Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 9. decembar 2010.

U četvrtak 9.12. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Tijana Šukilović.

Naslov predavanja: "O tehnikama za efikasnu vizuelizaciju"

Apstrakt: Na ovom predavanju biće predstavljeni rezultati dobijeni tokom tromesečnog boravka na Tehničkom Univerzitetu u Minhenu na projektu "Virtual Arabia - Multi Resultion Models of Constructions and Built Infrastructure". Razmatraćemo različite tehnike simplifikacije mreža u svrhu efikasne vizualizacije objekata u realnom vremenu. Posebna pažnja će biti usmerena ka korišćenju prostornih hijerarhijskih struktura kao što su oktanti i njihovoj ulozi u rešavanju problema vidljivosti.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 7. decembar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 7.12.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Nebojša Gvozdenović, Ekonomski fakultet, Subotica

Naziv predavanja: SINHRONIZOVANjE PROIZVODNjE I DISTRIBUCIJE

Sadržaj: Osnovni zadatak u organizovanju lanaca snabdevanja je da se postigne što veći ukupan efekat, odnosno da se ukupna zarada u čitavom lancu maksimizira. Proizvodnja, skladištenje i distribucija su samo neke od karika u lancu za koje se godinama razvijaju posebni matematički modeli. Mi ćemo se u izlaganju fokusirati na proizvodnju i distribuciju i prikazati jedan matematički model koji sinhronizuje ove dve karike i praktično zanemaruje skladištenje. Za rešavanje modela razvijena je posebna heuristika koja se oslanja na poznate tehnike za rešavanje problema rutiranja vozila (sa nekoliko depoa i "kros-doking" mesta i uz ograničenja vezana za vreme i kapacitete).

Prikazaćemo implementiranu verziju modela na primeru disribucije novina u Danskoj, Švedskoj i Francuskoj i navesti uštede koje su tom prilikom ostvarene. Kako bi prikazali njenu robusnost, heuristiku ćemo uporediti sa poznatim benčmark problemima za probleme rutiranja vozila sa vremenskim ograničenjima. Ukazaćemo na moguća unapredjenja heuristike, kako po pitanju brzine izvršavanja, tako i mogućnosti primene poznatih pretraživanja lokalnih okolina.

Nakon predavanja biće reči o doktorskim kursevima koji se na Računarskom fakultetu organizuju za studente matematike i računarstva sa svih univerziteta u Srbiji.

detaljnije

CGTA seminar, 7. decembar 2010.


Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 7. decembra, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, Bim sala.

Kreda Lutalica: Šta znamo a šta želimo znati o diedarskoj grupi!?


Sadržaj: Diedarska grupa D_{2n} je u fokusu ove nedelje pre svega zbog njene pojave u analizi muzičkih dela (videti niže oglas za predavanje Filipa Jevtića). Projurićemo kroz reprezentacije i homološku algebru diedarske grupe sa okom na njene primene u raznim problemima geometrije i kombinatorike.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika" održaće se u sredu, 8. decembra, od 12-14h u sali za seminare Matematičkog instituta SANU (Knez Mihailova 36, III sprat)

Predavač: Filip Jevtić

Naziv predavanja:  Matematika muzike


Sadržaj: Cilj predavanja je da prikaže ulogu matematike u analizi muzičkih dela. U tom pogledu posebno će biti razmatran značaj diedarska grupe. Predavanje je bazirano na članku: Alissa S. Crans, Thomas M. Fiore, and Ramon Satyendra, "Musical Actions of Dihedral Groups", American Mathematical Monthly, June -July 2009.

detaljnije

Kako do naučnih informacija: Kobson - pristup, mogućnosti, namena

Prezentaciju održanu 10.12. 2010. možete preuzeti ovde.

Kolege iz Biblioteke Matematičkog fakulteta će održati prezentaciju pod nazivom "Kako do naučnih informacija: Kobson - pristup, mogućnosti, namena".

Biće predstavljen pretraživač Kobson i demonstrirane njegove mogućnosti i načini pretraživanja naučnih časopisa i knjiga u elektronskim bazama.

