Argo seminar

Argo seminar je seminar Argo grupe. Bavi se uglavnom, ali ne isključivo, automatskim rezonovanjem i primenama, teorijskim računarstvom, veštačkom inteligencijom i data-mining-om. Seminar je posvećen uglavnom studentima poslediplomcima. U principu, prvi deo seminara je tutorijalski, u drugom se izlažu istraživački problemi.

Sastanci se održavaju jednom u dve nedelje, uglavnom sredom u 17h u prostorijama Matematičkog fakulteta u Jagićevoj ulici.

Sekretar seminara: Vesna Pavlović Više informacija na sajtu seminara:
http://argo.matf.bg.ac.rs/seminar.html