Svečanost povodom Dana Matematičkog fakulteta

Čast nam je i zadovoljstvo što možemo da vas obavestimo da će se Dan Matematičkog fakulteta svečano obeležiti u ponedeljak 27. decembra 2010. sa početkom u 17 sati u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Pozivamo drage kolege da prisustvuju akademiji i koktelu.

Anketa

 

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 24. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 24.12.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavač: dr Zoran Petrović, Matematički fakultet, Beograd

Naziv predavanja: PROSTORI MATRICA I ALGEBARSKA TOPOLOGIJA

Sadržaj: Zbir dve matrice istog ranga naravno ne mora biti istog ranga. Postavlja se pitanje: koja je maksimalna dimenzija vektorskog potprostora prostora matrica datog formata u kome je svaka matrica, sem nula matrice, istog ranga? U ovom predavanju biće pokazano kako se metode algebarske topologije mogu koristiti za procenu maksimalne dimenzije u slučaju matrica nad poljem realnih brojeva.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 23. decembar 2010.

Detaljnije:

U četvrtak 23.12. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Mirjana Đorić.

Naziv predavanja: IZOTROPNE PODMNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt: Proučavajući podmnogostrukosti Rimanovih mnogostrukosti, kao uopštenje totalno geodezijskih podmnogostrukosti, B. O'Neill je definisao "izotropne podmnogostrukosti". Biće izložene osnovne definicije i neki rezultati iz ove oblasti.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 21. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 21.12.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Marko Radovanović, Računarski fakultet, Univerzitet Union, Beograd

Naziv predavanja: A CLASS OF THREE COLORABLE TRIANGLE-FREE GRAPHS

Abstract: The chromatic number of a triangle-free graph can be arbitrarily large. In this talk we will show that if all subdivisions of $K_{2, 3}$ are also excluded as induced subgraphs, then the chromatic number is bounded by 3. We will give a structural characterization of this class of graphs, from which we derive an $O(nm)$ coloring algorithm.
Joint work with Kristina Vusković.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 21. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak seminara održaće se u utorak, 21. decembra, u 18h na Matematičkom fakultetu u prostorijama Katedre.

Predavač: prof. dr Željko Ivezić (Department of Astronomy, University of Washington, Seattle)

Naziv predavanja: "Prioriteti astrofizike u SAD za sledeću deceniju"

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 17. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 17.12.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavači: Prof. dr Siniša Vrećica, Matematički fakultet, Beograd i dr Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naziv predavanja: TOPOLOŠKE OBSTRUKCIJE ZA KOSA ULAGANjA

Sadržaj: Problem odredjivanja (ili bar procene) minimalne dimenzije euklidskog prostora u koji se utapa data mnogostrukost ili sve mnogostrukosti date dimenzije, klasičan je problem, koji odavno privlači ogromnu pažnju. Neki od najznačajnijih rezultata topologije su njemu posvećeni.

M. Ghomi i S. Tabachnikov su formulisali i proučavali interesantnu varijaciju ovog problema, odredjivanja dimenzije euklidskog prostora u koji se "koso" utapa data mnogostrukost ili data klasa mnogostrukosti. Pokazaćemo vezu ovog problema sa odredjivanjem geometrijske dimenzije normalnog raslojenja na konfiguracioni prostor parova različitih tačaka. Koristeći tu vezu dobijamo veoma dobru procenu tražene dimenzije za neke važne mnogostrukosti.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 16. decembar 2010

Detaljnije:

U četvrtak 16.12. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Miloš Milovanović.

Naziv predavanja: PRIMENA P-ADIKE U PROBLEMIMA KLASIČNE GEOMETRIJE

Apstrakt: Predavanje će pokušati da odgovori na pitanje čemu p-adski brojevi u našem realnom svetu i geometriji nad poljem R.

detaljnije

Sastanak Seminara Matematički metodi mehanike, 15. decembar 2010.

Detaljnije: Sastanak Seminara Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 17.12.2010. u 14 časova, u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

Predavači: Vladimir Janković i Boban Marinković

Naziv predavanja: NEOPHODNI USLOVI OPTIMALNOSTI U KONVEKSNIM PROBLEMIMA VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 14. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 14.12.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Miroslav Minović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naziv predavanja: RAZVOJ EDUKATIVNIH IGARA ZASNOVAN NA MDA PRISTUPU

Sadržaj: Predmet ovog rada su kompjuterske edukativne igre. One kombinuju obrazovanje (education) i zabavu (entertainment) u koncept poznat kao edutainment. Predmet istraživanja je mogućnost primene elektronskih igara u edukaciji, pre svega na univerzitetu, kao i na realizaciju rešenja koje bi omogućilo ovaj vid e-učenja. U radu će biti dat sveobuhvatan pregled oblasti i aktuelnih istraživanja, razvoj tehničko-tehnološkog okvira za izradu edukativnih igara, kao i evaluacija kreiranog sistema. Internet je logična tehničko-tehnološka platforma ove klase sistema, pa će se rešenje postavljenog problema pre svega tražiti u ovim okvirima.

detaljnije

CGTA seminar, 14. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 14. decembra, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, Bim sala.

Predavač: Marija Jelić
Naziv predavanja: Sečenja konveksnih skupova pomoću hiperravni

Apstrakt: Biće predstavljen rad "Slicing convex sets and measures by a hyperplane", I.Barany, A.Hubard, J.Jeronimo. Za datih d konveksnih tela K_1,...K_d u d-dimenzionalnom prostoru, i za proizvoljnih d brojeva a_1,...,a_d iz segmenta [0,1], ustanovljavamo dovoljne uslove za postojanje i jedinstvenost (orijentisanog) poluprostora H, takvog da H sadrži tačno a_i -deo zapremine svakog od tela K_i . Rezultat je uopšten sa konveksnih tela na mere.


Sadržaj: Diedarska grupa D_{2n} je u fokusu ove nedelje pre svega zbog njene pojave u analizi muzičkih dela (videti niže oglas za predavanje Filipa Jevtića). Projurićemo kroz reprezentacije i homološku algebru diedarske grupe sa okom na njene primene u raznim problemima geometrije i kombinatorike.

detaljnije