Seminar Matematika i primene

Seminar Matematika i primene osnovan je u nameri popularizacije matematike. Na seminaru se razmatraju  veze matematike sa drugim oblastima (fizika, hemija, ekonomija, inženjerske nauke), metodika i primene matematike. Pored multidisciplinarnih problema, na seminaru se izlažu i radovi iz teorijske matematike.

U okviru seminara Matematika i primene predavanja su održali A.V. Zorich, Olli Martio, Vladimir Dragović, Dragoš Cvetković, Ivan Gutman, Ljubomir Grujić.

Rukovodilac seminara je prof dr Miodrag Mateljević.