Seminar za geometriju, vizuelizaciju i obrazovanje sa primenama, 3. decembar 2009.

U četvrtak, 3.12.2009. u 17:00 časova u prostoriji 843, Matematički fakultet, V sprat, predavanje će održati Gordana Stojanović.

Naziv predavanja: Višestruko regularna ulaganja mnogostrukosti u euklidske prostore (I deo)

Apstrakt: Podmnogostrukost M euklidskog prostora je totalno mimoilazna ako su svake dve tangente na M u proizvoljnim tačkama mimoilazne prave. Prirodno se nameće sledeće pitanje: za datu mnogostrukost M, koja je najmanja dimenzija, N(M), ambijentnog euklidskog prostora u koju se M može uložiti, tako da bude totalno mimoilazna podmnogostrukost? Ovo jednostavno, ali netrivijalno pitanje, povezano je sa mnogim poznatim problemima algebarske topologije, a može se posmatrati i kao Vitnijeva teorema o ulaganjima sa dodatnim restrikcijama. Prvo predavanje će se fokusirati na totalno mimoilazna ulaganja (ona koja daju totalno mimoilazne mnogostrukosti), a zatim ćemo posmatrati neka blisko povezana ulaganja koja su njihova uopštenja, tzv. višestruko regularna ulaganja, kao i neka povezana ulaganja - mimoilazna i T- ulaganja.

detaljnije

Torusna topologija - specijalni kurs, 2.decembar 2009.

Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

Ove srede, 2. decembra 2009, predavanje na kursu držaće Vladimir Grujić. Predavanje počinje u 12 časova.


Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 1. decembar 2009.

Sadržaj: Predavanje je preglednog karaktera i bazira se na članku

E. Ramos: "Equipartitions of mass distributions by hyperplanes", Discrete. Comput. Geom. 15:147-167 (1996).

Sastanak će se održati u utorak, 1. decembra 2009, od 18 - 20h na  Matematičkom fakultetu (projektor sala, IV sprat)

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 1. decembar 2009.

Lav Ivanović, LSI Corporation, Kalifornija, SAD:

O ISKUSTVIMA U PRIMENI MATEMATIKE U INDUSTRIJI ČIPOVA

Sadržaj: U saopštenju će biti dat detaljniji osvrt na DFM (Design for Manufacturing) probleme koji se sreću u proizvodnji čipova. Takodje će biti reči i o problemima zaštite podataka uključujući DPI (Deep Packet Inspection). Zaštita podataka se implementira hardverski i koristi najsavremenije kriptografske metode.

Sastanak seminara održaće se u utorak, 1.12.2009. u 14.15 na Matematičkom institutu.

detaljnije

Studentski domovi (raspodela)

Raspodela će se održati u subotu, 28.novembra, u 13:00 za momke i u 14:30 za devojke, u sali 706.

Konačnu rang listu možete videti na http://www.sc.rs

Spisak soba:

Muške
Ženske

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 1. decembar 2009.

mr Edi Bon (istraživač-saradnik Astronomske opservatorije)

"Detekcija akrecionog diska u aktivnim galaktičkim jezgrima iz analize profila emisionih linija"

Predavanje će se održati u utorak, 1. decembar 2009. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

detaljnije

Torusna topologija-specijalni kurs, 25. novembar 2009.

Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.


Naredno predavanje odrzaće se u sredu, 25. novembar 2009. u 12 časova.
Predavač: Rade Živaljević.
Naziv predavanja: BURGERS-HOPFOVA JEDNAČINA.


Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 24. novembar 2009.

Sledeći sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 24.11.2009 na
Matematičkom fakultetu, projektor sala ( IV sprat).

Kreda Lutalica: "Teoreme transverzalnosti, šta su i čemu služe"

detaljnije

Seminar za geometriju, vizuelizaciju i obrazovanje sa primenama, zakazan za19. novembar, odlaže se za 26. novembar

Sastanak seminara se odlaže za 26. novembar 2009. godine!

U četvrtak 19.11.2009. u 17:00 časova u prostoriji 843, Matematički fakultet, V sprat, predavanje će održati

Branko Dragović: "Adeli i njihova primena".

Apstrakt: Adeli su specijalni beskonačni nizovi sastavljeni od realnih ip-adicnih brojeva. Adeli čine topološki prsten. Pomoću adela moguće je istovremeno i ravnopravno ispitivati razna svojstva polja racionalnih brojeva. U savremenoj matematičkoj fizici postoje razni adelični modeli. U ovom predavanju biće dat pregled osnovnih svojstava adela i mogućnosti njihove primene. Posebno će biti istaknuta uloga adeličnih proizvoda, koji povezuju realna i  p-adična svojstva istih ili analognih matematičkih izraza.

Napomena:

Sastanak seminara odlaže se za sledeći četvrtak, 26. novembar 2009.

detaljnije

Torusna topologija - specijalni kurs, 18. novembar 2009.

Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sreda, 18. novembar 2009. u 12 časova predavanje će održati Sonja Čukić:
"DIFERENCIJALNI PRSTEN PROSTIH GRAFOVA I GRAF-ASOCIJAEDRI"

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije