Domovi

Preliminarne rang liste za domove možete pogledati ovde:

- Ženska lista
- Muška lista

U ponedeljak, 5. oktobra 2009. počinje predaja dokumenata za dom. Dokumenta možete predati nadležnoj osobi svakog radnog dana u periodu od 11 do 14 sati na Fakultetu, soba 828.

Dokumenta možete predati tek nakon što ste uspešno upisali narednu godinu studija (ili overili apsolventski staž) na teret budžeta.

Potrebna dokumenta:
- uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata;
- formular o ličnim podacima koji možete uzeti na Fakultetu ili preuzeti ovde i treba ga popuniti pre dolaska;
- formular o položenim ispitima koji možete uzeti na Fakultetu ili preuzeti ovde - "Bolonjci" ili za apsolvente  i popuniti pre dolaska.

Rok za prijavu studenata koji su stekli uslov u junu ili septembru produžen je do 9. oktobra 2009.

Način rangiranja možete pronaći ovde

Uslov za studente koji studiraju po novom Statutu možete pogledati na
adresi:
http://www.parlament.sr.gov.rs/content/cir/akta/akta_detalji.asp?Id=499&t=Z#

detaljnije

Seminar Istraživačkog centra za hemijsku informatiku, 27. oktobar 2009.

Istraživački centar za hemijsku informatiku, zajedno sa Institutom Vinča i Farmaceutskim fakultetom, organizuje seminar skup pod nazivom ISTRAŽIVANjE NOVIH LEKOVA - SAVREMENI PRISTUPI.

Seminar će se održati 27. oktobra na Farmaceutskom fakultetu. Cilj je da se okupe istraživači koji se bave različitim oblastima naučnog istraživanja, a koji imaju dodirne tačke sa primenama u bio i hemijskoj informatici.

Trenutan spisak predavača i njihovi apstrakti mogu da se nađu na:
http://www.rcc.org.rs/seminar2.html.

Kolege koje su takođe zainteresovane da održe predavanje na ovom skupu, trebalo bi da se se jave Damjanu Krstajiću na adresu:

Damjan.Krstajic@rcc.org.rs.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 20.oktobar 2009.

Seminar će se održati u utorak, 20.10.2009. u 14:15, u sali 305 MI SANU

Božidar Radenković, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade:"INFORMATION TECHNOLOGIES AND RELIGION"

Abstract: The subject of this presentation is analysis of the historical development of information and communication technologies as well as their connection with religion. The paper gives an overview of methods of communication between people, communication with macrocosm in which the human history goes on and communication with inner microcosm of each human being. The historical analysis aims to discovering laws and analogies that are important for creating, developing and the future of human communication regarding myths and religious sources. Internet today is the dominant media for communication in human society, and therefore represents central issue in historical analysis. Many religious, historical and scientific resources have been used while working on this paper. For the vision of future the prophets. sources have been used. The focus in this paper is also on achievements of Serbs for developing modern communication.

detaljnije

UPIS ŠKOLSKE 2009/2010 GODINE

Upis školske 2009/2010 godine za studente koji studiraju po Statutu 2006 (Bolonjci) počinje u sredu 30.09.2009. i traje do petka 09.10.2009.

Upis će se vršiti na IV spratu, zbornica (soba 710) od 10.00 do 15.00 časova.

detaljnije

Seminar Matematika i primene, 1. oktobar 2009.

U okviru seminara  Matematika i primene u četvrtak, 1 oktobra 2009. biće održano nekoliko predavanja o  harmonijskim i kvazikonformnim preslikavanjima (HQC).

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, SANU, 1. oktobar 2009.

Andreas Griewank,  Humboltd University Berlin: "DERIVATIVE-BASED OPTIMIZATION"

Predavanje će se održati u četvrak, 1.10.2009.  u 14 časova, u sali 2 SANU.

