Sastanak Odeljenja za matematiku, 22. oktobar 2010.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 22.10.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavač: Prof. dr Danilo Rastović, Control systems group, Zagreb

Naziv predavanja: NEKI PRISTUPI VARIJACIONOJ METODI U TEORIJI REAKTORA FUZIJE

Sadržaj: U predavanju daje se pregled rezultata predavača iz matematičkih problema reaktora fuzije. Vlasov-Poisson-Fokker-Planck jednadžba iona se stabilizira pomoću izučavanja Boltzmannove jednadžbe za neutrone. Metodama fazi logičkih kontrolera izvodi se praćenje determinističkog ponašanja distribucije iona i elektrona, a pomoću maksimuma entropije za stohastički slučaj. To sve omogućava primjenu Ott-Grebogi-York metode na upravljanje procesom smještavanja plazme kod tokamaka.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 21. oktobar 2010.

U četvrtak 21.10. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati dr Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Beograd.

Naziv predavanja: Princip dualnosti i Fidlerovi tenzori

Apstrakt: Poznato je da princip dualnosti važi za Rimanove Osermanove mnogostrukosti. Ovoga puta pitamo se mora li tenzor krivine za koji važi princip dualnosti biti Osermanov. Potvrdan odgovor dajemo u slučaju dimenzije tri. Po rezultatima Fidlera, svaki tenzor krivine može se raspisati kao linearna kombinacija tenzora krivine koji su generisani koso simetričnom bilinearnom formom. Pokušaćemo da zapišemo princip dualnosti preko Fidlerovih tenzora, a pozitivan odgovor na naše pitanje imamo i u slučaju samo jednog Fidlerovog člana.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 19. oktobar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 19.10.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU.


Predavač: Dušan Savić, Faculty of Organizational Sciences, University in Belgrade

Naziv predavanja: EXTENDED SOFTWARE ARCHITECTURE BASED ON SECURITY PATTERNS

Abstract: One of the major activities in software design is defining software architecture. Before designing software structure and software behavior we have to define its architecture. In this paper we have proposed three-tiered software architecture. This software architecture extends application logic tier with security. We have implemented two important security issues: authentication and authorization processes.

These processes are implemented through software patterns. The software patterns have the particular place in the Proposed Software Architecture (PSA). In this paper, we have presented these software patterns and explained why they are important in PSA.
Keywords: software architecture, software patterns, authentication and authorization processes, software development process.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku - 14. oktobar 2010.

Naredni sastanak seminara Katedre će se održati u četvrtak (ne u sredu) 14. 10. 2010. u sali 718 sa početkom u 18h.

Na seminaru će biti prikazane 3 master teze:

Aleksandar Kartelj
Rešavanje problema minimalne energetske povezanosti u grafu korišćenjem genetskog algoritma

Mirjana Maljković
Dizajn i implementacija podsistema za nastavničke beleške sistema StudInfo

Ivana Radin
Oracle alati u razvoju poslovnih informacionih sistema

Više informacija o seminaru moguće je pronaći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

CGTA seminar, 12. oktobar 2010.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 14. oktobar 2010.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 12. oktobar 2010.

detaljnije

Matematički fakultet i Muzej primenjene umetnosti

U okviru promotivnih aktivnosti našeg Fakulteta i saradnje sa ostalim srodnim i manje srodnim institucijama, u Muzeju primenjene umetnosti u sklopu održavanja 45. oktobarskog salona, između ostalog biće organizovana sekcija pod nazivom Igrica. Osnovna ideja jeste da se publici predstavi način izrade igrica, kao i da se ukaže na to da igrica osim zabavnog  može imati i edukativni karakter i da se može primenjivati i naći svoje mesto i u muzejima. Publici će se sa Matematičkog fakulteta predstaviti profesor Dušan Tošić, kao i nekolicina naših studenata.

Najavu ovog događaja možete naći na stranama:

http://www.mpu.rs/srpski/edukacija/vremeplov/45_dos/radionice.php

http://www.mpu.rs/srpski/index.htm

Skeniranu pozivnicu možete naći ovde.

Fotografije možete pogledati na strani:
http://www.matf.bg.ac.rs/galerije/

detaljnije

Zajednički sastanak Seminara za Geometriju, vizuelizaciju i obrazovanje sa primenama i Odeljenja za matematiku, 8. oktobar 2010.

U petak, 8.10.2010, u 14:30 časova u sali 2 SANU održaće se Zajednički sastanak Seminara za Geometriju, vizuelizaciju i obrazovanje sa primenama i Odeljenja za matematiku.

Predavač: Prof. dr Pavle Pandžić, Matematički odjel PMF-a, Zagreb

Naziv predavanja: DIRAKOVI OPERATORI I UNITARNE REPREZENTACIJE

Sadržaj:

U prvom delu predavanja predavač će dati kratak pregled teorije reprezentacija Lijevih grupa i pripadnih (g,K)-modula, s naglaskom na problem unitarnosti. Zatim će biti definisan Dirakov operator na (g,K)-modulima i objašnjena njegova uloga u proučavanju unitarnosti.

 

detaljnije

CGTA seminar, 5. oktobar 2010.

Sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 5.10.2010, 18-20h, na Matematičkom fakultetu (projektor sala IV sprat).

detaljnije