Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 8. april 2010.

Detaljnije:

U četvrtak, 8.4. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati

Borislav Gajić

Naziv  predavanja: Sistemi Hes-Apeljrotovog tipa

Apstrakt: Opisaće se klasičan trodimenzioni Hes-Apeljrotov slučaj obrtanja krutog tela oko nepokretne tačke. Biće predstavljena odgovarajuća višedimenziona uopštenja, kao i analiza karakterističnih osobina ovih sistema.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)