Abstract:Since Cauchy's time standard optimization methods require the evaluation of first derivatives for objective and constraint functions. At least the existence of these gradients and Jacobians istypically needed to ensure convergence for any optimization method that does not simply cover the feasible domain with sample points. The latter shot-gun approach is clearly unsuitable for high-dimensional problems of current interest.To beat the 'curse of dimensionality' in nonlinear optimization one can exploit the fact that continuous and discrete adjoints alike yield first and second derivative vectors at costs proportional to the underlying function and constraint evaluations. We discuss the resulting 'selective derivative methods' in comparison to derivative-free-methods in terms of numerical efficiency, applicability, and user convenience. Finally we report numerical experiences from aerodynamics and oceanography as depicted on the graph.

detaljnije

CGTA seminar, 29. septembar 2009.

Sastanak CGTA seminara: utorak, 29. septembar 2009, 18-20h, Matematički fakultet, sala 821 (5. sprat)

Rade Živaljević: "Torusna topologija i primene (Kusnirenkova teorema)"

Apstrakt: S obzirom na mini-kurs koji je u toku (Jelena Grbić, TORUSNA TOPOLOGIJA SA STANOVIŠTA HOMOTOPSKE TEORIJE) kao i mini-kurs TORUSNA TOPOLOGIJA (u pripremi, planiran za drugu polovinu oktobra) fokusiraćemo se na jednu od najlepših i najpoučnijih teorema iz ove oblasti koja povezuje:

(a) algebarsku geometriju  (geometrija torusnih varijeteta)

(b) kombinatoriku i geometriju konveksnih politopa (Njutnovi politopi)

(c) algebru (računanje Hilbertove funkcije monomijalnog ideala)

(d) topologiju (Kohomološki prsten, alias presečni prsten torusnog varijeteta).

Predavanje je namenjeno svim studentima i ponekim profesorima, dakle, ne podrazumeva se nikakvo specijalno predznanje! (Ko ne veruje, neka pogleda članak samog Kusnirenka iz žurnala "Kvant" za 1977 god., sveska 6).

detaljnije

Predavanje u okviru obeležavanja Međunarodne godine astronomije, 28. septembar 2009.

U okviru obeležavanja Međunarodne godine astronomije 2009, dr Efthimiopoulos Christos, Research Center for Astronomy, Academy of Athens, Athens, održaće predavanje:

"EVOLUTION OF IDEAS, MILESTONES OF PROGRESS AND CHALLENGES IN ASTRONOMY"

u ponedeljak, 28. septembra 2009. u 19:30 u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Predavanje će se održati na engleskom jeziku. Ulaz je slobodan.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 23. septembar 2009.

U sredu 23. 9. 2009. u sali 718 održaće se sastanak seminara Katedre za računarsvo i informatiku.

Progam sastanka je:

Sana Stojanović, Matematički fakultet, Beograd "Analiza osobenosti geometrijskih karakteristika glicina u proteinima", prikaz magistarskog rada,

Milan Stefanović,
"Permutacije sa malom varijacijom suma k uzastopnih članova".

Apstrakti predavanja i detaljnije informacije o seminaru su dostupne na adresi: http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 23. septembar 2009.

U okviru "Brain Gain" programa, WUS Austria, Matematički institut SANU, Centar za dinamičke sisteme, geometriju i kombinatoriku, seminari Matematički metodi mehanike i Kombinatorika u geometriji, topologiji i algebri, organizuju ciklus predavanja namenjen prvenstveno STUDENTIMA POSTDIPLOMCIMA i STARIJIM STUDENTIMA REDOVNIH STUDIJA.

Prvo predavanje (sreda, 23.9.2009, 14:00-16:00, sala 301E MI SANU) je preglednog karaktera i namenjeno je i studentima i specijalistima iz navedenih oblasti.

Predavač je dr Jelena Grbić (University of Manchester)

Raspored predavanja na mini kursu može se naći ovde

detaljnije