Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama

Ovaj seminar se održava u okviru Projekta Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama MNTR (projekat 1646 od 2002-2005, a projekat 144032 od 2006. godine) od 2002. godine.

Mesto održavanja: Matematički fakultet, Studentski trg16, 4. sprat, sala 843

Vreme održavanja: četvrtkom od 17:00

Rukovodilac Seminara:  Srđan Vukmirović

Za prijavu ili odjavu sa "mejling" liste Seminara ili ako želite da održite predavanje na Seminaru pošaljite e-mail na:  vsrdjan@matf.bg.ac.rs

Više informacija na sajtu seminara:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~vsrdjan/files/seminar.htm