Seminar mehanike, 6. april 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 6. aprila 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Prof. dr Đorđe Mušicki, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: NETERINA TEOREMA ZA KVAZIKONZERVATIVNE MEHANIČKE SISTEME

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 6. april 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 6. aprila 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavač: Vladimir Dragović

Naslov predavanja: PROPOZICIJE 10 I 11 NjUTNOVIH PRINCIPA - BIS

detaljnije

CGTA seminar, 5. april 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 5. aprila 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Kombinatorna Stoksova teorema

Apstrakt: Prikaz članka B. Hanke i dr., Combinatorial Stokes formulas via minimal resolutions.

http://www-m10.ma.tum.de/foswiki/pub/Lehrstuhl/BernhardHanke/Zptucker_final2.pdf

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 5. april 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 5.4.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Dragana Bečejski-Vujaklija, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naslov predavanja: FORENZIKA U BEŽIČNIM MREŽAMA - ORGANIZACIONI ASPEKTI

Sadržaj: Forenzika u bežičnim mrežama (eng. wireless forenzics) je grana kompjuterske forenzike koja predstavlja postupak utvrdjivanja činjenica primenom odgovarajućih metoda nad digitalnim  medijima. Biće reči o ciljevima WLAN bezbednosti, elementima bežične sigurnosne politike, vrstama najčešćih napada na bežične mreže i metodama  zaštite u bežičnim mrežama. Uz to, biće definisan proces bežične forenzike i način istraživanja WLAN-a u cilju prikupljanja  forenzičkih dokaza. Na kraju, biće opisani postupci i preporuke za korišćenje forenzičkih alata.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku

Detaljnije: Naredni Sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 01.04.2011. u 14 časova u sali 2 SANU.

Predavač: Matti Vuorinen, University of Turku, Finland

Naslov predavanja: CONFORMAL INVARIANTS, SPECIAL FUNCTIONS, AND QUASICONFORMAL MAPS

Sadržaj: This talk will be a survey of some aspects of quasiconformal mapping theory where conformal invariants play a key role. Because many canonical conformal maps are given by special functions, such as elliptic integrals and hypergeometric functions, special functions have a key role in this study. A main problem is to study the case when quasiconformal maps approach conformal maps i.e. when the maximal dilatation K converges to 1. Because we aim at explicit bounds, typically involving K-1, some sharp inequalities for special functions are useful.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. mart 2011.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se 29. marta 2011. u 18h u prostorijama Katedre.

Predavač: Nemanja Martinović (istraživač-pripravnik Astronomske opservatorije)

Naslov predavanja: Fermijevi mehuri: novi izgled  Mlečnog puta

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 29. mart 2011.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 29.03.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Đordje Nedić, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

Naslov predavanja: MODEL ATEROSKLEROZE UZ POMOĆ AGENT-BASED MODELIRANjA

Sadržaj: Predmet ovog predavanja je Agent-Based Modelling, klasa računarskih modela za simulacije akcija i interakcija autonomnih agenata sa ciljem da se proceni njihov efekat na sistem u celini.  Korišćenjem metode agenata projektovana je simulacija procesa razvoja ateroskleroze. Simulacija je radjena u saradnji sa Bobanom Stojanovićem, docentom PMF-a u Kragujevcu za potrebe evropskog projekta FP7-224297 ARTreat.

detaljnije

CGTA seminar, 29. mart 2011.

Detaljnije: Sastanak  CGTA seminara održaće se 29. marta 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Pregled primena ekvivarijatnih metoda

Apstrakt:
Radovi "User guide to equivariant methods in combinatorics" I i II, videti
http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_publication.php?db=publ
i izabrati authors -->Zivaljevic> daju pregled primena ekvivarijatnih metoda do 1998. godine. Cilj je da se da pregled rezutata koji su se pojavili u medjuvremenu.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 30. mart 2011.

Detaljnije: Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 30. marta 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavać: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: PROBLEM DVA TELA, BELTRAMIJEV PROBLEM

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 31. mart 2011.

Detaljnije: Naredno predavanje u okviru Seminara održaće se 31. marta 2011. od 17h u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavači: Milan Zlatanović, Mica Stanković, Marija Ćirić, Faculty of Science and Mathematics, University of Nis, Serbia

Naslov predavanja: EKVITORZIONA GEODEZIJSKA PRESLIKAVANjA EKVIAFINIH I ANTI-EKVIAFINIH PROSTORA NESIMETRIČNE AFINE KONEKSIJE

Sadržaj: Poznato je da je prostor simetrične afine koneksije A_N ekviafini ako je Ričijev tenzor simetričan. U slučaju prostora nesimetrične afine koneksije GA_N imamo pet linearno nezavisnih tenzora krivine, pa samim tim i pet Ričijevih tenzora. Simetrija jednog od njih ne povlači simetriju drugih. Iz tog razloga definisani su ekviafini prostori Teta-vrste, gde je Teta izmedju 1 i 5. U radu se razmatraju ekvitorziona (ET) geodezijska preslikavanja dva ekviafina prostora Teta vrste. Nadjeni su neki invarijantni objekti ovog preslikavanja. Anti-ekviafini prostori su odredjeni antisimetrijom Ričijevog tenzora. Diskutovana su ET-geodezijska preslikavanja takvih prostora i nadjene su neke geometrijske invarijante.

detaljnije