Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 8. april 2010.

Detaljnije:

U četvrtak, 8.4. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati

Borislav Gajić

Naziv  predavanja: Sistemi Hes-Apeljrotovog tipa

Apstrakt: Opisaće se klasičan trodimenzioni Hes-Apeljrotov slučaj obrtanja krutog tela oko nepokretne tačke. Biće predstavljena odgovarajuća višedimenziona uopštenja, kao i analiza karakterističnih osobina ovih sistema.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 9. april 2010.

U petak, 09.04.2010. u 14 časova, u sali 2 MI SANU predavanje će održati

Stephen Theriault, University of Aberdeen

Naziv predavanja: HOMOTOPY DECOMPOSITIONS OF GAUGE GROUPS WITH APPLICATIONS TO MODULI SPACES

Apstrakt:

We focus on gauge groups of principal U(n)-bundles over compact Riemann surfaces. In many cases the gauge groups are decomposed, up to homotopy equivalence, as products of other more well known spaces. As a consequence, the calculation of their homotopy groups reduces to that of spheres or U(n). This can then be applied to calculate the homotopy groups of certain moduli spaces through a range, answering a question of Daskalopolous and Uhlenbeck.

detaljnije

Beogradska prolećna topološka radionica, 6-10. april, 2010.

Detaljnije:

Radionica je zamišljena kao nastavak dvosemestralnog kursa Torusna topologija (u organizaciji MMA i CGTA seminara).

U okviru radionice planirana su i dva (nezavisna) predavanja namenjena širem krugu slušalaca, posebno studentima i mladjim kolegama.

Raspored predavanja može se naći ovde.

detaljnije

Sastanak Argo seminara, 31.marta 2010.

Naredni sastanak Argo seminara održaće se u sredu 31.03. od 17:15 u Jagićevoj ulici.

Program seminara:

1.  Đordje Stakić: Mašinsko učenje zasnovano na instancama

2. Predrag Janičić, Sana Stojanović, Vesna Pavlović, Mladen Nikolić: Ideje o razvoju novog dokazivača teorema za koherentnu logiku

Kratke apstrakte predavanja možete naći na:

http://argo.matf.bg.ac.rs/seminar/najave.html

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 6. april 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se 6. aprila 2010. u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: mr Oliver Vince(istraživač-saradnik Astronomske opservatorije)

Naziv predavanja: "Prašina u galaksijama i njen uticaj na spektrofotometrijska merenja"

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 1. april 2010.

Vesti i dešavanja: Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 1. april 2010.

Detaljnije:
U četvrtak, 1. aprila 2010. u 17:15 časova u prostorijama Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35, sala 301f, predavanje će održati

Jelena Grujić

Naziv  predavanja: STRUKTURA ALGEBARSKIH TENZORA KRIVINE

Apstrakt

detaljnije

Torusna topologija-specijalni kurs, 31. mart 2010.

Detaljnije: Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sredu, 31. marta 2010. u 12 časova predavanje će održati

Vladimir Grujić.

Naziv predavanja: TORUSNE MNOGOSTRUKOSTI (nastavak).

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

CGTA seminar, 30. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 30. marta 2010. na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala) održaće se naredni sastanak CGTA seminara.

18:00 - 20:00  Kreda Lutalica. Vektorska raslojenja i primene.

detaljnije

Seminar iz primenjene matematike, 30. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 30.03.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU održaće se naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku. Predavanje će održati

Dušan Barać, sa Fakulteta organizacionih nauka, u Beogradu.

Naziv predavanja: RAZVOJ MODELA I SERVISA PORTALA ZA ADAPTIVNO ELEKTRONSKO OBRAZOVANjE

Sadržaj:

U ovom saopštenju se opisuje jedan mogući pristup za adaptaciju sistema elektronskog obrazovanja. Predmet istraživanja je razvoj modela i servisa Web portala za adaptivno elektronsko obrazovanje.

Rešenje koje će ovde biti razmatrano se zasniva na integraciji i ugradnji funkcionalnosti servisa adaptacije u sistem za upravljanje učenjem Moodle LMS.

Definisani su osnovni zahtevi i odgovarajuće tehnologije za razvoj portala za adaptivno obrazovanje.

Neke od karakteristika portala su: autorizacija i autentifikacija, modularnost, prilagodjavanje i personalizacija, sadržaj po zahtevu, proširivost i integracija sa internim i eksternim sistemima.

Prikazan je konceptualni model, kao i osnovne komponente portala.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 31. mart 2010.


Detaljnije:
U sredu, 31. marta 2010. u 14 časova predavanje će održati

Dragoljub D. Dimitrijević (Odsek za fiziku, PMF, Niš).

Naziv predavanja: TAHIONI U (NEKIM) FIZIČKIM TEORIJAMA

Sadržaj:

O tahionima prvi put počinje da se piše u vreme objavljivanja Ajnštajnove specijalne teorije relativnosti. Razvojem kvantne teorije, tj. kvantne teorije polja tahioni dobijaju drugo značenje. Nadalje, tahionske konfiguracije se pojavljuju i u teoriji struna, klasičnoj kosmologiji i teorijama definisanim nad poljem p-adičnih brojeva. Na kraju, priča o tahionima je, ipak, zanimljivija nego što se na osnovu ovog sažetka može zaključiti.


Sastanci Seminara održavaju se u Matematičkom institutu SANU,
Kneza Mihaila 36, treći sprat.

 

detaljnije