Seminar Geometrija i primene, 25. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Jovana Ormanović

Naslov predavanja: BAKER-CAMPBELL-HAUSDORFF-ova FORMULA

Apstrakt: Čuvena Baker-Campbell-Hausdorff-ova teorema u teoriji Lijevih grupa tvrdi da za dovoljno male X i Y važi log(exp(X)exp(Y))=X+Y+1/2[X,Y]+1/12[X,[X,Y]]-1/12[Y,[X,Y]]+... Pitanjem da li je log(exp(X)exp(Y)) moguće izraziti na pomenuti način bavili su se Campbell (1897), Poincaré  (1899), Baker (1905) i Hausdorff (1906), dok je eksplicitnu formulu, danas poznatu pod nazivom Baker-Campbell-Hausdorff-ova formula, zapravo dao Dynkin (1947). Na predavanju će biti prikazan dokaz Baker-Campbell-Hausdorff-ove formule izložen u knjizi Lie Groups, Lie Algebras and Representations čiji je autor Brian Hall.

Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5mNažalost nije moguće ostaviti komentar.