTNI OPERATORI

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 15. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 15.03.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Milan Dražić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: GAUSOVA METODA PROMENLjIVIH OKOLINA

Sadržaj: U saopštenju će biti reči o metodi promenljivih okolina (VNS) za kontinualnu optimizaciju u kojoj se u fazi razmrdavanja koristi Gausova (normalna) raspodela. Na taj način je broj parametara u metodi smanjen, a metoda postaje primenljiva i za neograničene oblasti. Testiranje na standardnim test funkcijama pored toga pokazuje i bolje rezultate od metode sa uobičajenim okolinama.

Saopštenje je bazirano na rezultatima rada autora E. Carrizosa, M. Dražić, Z. Dražić, N. Mladenović

detaljnije

CGTA seminar, 15. mart 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 15. marta 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Rade Živaljević: Lančasti kompleksi u ekvivarijatnoj topologiji (nastavak)

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 15. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 15. marta 2011. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: doc. dr Dragana Ilić, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet

Naslov predavanja: Proučavanje dugoperiodičnih spektro-fotometrijskih promena kod aktivnih galaktičkih jezgara

detaljnije

Seminar mehanike, 16. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za mehaniku održaće se u sredu, 16. marta, sa početkom u 18h, na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Prof. dr Živorad Tomovski, St.Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Mathematics, Macedonia

Naslov predavanja: Fractional and Operational Calculus with generalized Mittag Leffler functions and Applications*

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 17. i 24. mart 2011.

U četvrtak 17.3. i četvrtak 24.3. predavanja na Seminaru će održati Branko Dragović.

Naslov predavanja: Gravitacija i kosmologija (treće i četvrto predavanje)

Apstrakt: U izlaganju će biti pokazano kako se  Opšta teorija relativnosti primenjuje na svemir kao celinu,  dajući kosmologiji čvrstu teorijsku osnovu u vidu pseudo-Rimanovog prostora. Biće navedene Fridmanove jednačine, koje su polazna osnova za mnoge kosmološke modele homogenog i izotropnog svemira. Posebno će biti predstavljeni sledeći kosmološki modeli: Ajnštajnov statički model svemira,   Fridmanovi modeli, stacionarni model i model Velikog praska (Big Bang),  de Siterov model i inflaciono širenje svemira. Biće pomenuti i neki drugi kosmološki modeli od interesa za savremenu kosmologiju. Sve ovo je važno i za razumevanje ubrzanog širenje svemira, što je najkrupnije  nedavno kosmološko  otkriće i čije objašnjenje predstavlja najveći izazov u savremenoj teorijskoj kosmologiji.

Predavanja će se održati u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36 s početkom u 17:15.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 18. mart 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 18.03.2011. 14 časova, sala 2 SANU.

Predavač: Jasson Vindas, Department of Mathematics, Ghent University, Belgium

Naslov predavanja: GENERAL INTEGRAL

Sadržaj predavanja može se preuzeti ovde.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 16. mart 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 16. marta 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Tema predavanja: EKSPERIMENTALNE I RAČUNSKE VEŽBE
Slušaoci kursa će imati prilike da učestvuju u izvodjenju eksperimenata u laboratoriji za mehaniku i naučno izračunavanje.

detaljnije