Seminar iz bioinformatike

Cilj seminara iz bioinformatike je da, okupljanjem svih zainteresovanih za bioinformatiku i srodne problematike, doprinese unapređenju ove interesantne i važne multidisciplinarne naučne oblasti. Učesnici seminara nastojaće da nalaze zajedničke tematske interese koje će realizovati kroz istraživačke projekte.

Sastanci seminara sa predavanjima održavaju se sredom od 18 sati u sali  718 Matematičkog fakulteta (Studentski trg 16, Beograd)

Program predavanja može se videti na:

http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/home/