Sastanak Odeljenja za matematiku, 17. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 17.12.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavači: Prof. dr Siniša Vrećica, Matematički fakultet, Beograd i dr Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naziv predavanja: TOPOLOŠKE OBSTRUKCIJE ZA KOSA ULAGANjA

Sadržaj: Problem odredjivanja (ili bar procene) minimalne dimenzije euklidskog prostora u koji se utapa data mnogostrukost ili sve mnogostrukosti date dimenzije, klasičan je problem, koji odavno privlači ogromnu pažnju. Neki od najznačajnijih rezultata topologije su njemu posvećeni.

M. Ghomi i S. Tabachnikov su formulisali i proučavali interesantnu varijaciju ovog problema, odredjivanja dimenzije euklidskog prostora u koji se "koso" utapa data mnogostrukost ili data klasa mnogostrukosti. Pokazaćemo vezu ovog problema sa odredjivanjem geometrijske dimenzije normalnog raslojenja na konfiguracioni prostor parova različitih tačaka. Koristeći tu vezu dobijamo veoma dobru procenu tražene dimenzije za neke važne mnogostrukosti.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 16. decembar 2010

Detaljnije:

U četvrtak 16.12. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Miloš Milovanović.

Naziv predavanja: PRIMENA P-ADIKE U PROBLEMIMA KLASIČNE GEOMETRIJE

Apstrakt: Predavanje će pokušati da odgovori na pitanje čemu p-adski brojevi u našem realnom svetu i geometriji nad poljem R.

detaljnije

Sastanak Seminara Matematički metodi mehanike, 15. decembar 2010.

Detaljnije: Sastanak Seminara Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 17.12.2010. u 14 časova, u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

Predavači: Vladimir Janković i Boban Marinković

Naziv predavanja: NEOPHODNI USLOVI OPTIMALNOSTI U KONVEKSNIM PROBLEMIMA VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 14. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 14.12.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Miroslav Minović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naziv predavanja: RAZVOJ EDUKATIVNIH IGARA ZASNOVAN NA MDA PRISTUPU

Sadržaj: Predmet ovog rada su kompjuterske edukativne igre. One kombinuju obrazovanje (education) i zabavu (entertainment) u koncept poznat kao edutainment. Predmet istraživanja je mogućnost primene elektronskih igara u edukaciji, pre svega na univerzitetu, kao i na realizaciju rešenja koje bi omogućilo ovaj vid e-učenja. U radu će biti dat sveobuhvatan pregled oblasti i aktuelnih istraživanja, razvoj tehničko-tehnološkog okvira za izradu edukativnih igara, kao i evaluacija kreiranog sistema. Internet je logična tehničko-tehnološka platforma ove klase sistema, pa će se rešenje postavljenog problema pre svega tražiti u ovim okvirima.

detaljnije

CGTA seminar, 14. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 14. decembra, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, Bim sala.

Predavač: Marija Jelić
Naziv predavanja: Sečenja konveksnih skupova pomoću hiperravni

Apstrakt: Biće predstavljen rad "Slicing convex sets and measures by a hyperplane", I.Barany, A.Hubard, J.Jeronimo. Za datih d konveksnih tela K_1,...K_d u d-dimenzionalnom prostoru, i za proizvoljnih d brojeva a_1,...,a_d iz segmenta [0,1], ustanovljavamo dovoljne uslove za postojanje i jedinstvenost (orijentisanog) poluprostora H, takvog da H sadrži tačno a_i -deo zapremine svakog od tela K_i . Rezultat je uopšten sa konveksnih tela na mere.


Sadržaj: Diedarska grupa D_{2n} je u fokusu ove nedelje pre svega zbog njene pojave u analizi muzičkih dela (videti niže oglas za predavanje Filipa Jevtića). Projurićemo kroz reprezentacije i homološku algebru diedarske grupe sa okom na njene primene u raznim problemima geometrije i kombinatorike.

detaljnije

Mini festival matematike, 10. i 16. decembar 2010.

Detaljnije:

Mini festival matematike održaće se 10. i 16. decembra u Svečanoj sali Matematičke gimnazije, Ulica Kraljice Natalije 37


I deo:  petak, 10. decembar 2010.
           od 13:10 do 14:00
           Baraž kratkih matematičkih filmova (MathFilm festival)
           Stručna objašnjenja: Rade Živaljević i Sonja Čukić


II deo: četvrtak, 16. decembar 2010.
           od 13:10 do 14:00
           Vladimir Dragović: Dve najlepše teoreme Matematike

U okviru predavanja će, ekskluzivno, prvi put javno, biti prikazan film "LPDJLQH D VHUHW"!

