Seminar iz astronomije i astrofizike

Katedra za astronomiju od 2000. godine svakog drugog utorka, sa početkom u 18 sati, u učionici 809, organizuje seminar pod nazivom: "Seminar iz astronomije i astrofizike".

Koordinator: Dejan Urošević

Utorak 5. maj 2009. godine, 18h

Vesna Borka Jovanović
Određivanje spektralnih indeksa radio-petlji izmedju 1420, 820 i 408 MHz