Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 4. novembar 2010.

U četvrtak 4.11. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati dr Branko Dragović

Naziv predavanja: O geometriji u savremenoj kosmologiji

Apstrakt: Zahvaljujući velikom tehnološkom napretku, nedavna kosmološka posmatranja  daju sve bolje rezultate i nova otkrića. Jedno od najznačajnijih otkrića svih vremena je otkriće  ubrzanog širenja Vasione.

To opservaciono otkriće  (1998. godine) nema za sada teorijsko objašnjenje. Teorijska istraživanja usmerena su uglavnom u dva alternativna pravca:

1) postojanja novog vida materija nazvanog 'tamna energija'   i  

2) modifikacija geometrijskog sadržaja Ajnštajnove teorije gravitacije. U ovom predavanju biće dat kratak pregled dostignuća savremene kosmologije, kao i pregled geometrijskih pristupa  u traženju mogućeg objašnjenja ubrzanog širenja Vasione.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 2. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 2.11.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Sladjana Janković, Saobraćajni fakultet, Beograd

Naziv predavanja: INTEROPERABILNOST SAOBRAĆAJNIH POSLOVNIH SISTEMA ZASNOVANA NA INTEGRACIJI B2B SERVISNO ORIJENTISANIH APLIKACIJA

Sadržaj: U ovom radu biće prikazani savremeni modeli, metode i tehnike koje omogućavaju da se postigne interoperabilno e-poslovanje saobraćajnih sistema. Rad će obuhvatiti proučavanje različitih tehnologija integracije aplikacija koje danas postoje, sa posebnim osvrtom na servisno orijentisane integracije. U radu će biti demonstrirana metodologija integracije B2B aplikacija bazirana na korišćenju Microsoft tehnologije adaptera i WCF servisa.

Ključne reči: Interoperabilnost, Saobraćajni poslovni sistemi, B2B integracija aplikacija, Servisno orijentisana arhitektura, Windows Communication Foundation radni okvir.

detaljnije

CGTA seminar, 2. novembar 2010.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 2. novembra 2010, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, projektor sala.

Predavač: Rade Živaljević

Naziv predavanja: "Reč-dve o Stinrodovim operacijama"

Apstrakt: U kontekstu izračunavanja Z_2-indeksa Grasmaniana G(n,n) podsetićemo se nekih osnovnih svojstava i upotrebe Stinrodovih kohomoloških operacija.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika" održaće se u sredu, 3. novembra, od 12-14h u sali za seminare Matematičkog instituta SANU(Knez Mihailova 36, III sprat)

Predavači:

Božidar Jovanović: "Hopfova fibracija"

Apstrakt: Biće pokazano kako se iz dinamike dva harmonijska oscilatora izvode najvažnija svojstva znamenite Hopfove fibracije. Predavanje je nezavisno od prethodna dva.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 2. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 2. novembra u 18h u prostorijama Katedre.

Predavač: dr Vladimir Čadež, Astronomska opservatorija Beograd

Naziv predavanja: "Džinsov kriterijum - mit koji traje"

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 29. oktobar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 29. oktobra, u 14 časova u sali 2 SANU.

Predavač: Prof Gunther Hormann, Matematički fakultet, Univerzitet u Beču

Naziv predavanja: ON THE ELASTO-GRAVITATIONAL EQUATIONS OF MOTION FOR THE ROTATING EARTH

Abstract: We discuss the derivation of the equations of motion of a uniformly rotating, elastic, and self-gravitating earth model based on a variational principle and under low regularity assumptions on the material parameters. The underlying geometric-physical assumptions allow for an aspheric, inhomogeneous, and anisotropic earth model with non-C^1 "interior boundaries".  Such models and equations lie at the heart of global seismology and the study of the so-called free oscillations of the Earth. We establish existence and uniqueness of solutions to the resulting system of integro - differential equations of motion with spatial Sobolev regularity.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 28. oktobar 2010.

U četvrtak 28.10. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35 održaće se sastanak Seminara na kom će predavanje održati Jelena Grujić.

Naziv predavanja: "Reprezentacije simetrične grupe"

Apstrakt: Prvo će biti reči o opštoj teoriji reprezentacije konačnih grupa, a potom o reprezentacijama simetrične grupe.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 26. oktobar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 26.10.2010. u 14:15, sala 301f  MI SANU.

Predavač: Tatjana Aleksić, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

Naziv predavanja: GRAFOVI ČIJA JE NAJMANjA KARAKTERISTIČNA VREDNOST MINIMALNA

Sadržaj: Tema predavanja je najmanja karakteristična vrednost grafova. Biće reči o tome kakvu strukturu imaju povezani grafovi čija je najmanja karakteristična vrednost minimalna medju grafovima sa fiskiranim brojem čvorova i grana. Specijalno, osvrnućemo se na odredjivanje ovakvih jedinstvenih ekstremalnih grafova u nekim klasama grafova (unciklični, biciklični, triciklični, kaktusi,...

detaljnije

CGTA seminar, 26. oktobar 2010.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 26. oktobra 2010, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, projektor sala.

Predavač: Đorđe Baralić
Naziv predavanja: "Grasmanian G(n,n)" - nastavak

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika" održaće se u sredu, 27. oktobra, od 12-14h u sali za seminare Matematičkog instituta SANU(Knez Mihailova 36, III sprat)

Predavači:

Božidar Jovanović: "Šta su to potpuno integrabilni Hamiltonovi sistemi". (nastavak)

Filip Jevtić: "Teorema Minkovskog povlači teoremu o dva kvadrata".

Apstrakt: Biće pokazano kako se poznato klasično tvrdjenje da se svaki prost broj p oblika 4k+1 može napisati kao zbir dva kvadrata dedukuje iz teoreme Minkovskog.

detaljnije

Upis na master akademske studije 2010/2011.

detaljnije

CGTA seminar, 19. oktobar 2010.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 19. oktobra 2010, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, projektor sala.

Predavač: Đorđe Baralić

Naziv predavanja: Grasmanian G(n,n)

Apstrakt:

Grasmanian G(n,n) svih n-dimenzionalnih podprostora u 2n-dimenzionalnom prostoru poseduje prirodnu involuciju (Z_2-dejstvo) koja svakom podprostoru dodeljuje njegov ortogonalni komplement. Biće izloženi rezultati Romana Karaseva koji se odnose na kohomološki indeks ove involucije.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika" održaće se u sredu, 20. oktobra, od 12-14h u sali za seminare Matematičkog instituta SANU(Knez Mihailova 36, III sprat)

Predavač: Božidar Jovanović

Naziv predavanja: Šta su to potpuno integrabilni Hamiltonovi sistemi.

detaljnije