Predavanja organizuje "Živa matematika", program popularizacije matematike i  uvodjenja mladih u naučni rad koji radi u okviru istraživačkih seminara CGTA i  Matematički metodi mehanike.

Plakate za festival nauke mogu se preuzeti ovde.

detaljnije

Izložba '50 godina digitalnog računarstva u Srbiji 1960-2010', 13-24. decembra.

Od 13. do 24. decembra u holu Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, održava se izložba

pod nazivom

"50 godina digitalnog računarstva u Srbiji 1960-2010"

Otvaranje izložbe je u ponedeljak, 13. decembra 2010. u 18h.

Govore:

Mr Radivoje Filipović, Društvo za informatiku Srbije, Prof dr Nedeljko Parezanović, jedan od autora računara CER, Prof dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, dr Milan Janković, predstavnik Privredne komore Beograda.

Matematički fakultet će učestvovati na izložbi postavkom eksponata i prezentacijom.

Prezentaciju na temu razvoja digitalnog računarstva na Matematičkom fakultetu održaće prof dr Dušan Tošić u ponedeljak 20.12. u 12h u holu Narodne banke Srbije.

Pozivamo sve zainteresovane da posete ovu interesantnu izložbu.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 10. decembar 2010.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 10.12.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavač: Mirjana Đorić, Matematički fakultet, Beograd

Naziv predavanja: CR PODMNOGOSTRUKOSTI MAKSIMALNE  CR DIMENZIJE U KELEROVIM MNOGOSTRUKOSTIMA

Sadržaj: Biće izložene osnovne definicije, primeri i osobine CR podmnogostrukosti kompleksnih mnogostrukosti čija je CR dimenzija maksimalna.

Takodje, biće prikazana karakterizacija nekih model prostora u kompleksnim prostornim formama. Specijalno su interesantni slučajevi kada se posmatraju relacije koje povezuju dve geometrijske strukture: strukturu podmnogostrukosti, predstavljenu drugom osnovnom formom i skoro kontaktnu strukturu indukovanu skoro kompleksnom strukturom ambijentnog prostora.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 9. decembar 2010.

U četvrtak 9.12. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Tijana Šukilović.

Naslov predavanja: "O tehnikama za efikasnu vizuelizaciju"

Apstrakt: Na ovom predavanju biće predstavljeni rezultati dobijeni tokom tromesečnog boravka na Tehničkom Univerzitetu u Minhenu na projektu "Virtual Arabia - Multi Resultion Models of Constructions and Built Infrastructure". Razmatraćemo različite tehnike simplifikacije mreža u svrhu efikasne vizualizacije objekata u realnom vremenu. Posebna pažnja će biti usmerena ka korišćenju prostornih hijerarhijskih struktura kao što su oktanti i njihovoj ulozi u rešavanju problema vidljivosti.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 7. decembar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 7.12.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Nebojša Gvozdenović, Ekonomski fakultet, Subotica

Naziv predavanja: SINHRONIZOVANjE PROIZVODNjE I DISTRIBUCIJE

Sadržaj: Osnovni zadatak u organizovanju lanaca snabdevanja je da se postigne što veći ukupan efekat, odnosno da se ukupna zarada u čitavom lancu maksimizira. Proizvodnja, skladištenje i distribucija su samo neke od karika u lancu za koje se godinama razvijaju posebni matematički modeli. Mi ćemo se u izlaganju fokusirati na proizvodnju i distribuciju i prikazati jedan matematički model koji sinhronizuje ove dve karike i praktično zanemaruje skladištenje. Za rešavanje modela razvijena je posebna heuristika koja se oslanja na poznate tehnike za rešavanje problema rutiranja vozila (sa nekoliko depoa i "kros-doking" mesta i uz ograničenja vezana za vreme i kapacitete).

Prikazaćemo implementiranu verziju modela na primeru disribucije novina u Danskoj, Švedskoj i Francuskoj i navesti uštede koje su tom prilikom ostvarene. Kako bi prikazali njenu robusnost, heuristiku ćemo uporediti sa poznatim benčmark problemima za probleme rutiranja vozila sa vremenskim ograničenjima. Ukazaćemo na moguća unapredjenja heuristike, kako po pitanju brzine izvršavanja, tako i mogućnosti primene poznatih pretraživanja lokalnih okolina.

Nakon predavanja biće reči o doktorskim kursevima koji se na Računarskom fakultetu organizuju za studente matematike i računarstva sa svih univerziteta u Srbiji.

detaljnije