Matematički fakultet na 55. Međunarodnom sajmu knjiga

Matematički fakultet predstavio se na zajedničkom štandu Univerziteta u Beogradu na 3. Sajmu obrazovanja "Zvonce" u okviru 55. Medjunarodnog beogradskog sajma knjiga, od 25. do 31. oktobra.

Na štandu Zavoda za udžbenike, 28. oktobra  održano je Matematičko popodne na kome su predstavljena tri naslova:

detaljnije

Predavanje Ser Arnolda Volfendejla, XIV kraljevskog astronoma, 9. novembar 2010.

U utorak, 9. novembra 2010, u 18 časova, u svečanoj sali SANU, predavanje će održati XIV kraljevski astronom Ser Arnold Volfendejl.

Pozivnicu možete preuzeti ovde.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 5. novembar 2010.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 5.11.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavač: Prof. Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU

Naziv predavanja: SPEKTRALNA TEORIJA GRAFOVA ZASNOVANA NA NENEGATIVNOJ LAPLASOVOJ MATRICI

Sadržaj: Neka je G graf sa čvorovima 1,2,.,n.  Nenegativna Laplasova matrica (signless Laplacian) Q grafa  G je kvadratna matrica reda n gde je element na poziciji (I,j) jednak 1 ako su čvorovi i i j susedni, 0 ako su nesusedni i jednak stepenu  d(i) čvora i ako je i=j.  U jednom radu iz 2005. godine sam se založio za zasnivanje spektralne teorije grafova pomoću matrice Q koja je pre toga malo proučavana u literaturi.  Odziv istraživača je bio veoma veliki tako da smo kolega Slobodan Simić i ja objavili 2009 - 2010. godine seriju od tri rada sa zajedničkim naslovom "Towards a spectral theory  of graphs based on the signless Laplacian". Na predavanju će biti izložene osnove nove spektralne teorije grafova.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 4. novembar 2010.

U četvrtak 4.11. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati dr Branko Dragović

Naziv predavanja: O geometriji u savremenoj kosmologiji

Apstrakt: Zahvaljujući velikom tehnološkom napretku, nedavna kosmološka posmatranja  daju sve bolje rezultate i nova otkrića. Jedno od najznačajnijih otkrića svih vremena je otkriće  ubrzanog širenja Vasione.

To opservaciono otkriće  (1998. godine) nema za sada teorijsko objašnjenje. Teorijska istraživanja usmerena su uglavnom u dva alternativna pravca:

1) postojanja novog vida materija nazvanog 'tamna energija'   i  

2) modifikacija geometrijskog sadržaja Ajnštajnove teorije gravitacije. U ovom predavanju biće dat kratak pregled dostignuća savremene kosmologije, kao i pregled geometrijskih pristupa  u traženju mogućeg objašnjenja ubrzanog širenja Vasione.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 2. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 2.11.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Sladjana Janković, Saobraćajni fakultet, Beograd

Naziv predavanja: INTEROPERABILNOST SAOBRAĆAJNIH POSLOVNIH SISTEMA ZASNOVANA NA INTEGRACIJI B2B SERVISNO ORIJENTISANIH APLIKACIJA

Sadržaj: U ovom radu biće prikazani savremeni modeli, metode i tehnike koje omogućavaju da se postigne interoperabilno e-poslovanje saobraćajnih sistema. Rad će obuhvatiti proučavanje različitih tehnologija integracije aplikacija koje danas postoje, sa posebnim osvrtom na servisno orijentisane integracije. U radu će biti demonstrirana metodologija integracije B2B aplikacija bazirana na korišćenju Microsoft tehnologije adaptera i WCF servisa.

Ključne reči: Interoperabilnost, Saobraćajni poslovni sistemi, B2B integracija aplikacija, Servisno orijentisana arhitektura, Windows Communication Foundation radni okvir.

detaljnije

CGTA seminar, 2. novembar 2010.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 2. novembra 2010, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, projektor sala.

Predavač: Rade Živaljević

Naziv predavanja: "Reč-dve o Stinrodovim operacijama"

Apstrakt: U kontekstu izračunavanja Z_2-indeksa Grasmaniana G(n,n) podsetićemo se nekih osnovnih svojstava i upotrebe Stinrodovih kohomoloških operacija.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika" održaće se u sredu, 3. novembra, od 12-14h u sali za seminare Matematičkog instituta SANU(Knez Mihailova 36, III sprat)

Predavači:

Božidar Jovanović: "Hopfova fibracija"

Apstrakt: Biće pokazano kako se iz dinamike dva harmonijska oscilatora izvode najvažnija svojstva znamenite Hopfove fibracije. Predavanje je nezavisno od prethodna dva.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 2. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 2. novembra u 18h u prostorijama Katedre.

Predavač: dr Vladimir Čadež, Astronomska opservatorija Beograd

Naziv predavanja: "Džinsov kriterijum - mit koji traje"

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 29. oktobar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 29. oktobra, u 14 časova u sali 2 SANU.

Predavač: Prof Gunther Hormann, Matematički fakultet, Univerzitet u Beču

Naziv predavanja: ON THE ELASTO-GRAVITATIONAL EQUATIONS OF MOTION FOR THE ROTATING EARTH

Abstract: We discuss the derivation of the equations of motion of a uniformly rotating, elastic, and self-gravitating earth model based on a variational principle and under low regularity assumptions on the material parameters. The underlying geometric-physical assumptions allow for an aspheric, inhomogeneous, and anisotropic earth model with non-C^1 "interior boundaries".  Such models and equations lie at the heart of global seismology and the study of the so-called free oscillations of the Earth. We establish existence and uniqueness of solutions to the resulting system of integro - differential equations of motion with spatial Sobolev regularity.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 28. oktobar 2010.

U četvrtak 28.10. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Jelena Grujić.

Naziv predavanja: "Reprezentacije simetrične grupe"

Apstrakt: Prvo će biti reči o opštoj teoriji reprezentacije konačnih grupa, a potom o reprezentacijama simetrične grupe.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 26. oktobar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 26.10.2010. u 14:15, sala 301f  MI SANU.

Predavač: Tatjana Aleksić, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

Naziv predavanja: GRAFOVI ČIJA JE NAJMANjA KARAKTERISTIČNA VREDNOST MINIMALNA

Sadržaj: Tema predavanja je najmanja karakteristična vrednost grafova. Biće reči o tome kakvu strukturu imaju povezani grafovi čija je najmanja karakteristična vrednost minimalna medju grafovima sa fiskiranim brojem čvorova i grana. Specijalno, osvrnućemo se na odredjivanje ovakvih jedinstvenih ekstremalnih grafova u nekim klasama grafova (unciklični, biciklični, triciklični, kaktusi,...

detaljnije