Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 25. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan 25. aprila 2013. u 17 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Topološka rekurzija: od Katalanovih brojeva do kvantizacije (nastavak)

Sadržaj: U ovoj seriji predavanja biće predstavljena Topološka rekurzija - jedna od najinteresantnijih modernih metoda u topologiji, algebarskoj i enumerativnoj geometriji, statističkoj fizici ali i šire.

Ovaj rekurzivni postupak je prvi put pronađen u statističkoj fizici 2007. godine (Eynard-Orantin), ali se ubrzo ispostavilo da je izuzetno univerzalan i da ima primene u raznim oblastima kao što su: kombinatorika, enumerativna geometrija, Gromov-Viten invarijante, Hurvicovi brojevi, moduli prostori algebarskih krivih, imerzije Lagranžijana, (beskonačno-dimenzioni) integrabilni sistemi, matrični integrali, teorija struna (ogledalska simetrija), kvantizacija, teorija čvorova itd.

Mnoge od ovih primena i objašnjenja povezanosti sa topološkom rekurzijom su dale potpuno novi pogled na pojedine oblasti, ali su brojne veze i dalje misteriozne i nude još mnogo otvorenih pitanja. Tokom ovih predavanja pokušaćemo da pomenemo neke od ovih primena i damo jedan osvrt na topološku rekurziju.

Predavanja će biti ilustrovana brojnim primerima sa akcentom na glavnim idejama. Predavanja su namenjena široj publici.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.