Seminar za topologiju

Opšta topologija izučava neprekidna preslikavanja topoloških prostora. Jedan od osnovnih zadataka opšte topologije je uočavanje i ispitivanje topoloških invarijanti - osobina prostora koje se čuvaju pri homeomorfizmima.

Postojeći Seminar iz opšte topologije počeo je sa radom 1972. godine pod rukovodstvom prof. Dušana Adnađevića, a njegovim odlaskom u penziju seminarom rukovodi prof. Mila Mršević.

Rad seminara sastoji se od proučavanja jedne određene oblasti opšte topologije i izlaganja novih naučnih radova. U poslednje dve godine na seminaru se izučavaju selekcioni principi u topologiji, odnosno u određenim klasama prostora.

link