Seminar CGTA

C - kombinatorika
G - geometrija
T - topologija
A - algebra

Seminar CGTA (ranije GTA) skoro 25 godina okuplja eksperte raznih specijalnosti sa posebnim interesom za kombinatorne metode kao i za primenu metoda geometrije i topologije na diskretne probleme. Sastanci seminara CGTA se održavaju utorkom od 18 do 20 časova u BIM sali Matematičkog fakulteta.
Radom seminara trenutno rukovode dr Siniša Vrećica i dr Rade Živaljević.