CGTA seminar, 23. oktobar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 23. oktobra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na IV spratu na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Siniša Vrećica

Naslov predavanja: Geometrija, topologija i kombinatorika konfiguracionih prostora

Detaljnije: Prostori konfiguracija (tačaka, pravih, kružnica, politopa) igraju značajnu ulogu u mnogim delovima matematike. Uopšteno rečeno, konfiguracioni prostori opisuju sva moguća stanja nekog sistema (diskretnog ili kontinualnog), kao skup "tačaka" nekog asociranog "hiperprostora". Na primer "šahovski kompleks" opisuje geometriju konfiguracija topova na šahovskoj ploči takvih da topovi ne napadaju jedni druge.

U predavanju će biti detaljno analizirani neki od najpoznatijih konfiguracionih prostora uključujući i prostore konačnih tačaka na kružnici.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)