Seminar Katedre za astronomiju, 10. jul 2012.

Naredni sastanak Seminara Katedre za astronomiju održaće se u utorak, 10. jula 2012. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: Petar Glišović, student doktorskih studija, Universitat du Quebec, Montreal

Naslov predavanja: Numeričko modelovanje termalne konvekcije u terestijalnom omotaču

Predavanje će se sastojati iz dva dela od po 45 minuta, sa kraćom pauzom izmedju izlaganja.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)