Verovatnosne logike, 13. jul 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak 13. jula 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Nataša Glišović

Tema predavanja: Optimizacija klasterovanja korišćenjem metaheurističkih algoritama