Torusna topologija-specijalni kurs, 28. aprila 2010.

Detaljnije: Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sreda, 28. aprila 2010. u 12 časova predavanje će održati

Rade Živaljević.

Naziv predavanja: KVAZITORUSNE MNOGOSTRUKOSTI

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 27. april 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 27. aprila 2010. na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala) od 18-20h.

Tema: Kreda Lutalica. Izračunavanje dijagonalne kohomološke klase za razne mnogostrukosti.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 29. april 2010.

Detaljnije: U četvrtak, 29.4. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati Srdjan Vukmirović.

Naziv predavanja: Plucker-ove koordinate

Apstrakt: Još sredinom 19. veka Julius Plucker je našao način da linije u projektivnom prostoru parametrizuje sa šest homogenih koordinata. Tih šest koordinata, koje nazivamo Plucker-ovim kooridnatama, zadovoljavaju kvadratni uslov, tako da je prostor linija u projektivnom prostoru (dimenzije 3) opisan kvadratnom hiperpovrši u projektivnom prostoru dimenzije 5. Uopštenje ovih koordinata su koordinate na Grasmanovoj mnogostrukosti k-dimenzionih ravni u n-dimenzionom prostoru.

Na predavanju će biti reči o jednostavnoj i očiglednoj geometriji Plucker-ovih koordinata, njihovoj vezi sa mehanikom i primenama u kompjuterskoj grafici.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 27. april 2010.

Naredni sastanak seminar za primenjenu matematiku biće održan u utorak, 27.04.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU. Predavanje će održati Joviša Zunjić, University of Exeter, U.K.

detaljnije

Torusna topologija-specijalni kurs, 21. april 2010.

Detaljnije: Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sredu, 21. aprila 2010. u 12 časova predavanje će održati

Rade Živaljević

Naziv predavanja: (Ko)homologija K-stepena i Masijevi proizvodi.

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 20. april 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 20. aprila 2010. na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala) od 18-20h.

Kreda Lutalica: Ulaganja mnogostrukosti sa dodatnim zahtevima (kosa ulaganja), nastavak.

detaljnije

Seminar Odeljenja za matematiku, 23. april 2010.

 U petak, 23.04.2010. u 14 časova, sala 2 SANU na MI SANU predavanje će održati

Miloš Arsenović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

naziv predavanja: HARMONIJSKA KVAZIKONFORMNA PRESLIKAVANjA

Sadržaj: Razmatramo granično ponašanje takvih preslikavanja, u proizvoljnoj dimenziji, posebno procene izvoda (tangencijalnih i netangencijalnih), pripadnost Helderovim klasama do na granicu, kao i klasama definisanih opštim modulima neprekidnosti. Takodje će se razmatrati i ponašanje nekih prirodnih metrika pri takvim preslikavanjima.

detaljnije

Seminar za primnjenu matematiku, 20. april 2010.

U utorak, 20.04.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU predavanje će održati Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naziv predavanja: IGRA KAO KOMPONENTA ELEKTRONSKOG OBRAZOVANjA

Sadržaj: Predmet ovog saopštenja su igre kao komponente elektronskog obrazovanja. One kombinuju obrazovanje i zabavu u koncept koji je poznat kao edutainment. Osnovna ideja je da se korisnicima pruže sadržaji za učenje u prepoznatljivom zabavnom okruženju, kao što su: televizija, računarske igre, filmovi, muzika, web sajtovi, multimedijalni softver itd.
U ovom radu su istražene mogućnosti kreiranja zabavnih obrazovnih aktivnosti i njihova integracija sa sistemom za upravljanje kursevima Moodle LMS.
U praktičnom delu rada zabavne obrazovne aktivnosti su implementirane u sistemu za elektronsko učenje u okviru Laboratorije za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka. Istraživanje je pokazalo da su studenti ostvarili bolje rezultate učeći i kroz zabavne aktivnosti

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 22. april 2010.

U četvrtak, 22.4. 2010. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati
Božidar Jovanović

Naziv predavanja: Invarijantni geodezijski tokovi na Ledger-Obata n-simetričnim prostorima

Apstrakt:Proučava se integrabilnost geodezijskih tokova Ajnštajnovih metrika na osnovnom
primeru n-simetričnog prostora K^n/diag(K), gde je K kompaktna prosta Lijeva grupa

detaljnije

Sastanak seminara Katedre za računarstvo, 21. april 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara Katedre za računarstvo i informatiku zakazan je za sredu, 21. 4. 2010. u 18h.

Program seminara:

Vesna Satev: "Programski sistem WebMonitoring i upotreba konačnih transduktora u nadgledanju Veba", magistarska teza

Novak Marković: "Razvoj web-aplikacije za bankarsko poslovanje zasnovane na WPF/Silverlight tehnologiji", master rad

Detaljnije informacije o seminaru moguće je naći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti