Odeljenje za mehaniku, 24. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 24. aprila 2013. u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Veljko Vujičić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VEKTORSKI I TENZORSKI POJMOVI VEKTORA-VEKTORI I BROJEVI

Sadržaj: "Euklid-Hilbertova aksiomatika zasnovana na pojmovima dužine, ugla, trougla,..., skriva vektorsku strukturu prostora do tog stepena da je više vekova pojam vektora ostao nepoznat." Vektori u vektorskom i tenzorskom računu se razlikuju. Desetak citata uglednih dela. Opšta definicija vektora. Invarijantnost u odnosu na različite koordinatne sisteme, uključujući i  krivolinijske.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.