Prezentacija je namenjena studentima (posebno doktorskih i master studija) kao i svim zainteresovanim nastavnicima i saradnicima Matematičkog fakulteta.

Prezentacija će se održati u petak, 10. decembra 2010. u 12 sati u čitaonici na I spratu.

detaljnije

Matematički fakultet na Festivalu Nauke, 3-5. decembar 2010.

Festival Nauke je manifestacija koja uspostavlja komunikaciju između javnosti i naučnih institucija, koje retko imaju priliku da široj publici predstave i objasne značaj naučnih dostignuća za naš svakodnevni život.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 30. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 30.11.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU.

Predavač: Marko Đogatović, Milorad Stanojević, Saobraćajni fakultet, Beograd

Naziv predavanja: KOMPARATIVNA ANALIZA ALGORITAMA ESTIMACIJE GPS SIGNALA

Sadržaj: Poslednjih godina postoji trend da se sve veći deo operacija obrade navigacionih signala softverski realizuje. Kod konvencionalnih prijemnika je praksa da su delovi vezani za digitalnu obradu signala hardverski realizovani dok je sve ostalo rešeno softverski. Za razliku od konvencionalnih prijemnika, kod softverskih GPS (Global Positioning System) prijemnika celokupna obrada signala je programski realizovana osim ulaznog stepena. Na taj način je moguće testirati ili primeniti neki novi algoritam za obradu signala bez razvoja hardvera.

Često se za proveru rada softverski realizovanog prijemnika koristi simulirani GPS signal. Simulirani signal je veoma pogodan za testiranje zato što njegovim korišćenjem testiramo prijemnik, a samim tim i algoritme korišćene za obradu, u unapred definisanim, željenim uslovima.

U ovom predavanju prikazaćemo jednu moguću realizaciju softverskog GPS prijemnika, objasnićemo simulaciju GPS signala na L1 frekvenciji spektra proširenog C/A kodom i izvršićemo uporednu analizu algoritama zasnovanih na korelaciji i algoritama estimacije pri obradi realnog (merenog) i simuliranog GPS signala.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 2. decembar 2010.

U četvrtak 2.12. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Jelena Grujić.

Naziv predavanja: REPREZENTACIJE SIMETRIČNE GRUPE

Sadržaj: Ovo je drugi deo istoimenog predavanja održanog u oktobru, a biće detaljnije posvećen reprezentacijama simetrične grupe.

detaljnije

CGTA seminar, 30. novembar 2010.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 30. novembra, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, Bim sala.

Predavač: Rade Živaljević

Naziv predavanja: Nekoliko prizora iz života jednog Grasmanijana. Grasmanova mnogostrukost je povod za šetnju po matematici.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika" održaće se u sredu, 1. DECEMBRA, od 12-14h u sali za seminare Matematičkog instituta SANU(Knez Mihailova 36, III sprat)

Predavač: Božidar Jovanović
Naziv predavanja: Elementarni uvod u teoriju Lievih grupa.

Sadržaj: Lieve grupe su u centru svih matematičkih teorija (i njihovih primena) koje se tiču simetrija. Ovaj elementarniji uvod je namenjen široj publici, specijalno studentima i postdiplomcima.

detaljnije

Treća medjunarodna škola astronomije uvrštena medju najznačajnije EUROVO dogadjaje 2010.

Detaljnije: Evropsko astronomsko društvo je medju najznačajnije EUROVO dogadjaje 2010. uvrstilo i Treću Medjunarodnu školu Astronomije koju je organizovao Matematički fakultet u junu 2010.

Više detalja možete pročitati na

http://eas.unige.ch/newsletter/eas_newsletter-40.pdf,

sekcija EUROVO news:

http://www.euro-vo.org/pub/related/calendar.html

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 30. novembar 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara Katedre za astronomiju održaće se u utorak, 30. novembar 2010. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: dr Milan Bogosavljević, Astronomska opservatorija Beograd

Naziv predavanja: "Otkriće difuzne Lajman alfa emisije oko galaksija na crvenom pomaku z=2.7"

detaljnije