Seminar Matematički metodi mehanike, 16. febuar 2010.

U okviru Seminara Matematički metodi mehanike, u utorak, 16. februara 2010. 12h, predavanje će održati Marija Vucelja (Vajcmanov institut, Izrael).

Sadržaj:

Grupisanje predmeta na površini jezera i bazena, kao i masnih mrlja i morskog rastinja na površini mora, empirijski je dobro poznata pojava, ali ne postoji njen teorijski opis. Kako su površinski protoci uvek stišljivi, takva teorija bi trebalo da bude zasnovana na opisu razvoja gustine nehomogenosti u  stišljivim protocima. Proučavali smo rast malih nehomogenosti u gustini čestica koje plutaju u slabo nelinearnim talasima male amplitude. Uprkos maloj  amplitudi, akumulirani efekat dugotrajne evolucije može proizvesti veoma nehomogenu distribuciju materije koja pluta: promene gustine eksponencijalno rastu sa malim ali konačnim izložiocem.

Pokazali smo da je izložilac šestog ili višeg reda po amplitudi talasa.

Kao rezultat, nehomogenosti se ne formiraju u okviru vremenskih skala tipičnih za prirodno okruženje. Prema tome, turbulencija površinskih talasa je slabo stišljiva i sama po sebi, ona ne može predstavljati pravi uzrok grupisanja materije na tečnim površinama.

Sa druge strane, ako su pored talasa prisutna i strujanja, tada sadejstvo talasa sa strujanjima može u nekim slučajevima biti uzrok grupisanja predmeta koji plutaju.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti